TAXO kryptokrypto

Prawo i podatki – cz.III – “Podatek od wymiany krypto na krypto”

Wymieniasz kryptowaluty na inne kryptowaluty? Sprawdź czy i jak wyliczyć z tych transakcji podatek.

Wymieniasz kryptowaluty na inne kryptowaluty? Sprawdź czy i jak wyliczyć z tych transakcji podatek.

Artykuł opracowany przez Biuro rachunkowe TAXO.

Wynagrodzenie (zapłata) może mieć postać zarówno świadczenia pieniężnego, jak i rzeczowego (określonego w naturze), np. w przypadku dostawy towaru w zamian za świadczenie usługi czy też w sytuacji zamiany towarów bądź usług. Zatem odpłatną dostawę towaru (odpłatne świadczenie usług) identyfikuje się zarówno w sytuacji klasycznej transakcji (pieniądze za towar/usługę), jak również w sytuacji np. wymiany barterowej.

Barter w rozumieniu powszechnym to wymiana bezgotówkowa, czyli zamiana towaru (bądź usługi) za towar (bądź usługę). Polega na wzajemnej wymianie, bez konieczności sięgania po pieniądze. Pomimo braku rozliczenia w środkach pieniężnych, ma charakter umowy odpłatnej. Istotne jest, aby wymieniane towary/usługi były sobie – co do zasady – równe co do wartości. Celem umów barterowych jest niedokonywanie dodatkowych rozliczeń pieniężnych pomiędzy kontrahentami, a w konsekwencji maksymalne uproszczenie obrotu gospodarczego. Należy dodać, że zapłata musi być wyrażalna w formie pieniężnej, choć niekoniecznie w jednostkach pieniężnych (może to być np. świadczenie usługi lub dostawa towarów).

Podsumowując wymiana barterowa odbywa się co prawda, bez udziału pieniądza, ale to on stanowi miernik wartości wymienianych dóbr, wynikający z postanowień umowy barterowej. Przychodem podatkowym jest więc wartość wykonanego świadczenia w naturze, wyrażona w cenie określonej w umowie.

W przypadku barteru handlowego za przychód uważa się zatem wartość należnego świadczenia w postaci otrzymanego towaru z tytułu wzajemnych świadczeń wykonywanych w ramach działalności gospodarczej. Jeśli natomiast podatnik dokonuje sprzedaży towarów otrzymanych od kontrahenta w związku z realizacją umowy, przychodem będzie kwota uzyskana z ich sprzedaży.

W sytuacji, gdy wartość świadczeń wzajemnych określona w umowie lub w innej dokumentacji została zaniżona lub zawyżona, organ podatkowy ma prawo do oszacowania przychodu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jeżeli wartość wyrażona w cenie określonej w umowie znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, organ podatkowy wezwie strony umowy do zmiany tej wartości lub wskazania przyczyn uzasadniających podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej. W razie nieudzielenia odpowiedzi, niedokonania zmiany wartości lub niewskazania przyczyn, które uzasadniają podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej, organ podatkowy określi wartość z uwzględnieniem opinii biegłego lub biegłych. Jeżeli wartość określona w ten sposób odbiega co najmniej o 33% od wartości wyrażonej w cenie, koszty opinii biegłego lub biegłych ponosi zbywający.

taxokryptogif

PRZYKŁAD rozliczenia barteru w zakresie kryptowaluty.

Zawarta umowa barterowa przewiduje, że strony w dniu 01.04.2018 r. świadczą sobie wzajemnie:

1) Tomasz na rzecz Jerzego świadczy 10 jednostek kryptowaluty “X”
2) Jerzy na rzecz Tomasza świadczy 5 jednostek kryptowauluty “Y”.

W obrębie takiego stanu faktycznego przychodem:

– dla Tomasza jest 5 jednostek kryptowaluty “Y”, tj. ich wartość rynkowa z dnia 01.04.2018 r., a mianowicie 6.100,00 złotych;
– dla Jerzego jest 10 jednostek kryptowaluty “X”, tj. ich wartość rynkowa z dnia 01.04.2018 r., a mianowicie 6.100,00 złotych;

Natomiast kosztem:

– dla Tomasza jest wydatek poniesiony w przeszłości na nabycie 10 jednostek kryptowaluty “X” nim dokonał jej wymiany na 5 jednostek kryptowaluty “Y”, tj. kwota 5.900,00 złotych, którą rzeczywiście wydał w dniu 31.03.2018 r.;
– dla Jerzego jest wydatek poniesiony w przeszłości na nabycie 5 jednostek kryptowaluty “Y”, nim dokonał jej wymiany na 10 jednostek kryptowaluty “X”, tj. ich wartość rynkowa z dnia 31.03.2018 r. (załóżmy, że jest to 5.950,00 złotych), bowiem wówczas otrzymał owe 5 jednostek kryptowaluty “Y” “wydając” 15 jednostek kryptowaluty “Z” (nabytej jednak 30.03.2018 r. za walutę tradycyjną).

Mając na uwadze powyższe dochodem:

a) dla Tomasza będzie to kwota 200,00 złotych, ponieważ otrzymana w wyniku wymiany kryptowaluta “Y” warta jest w dniu 01.04.2018 r. 6.100,00 złotych (przychód), zaś poniesionym kosztem na jej nabycie jest kwota 5.900,00 złotych wydana dzień wcześniej na nabycie kryptowaluty “X”;

b) dla Jerzego będzie to także kwota 200,00 złotych, ponieważ otrzymana w wyniku wymiany kryptowaluta “X” warta jest w dniu 01.04.2018 r. 6.100,00 złotych (przychód), zas poniesionym kosztem na jej nabycie jest kwota 5.900,00 złotych, odpowiadająca wartości rynkowej z dnia 31.03.2018 r. 5 jednostkom kryptowaluty “Y” (nabytym w tym dniu w drodze odrębnej wymiany).

Jerzy powinien osobno rozliczyć – takim samym modelem, jak uczynił to Tomasz – wymianę barterową, której dokonał przecież w dniu 31.03.2018 r. Wszak wtedy Jerzy zamienił 15 jednostek kryptowaluty “Z” na 5 jedostek kryptowaluty “Y”. Dla pełnej jasności: Jerzy w dniu 31.03.2018 r. osiągnął przychód równy wartości rynkowej nabytych 5 jednostek kryptowaluty “Y” (jak wskazano była to kwota 5.900,00 złotych), zaś jako koszt powinien potraktować wydatek poniesiony w dniu 30.03.2018 r. na nabycie 15 jednostek kryptowaluty “Z”. Założmy, że Jerzy wydał na to 5900,00 złotych. Oznacza to zaś, że w dniu 31.03.2018 r. Jerzy osiągnął dochód 0,00 złotych (bowiem zamienił się tak, że nabył warte 5.900,00 złotych kryptowaluty “Y” za kryptowaluty “Z”, nabyte dzień wcześniej za 5900,00 złotych) i w dniu 01.04.2018 r. osiągnął dochód w wysokości 200,00 złotych (bowiem zamienił się tak, że nabył warte 6.100,00 złotych kryptowaluty “X” pozbywając się kryptowalut “Y”, które nabył w dniu 31.03.2018 r. i wartych wówczas 5.900,00 złotych).

Niezależnie od powyższego – odnosząc się do sytuacji Jerzego z 31.03.2018 r. – wskazać należy, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 32b ustawy o PIT wolne od podatku dochodowego są przychody z zamiany rzeczy lub praw, jeżeli z tytułu jednej umowy nie przekraczają kwoty 6000 złotych. Ta reguła nie ma jednak zastosowania w odniesieniu do wymiany, jaka zaszła pomiędzy Tomaszem i Jerzym w dniu 01.04.2018 r., gdyż przychód w przypadku obu osób przekroczył 6.000,00 złotych.

Potrzebujesz pomocy przy rozliczeniu się z obortu kryptowalut? Nasi eksperci służą swoim doświadczeniem – pomożemy Ci zmierzyć się z rozliczaniem kryptowalut i nie tylko! odwiedź nas na Taxo-krypto.pl lub znajdź nas na facebooku

Dla czytelników Bitcoin.pl 5% zniżki na hasło “bitcoin.pl”.

Bitcoina i inne kryptowaluty kupisz w prosty i bezpieczny sposób na giełdzie Zonda.

Tagi
Jak rozliczyć podatek podatki wymiana krypto na krypto
Autor

Na rynku kryptowalut od 2013 r. Współorganizowałem pierwsze w Polsce konsultacje społeczne w Sejmie dotyczące technologii blockchain, a także Polski Kongres Bitcoin, w ramach którego wystąpił Andreas Antonopoulos. Współpracowałem z posłami na Sejm RP, w celu przygotowania interpelacji na temat takich kwestii jak: kryptowaluty, CBDC czy technologia blockchain. Interesuje się historią, ekonomią, polityką i oczywiście technologią blockchain.

Newsletter Bitcoin.pl

Więcej niż bitcoin i kryptowaluty. Najważniejsze newsy i insiderskie informacje prosto na Twój email.

Dbamy o ochronę Twoich danych. Przeczytaj naszą Politykę Prywatności.