Blockchain.info - wykresy

 

Blockchain.info oferuje nam wiele przydatnych wykresów dotyczących sieci bitcoin i nie tylko. Poniżej objaśnienia do niektórych z nich:

 


 

calkowita-liczba-bitcoinow-w-obiegu 

Całkowita liczba Bitcoinów w obiegu – wykres ukazujący skumulowaną liczbę wszystkich wydobytych jak dotąd bitcoinów. Stałe tempo wydobycia widoczne na wykresie utrzymywane jest poprzez regularną (co każde 2016 bloków) korektę poziomu trudności wydobycia nowych bloków.

 


 

kapitalizacja

 

Kapitalizacja – wartości na wykresie to iloczyn łącznej liczby wydobytych bitcoinów i obowiązującej w danej jednostce czasu ich wartości rynkowej wyrażonej w dolarach.

 


 

razem-oplat-transakcyjnych 

Razem opłat transakcyjnych – historia opłat transakcyjnych pozyskiwanych z dobrowolnych prowizji trafiających na konto górników.

 

Opłaty transakcyjne w USD – analogiczny do powyższego wykres, jednakże tym razem opłaty transakcyjne wyrażone są w dolarach z uwzględnieniem kursu BTC do dolara obowiązującym w poszczególnych przedziałach czasowych.

 

Deficyt sieci na dzień - pokazuje wyrażoną w dolarach codzienną różnicę pomiędzy łączną wartością (dobrowolnych) prowizji za transfery w sieci, a sumą nagród dla górników. Widoczna na wykresie początkowa relatywnie mała różnica pomiędzy tymi wartościami wynika z niskiej wartości bitcoina w stosunku do dolara w pierwszych latach istnienia krypto-waluty.

 


 

liczba-transakcji

 

Liczba transakcji – historia ilości unikalnych transakcji przeprowadzanych każdego dnia w sieci Bitcoin.

 

Całkowita liczba transakcji – skumulowana wartość wszystkich transakcji przeprowadzonych kiedykolwiek w sieci Bitcoin od momentu jej powstania.

 


 

liczba-transakcji-z-wylaczeniem-popularnych

 

Liczba transakcji z wyłączeniem popularnych adresów – analogiczny do powyższego wykres jednak bez uwzględnienia 100 najpopularniejszych adresów używanych w sieci.

 


 

liczba-uzytych-unikalnych-adresow-btc 

Liczba użytych unikalnych adresów Bitcoin – historia wszystkich adresów, które danego dnia brały udział w transferach bitcoinów w sieci. W transakcji pomiędzy dwiema encjami może brać udział więcej niż dwa adresy publiczne. Zapoznaj się z oddzielnymi poradnikami dotyczącymi mechanizmów działania transakcji w sieci Bitcoin i pojęcia reszty z transakcji.

 


 

liczba-transakcji-na-blok

 

Liczba transakcji na blok – średnia liczba transakcji składających się na wydobyte bloki w poszczególnych dniach.

 


 

liczba-osieroconych-blokow

 

Liczba osieroconych bloków– historia ilości bloków osieroconych lub inaczej odłączonych od głównego łańcucha. Są to ważne bloki, które jednak nie należą do głównej nitki łańcucha bloków. Osierocone bloki mogą powstawać, kiedy dwóch górników rozwiąże blok w bardzo zbliżonym czasie lub w przypadku hipotetycznego ataku na sieć z wykorzystaniem wystarczającej mocy haszującej do wycofania zrealizowanych transakcji.

 


 

calkowity-wolumen-wyjscoiwy

 

Całkowity wolumen wyjściowy– historia łącznej wartości wszystkich zrealizowanych danego dnia transakcji z uwzględnieniem reszt powracających na konto wysyłających bitcoiny.

 


 

szacowany-wolumen-transakcji

 

Szacowany wolumen transakcji – podobny do poprzedniego wykres z wykorzystaniem specjalnego algorytmu dla precyzyjniejszego odzwierciedlenia dokładnego dziennego wolumenu transakcji.

 


 

szacowana-wartosc-usd-wolumenu-transakcji

 

Szacowana wartość USD wolumenu transakcji– analogiczny do poprzedniego wykres, przedstawiony tym razem w dolarach z uwzględnieniem średniego kursu obowiązującego w określonym dniu dla którego odczytujemy wartość.

 


 

wolumen-handlowy-gield-usd

 

Wolumen handlowy giełd USD – historia wartości wszystkich transakcji zrealizowanych na głównych rynkach wymiany krypto-walut, a więc: BITSTAMP, BTC-E i CAMP BX.

 


 

stosunek-wolumenu-handlowego-do-wolumentu-transakcji

 

Stosunek wolumenu handlowego do wolumenu transakcji – wykres pokazujący stosunek pomiędzy łączną wartością transakcji BTC w sieci, a wartością handlu krypto-walutą zrealizowanego na głównych rynkach wymiany.

 


 

cena-rynkowa-w-usd

 

Cena rynkowa (w USD) – wykres wahań kursowych BTC, odzwierciedlająca historię trendu popytu na krypto-walutę na tokijskiej giełdzie Mt. Gox.

 


 

-kosztow-wolumenu-transakcji

 

% kosztów wolumenu transakcji – wykres stosunku przychodów górników do szacunkowego wolumenu transakcji w danym dniu.

 


 

koszt-na-transakcje

 

Koszt na transakcję – historia średniego kosztu realizacji pojedynczej transakcji w dolarach w danym przedziale czasowym. Wartości na wykresie zostały uzyskane z dzielenia łącznych, dziennych przychodów (nagród za wydobycie bloków) górników przez liczbę wszystkich zrealizowanych transakcjidla pojedynczego dnia.

 


 

hash-rate

 

Hash Rate – analiza historii łącznej mocy obliczeniowej sieci Bitcoin, wyrażona w ilości gigahaszy, które sieć była w stanie przetworzyć w ciągu jednej sekundy.

 


 

trudnosc

 

Trudność – wykres zmian kontrolowanego przez algorytm sieci poziomu trudności rozwiązywania nowych bloków. Ma on na celu utrzymanie średniego czasu pomiędzy powstawaniem bloków, a co za tym idzie wydobywaniem nowych bitcoinów, na poziomie 10 minut.

 


 

zarobki-gornikow

 

Zarobki górników – analiza historii dochodów uzyskanych przez górników w dolarach. Metoda uzyskania wartości na wykresie: [(ilość rozwiązanych bloków w ciągu dnia) * obowiązująca w danym czasie nagroda za blok + prowizje od transakcji] * obowiązująca w danym dniu rynkowa wartość bitcoina.

 


 

sredni-czas-zatwierdzania-transakcji

 

Średni czas zatwierdzania transakcji – wykres średniego czasu potrzebnego od momentu rozpoczęcia transakcji, aż do chwili otrzymania przez nią przynajmniej jednego potwierdzenia w sieci.

 


 

bitcoin-days-destroyed-cumulative

 

Bitcoin Days Destroyed Cumulative – wykres ma na celu precyzyjniejsze określenie ekonomicznej aktywności w sieci Bitcoin niż ma to miejsce w przypadku wyliczania szacowanego wolumenu transakcji.

 

Znacząca część ruchu transakcyjnego w sieci to przemieszczanie bitcoinów pomiędzy adresami należącymi do jednego właściciela. Dla przykładu: jeśli posiadam 100 BTC i przemieszczę je dziesięć razy pomiędzy swoimi własnymi adresami powiększę szacowany wolumen transakcji o 1000 BTC, jednak z punktu widzenia prawdziwego wolumenu transakcyjnego, ruchy te nie będą miały żadnej wartości.

 

Chodzi nam zatem o to, aby wyodrębnić te transakcje kiedy mamy do czynienia z rzeczywistym przesyłem BTC pomiędzy kontami należącymi do różnych właścicieli. Dlatego analiza liczby zniszczonych bitcoin-dni ma położyć większy nacisk na bitmonety, które przez określony czas nie zostały przemieszczone. W tym celu mnożymy wielkość każdej transakcji przez ilość dni odkąd składające się na nią BTC zostały ostatnio wydane (przemieszczone). 1 BTC wydany po 100 dniach od ostatniej transakcji to 100 zniszczonych bitcoin-dni.

 

Uważa się, że wykres tego rodzaju daje lepszy wgląd w prawdziwą aktywność ekonomiczną w sieci Bitcoin.

 


 

bitcoin-days-destroyed

 

Bitcoin Days Destroyed – niekumulatywna reprezentacja powyższego wykresu.

 

Bitcoin Days Destroyed (Filtrowanie według minimalnego czasu – 1 tydzień) – wykres z uwzględnieniem filtrowania dla bitcoinów wydanych po minimum 1 tygodniu.

 

Bitcoin Days Destroyed (Filtrowanie według minimalnego czasu – 1 miesiąc) – wykres z uwzględnieniem filtrowania dla bitcoinów wydanych po minimum 1 miesiącu.

 

Bitcoin Days Destroyed (Filtrowanie według minimalnego czasu – 1 rok) – wykres z uwzględnieniem filtrowania dla bitcoinów wydanych po minimum 1 roku.

 


 

rozmiar-lancucha-blokow

 

Rozmiar Łańcucha Bloków – wyrażona w megabajtach suma rozmiarów wszystkich bloków wygenerowanych w sieci Bitcoin od momentu jej powstania. Aktualnie w łańcuchu znajduje się ponad 311 000 bloków. Ich rozmiar waha się od kilkunastu do kilkuset kilobajtów. W momencie powstawania tego poradnika łańcuch bloków zajmuje już niemal 20 gigabajtów i będzie nieustannie, stopniowo powiększać swoją objętość gromadząc historię wszystkich, kiedykolwiek zrealizowanych w sieci transakcji.

 

Średni rozmiar bloku – wyrażony w megabajtach średni rozmiar pojedynczego, rozwiązanego danego dnia bloku. Wielkość bloku zależy od ilości zgromadzonych w nim transakcji. Ta z kolei, obok stopnia nasilenia ruchu transakcyjnego w sieci bitcoin, jest w dużej mierze uzależniona od czasu jaki potrzebny był na rozwiązanie (złamanie) pojedynczego bloku. W średnim ujęciu, większe rozmiary bloków mogą sugerować dłuższy czas wymagany do rozwiązania pojedynczego bloku i wskazywać na zbyt duży poziom trudności sieci w danym odcinku czasowym.

 


 

wolumen-transakcji-w-usludze-moj-portfel

 

Wolumen transakcji w usłudze Mój Portfel - ilość transakcji na dobę wyrażona w BTC, zrealizowanych za pomocą oferowanego przez serwis blockchain.info portfela.

 


 

liczba-uzytkownikow-uslugi-moj-portfel

 

Liczba użytkowników usługi Mój Portfel – kumulatywna liczba kont założonych przez użytkowników w usłudze portfela bitcoin na blockchain.info

 


 

liczba-transakcji-na-dzien-z-uslugi-moj-portfel

 

Liczba transakcji na dzień z usługi Mój Portfel – ilość pojedynczych transakcji w ujęciu pojedynczego dnia zrealizowanych z użyciem usługi portfela blockchain.info

 


 

 

Blockchain.info - statystyki

 

Wszystkie poniżej opisane statystyki obejmują przedział 24 godzin.

 

 Statystyki-waluty-1

 

Bloki wydobywano (ang. Blocks Mined) – łączna ilość wszystkich rozwiązanych (wydobytych) przez górników bloków

 

Czas między blokami (ang. Time Between Blocks) – wyrażony w minutach średni czas pomiędzy wydobywaniem poszczególnych bloków. Idealnie wartość ta powinna wynosić 10 minut. Czasy powyżej tej wartości sugerują zbyt wysoki aktualny poziom trudności rozwiązywania bloków i w przypadku utrzymania się tej tendencji zaowocują zmniejszeniem poziomu. Ten korygowany jest co każde 2016 bloków. Analogicznie, czasy poniżej 10 minut prognozują zwiększenie stopnia trudności.

 

Bitcoins zaminowaną (ang. Bitcoins Mined) – ilość wszystkich wydobytych bitcoinów w danym okresie statystycznym. Wyraz„zaminowaną” to błąd automatycznego tłumaczenia słowa „mined” oznaczającego „wydobytych”, „wykopanych”. Wydobyte bitcoiny to nic innego jak nagrody dla górników przyznawane im przez sieć Bitcoin za rozwiązywanie kolejnych bloków (obecnie nagroda wynosi 25 BTC za jeden rozwiązany blok).

 

Wszystkich Opłaty za transakcje (ang. Total Transaction Fees) – suma wszystkich opłat (dobrowolnych prowizji) doliczonych do transakcji. Te także trafiają na konta górników jako dodatkowa zapłata za utrzymanie sieci Bitcoin.

 

Liczba transakcji (ang. No. Of Transactions) – liczba wszystkich przeprowadzonych w danym okresie statystycznym transakcji.

 

Całkowita objętość wyjściowa (ang. Total Output Volume) – pojęcie objętości wyjściowej związane jest z zasadami na których oparty jest sposób dokonywania transakcji w sieci Bitcoin. Nie chcąc wdawać się jednak zbyt mocno w techniczne zawiłości, najprościej będzie w tym miejscu użyć analogii płatności gotówkowych. Dla przykładu: Otrzymaliśmy od kogoś zapłatę w postaci banknotu 20 złotowego. Teraz pragniemy przekazać 5 złotych z tej sumy innej osobie. Wręczamy jej zatem banknot 20 złotowy, a w zamian otrzymujemy 15 złotych reszty. 20 złotych, które wykorzystaliśmy w tej transakcji to nasza moc wyjściowa, podczas gdy wartość samej transakcji wynosi jedynie 5 złotych.

Na podobnej zasadzie funkcjonują transakcje w sieci Bitcoin, z tą różnicą, że naszymi „banknotami” są sumy poprzednich transakcji, które trafiały na konto naszego adresu odbiorczego. Te pozostają niepodzielne do momentu zrealizowania przez nas następnej transakcji, podczas której nadpłata z początkowej mocy wyjściowej zwracana jest z powrotem na nasz adres w postaci reszty.

 

Szacunkowy wolumen transakcji (ang. Estimated Transaction Volume) – łączna suma bitcoinów przekazanych pomiędzy adresami publicznymi, pomijając moce wyjściowe i wartość zwróconych podczas transakcji reszt.

 

Szacunkowy wolumen transakcji (USD) – ta sama wartość, wyrażona w dolarach amerykańskich, z uwzględnieniem średniego kursu bitcoina w stosunku do dolara w analizowanym okresie czasu.

 

Podsumowanie rynku (ang. Market Summary) – sekcja związana ze statystykami handlu krypto-walutą.

 

Cena rynkowa (ang. Market Price) – średnia cena wyrażona w dolarach za 1 BTC oferowana na rynkach wymiany krypto-walut takich jak: BITSTAMP, BTC-E czy CAMP BX.

 

Tom Trade (ang. Trade Volume) – wolumen wszystkich transakcji handlowych przeprowadzonych na powyższych giełdach wymiany krypto-walut, wyrażony w dolarach. Słowo „tom” to błąd automatycznego tłumaczenia, w tym przypadku wyrazu „volume”.

 

Tom Trade (druga pozycja) - wolumen wszystkich transakcji handlowych przeprowadzonych na powyższych giełdach wymiany krypto-walut, wyrażony w bitcoinach.

 

Statystyki-waluty-2

 

Koszt Mining (ang. Mining Cost) – sekcja związana z kosztami wydobycia bitcoinów, czyli nagrodami dla górników za wydobywanie poszczególnych bloków.

 

Przychody ogółem Miners (ang. Total Miners Revenue) – łączna wartość przychodów uzyskanych przez górników wyrażona w dolarach z uwzględnieniem nagród oraz opłat transakcyjnych.

 

% Uzyskane z opłat transakcyjnych (ang. % earned from transaction fees) – stosunek bitcoinów otrzymanych przez górników z tytułu opłat transakcyjnych do łącznego przychodu górników.

 

% Wolumenu transakcji (ang. % of transaction volume) – stosunek przychodów górników do szacunkowego wolumenu wszystkich transakcji z danego okresu statystycznego.

 

Koszt transakcji (ang. Cost Per Transaction) – średni koszt realizacji pojedynczej transakcji w dolarach w analizowanym okresie rozliczeniowym. Wartość uzyskana z ilorazu Przychodów ogółem górników i Liczby transakcji.

 

Hash Oceń i zużycie energii (ang. Hash Rate and Electricity Consumption) – sekcja poświęcona stopniowi trudności i aktualnej mocy obliczeniowej sieci.

 

Trudność (ang. Difficulty) – aktualnie ustalona przez algorytm sieci Bitcoin trudność rozwiązywania poszczególnych bloków. Wartość ta jest automatycznie zmieniana co 2016 bloków, aby utrzymać średni odstęp czasowy pomiędzy ich „łamaniem” na poziomie 10 minut.

 

Hash Oceń (ang. Hash Rate) – aktualna moc obliczeniowa całej sieci Bitcoin wyrażona w ilości gigahaszy przetwarzanych przez sieć (jednostki obliczeniowe wszystkich górników pracujących w sieci) w czasie jednej sekundy (GH/s). Słowo „oceń” to błąd automatycznego tłumaczenia wyrazu „rate”, oznaczającego „tempo”, „współczynnik”.


 

Portal bitcoin.pl nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód jakie powstały w wyniku wykorzystania danych zawartych na łamach serwisu.