Circle.com - Portfel w przeglądarce

 

circle-logo-2

 

Circle.com to rodzaj portfela przeglądarkowego o bardzo uproszczonej i intuicyjnej wręcz obsłudze. Założenie portfela i jego codzienne użytkowanie nie powinno stanowić problemu nawet dla zupełnie „zielonych” w kontekście znajomości technologii internetowych czy samego Bitcoina.

 


 

1

 


 

ZAKŁADANIE PORTFELA

 

Pierwszym krokiem będzie założenie portfela.

 

Wypełniamy pola:

  • First Name – podajemy swoje imię
  • Last Name – podajemy swoje nazwisko
  • Your Email – podajemy swój adres email
  • Create a Password – podajemy (silne) hasło, które będzie bronić dostępu do naszego portfela

 

Za pomocą przycisku SIGN UP zatwierdzamy formularz.

 

Na nasz adres email została wysłana wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

 

Sprawdzamy skrzynkę i odszukujemy wiadomość.

 

2

 

Klikamy w zielony przycisk: Confirm email address.

 

Zostajemy przekierowani na poniższą stronę.

 

3a

 

Logowanie do portfela Circle.com oparte jest na zasadzie podwójnego uwierzytelniania. Oznacza to, iż oprócz standardowego hasła, aby zalogować się do portfela, będziemy za każdym razem proszeni o podanie dodatkowego, 6-o cyfrowego kodu PIN, wysłanego za pomocą wiadomości sms na nasz telefon komórkowy.

 

W polu Phone number podajemy numer swojego telefonu komórkowego.

 

W polu Country podajemy państwo operatora sieci do której należy telefon.

 

Klikamy w przycisk: Text Message.

 

4a

 

W nowo utworzonym polu: Verification code wpisujemy kod PIN, który powinien w międzyczasie dotrzeć na naszą „komórkę”.

 

Potwierdzamy nasz numer telefonu przyciskiem: Confirm Phone.

 

Zatwierdzamy formularz przyciskiem: Next.

 

5

 

W powyższym formularzu z rozwijanego menu: Security question 1 oraz Security question 2 wybieramy dwa pytania na które udzielamy odpowiedzi.

 

Nie staramy się udzielić „prawidłowej” odpowiedzi, ale raczej nietypowej i tylko nam znanej. Powyższe pytania i odpowiedzi posłużą nam bowiem w celu odzyskania zapomnianego przez nas hasła.

 

Chcąc odzyskać hasło - obie odpowiedzi będą musiały zostać podane w identycznej formie, w jakiej zostały tutaj podane.

 

Zatwierdzamy formularz przyciskiem: Done.

 

6

 

Gotowe! Utworzyliśmy nasz portfel w Circle.com.

 

7

 

Teraz, za każdym razem kiedy będziemy chcieli zalogować się do naszego portfela, na tytułowej stronie Circle.com wskazujemy na zielony przycisk Sign In.

 

8

 

Podajemy nasz adres email i hasło.

 

Potwierdzamy przyciskiem Sign In.

 

9

 

Podajemy kod weryfikacyjny z wiadomości sms.

 

Przyciskamy: Verify.

 

Chcąc, aby ponownie wysłano do nas sms z kodem weryfikacyjnym korzystamy z przycisku: Resend Text.

 

6

 

Po zalogowaniu, na głównym panelu widnieje nasz balans przedstawiony w walucie klasycznej i w bitcoinach.

 

Możemy zmienić rodzaj waluty klasycznej klikając na nasze imię w prawym-górnym rogu panelu, a następnie wybierając opcję ustawień: Settings.

 

13

 

Wybieramy zakładkę Advanced i w rozwijanym menu Currency, odnajdujemy pozycję: Polish złoty (PLN).

 

Istnieje także możliwość wyłączenia wyświetlania naszego balansu. W tym celu możemy zaznaczyć opcję: Hide my account balances.

 


 

OTRZYMYWANIE BITCOINÓW

 

Zestaw potrzebnych narzędzi, które ułatwią nam otrzymywanie wpłat bitcoin odnajdziemy w zakładce: REQUEST MONEY.

 

14a

 

Panel REQUEST MONEY daje nam możliwość generowania wniosków o wpłatę w postaci wiadomości email oraz generowania adresów odbiorczych bitcoin, na które trafiać będą do nas wpłaty od zewnętrznych podmiotów.

 

Zaznaczając opcję Email, w polu tekstowym obok podając adres email osoby/firmy od której chcemy otrzymać płatność i wciskając przycisk Send Request, spowodujemy że na skrzynkę mailową danego podmiotu wysłana zostanie specjalna wiadomość z wnioskiem i prośba o wpłatę odpowiedniej sumy pieniędzy, którą to ustalamy w polu: Amount.

 

Uwaga! W portfelu Circle przed wartościami dziesiętnymi zawsze używamy kropki, a NIE przecinka!

 

15a

 

W konsekwencji, taką właśnie wiadomość powinna otrzymać osoba, od której oczekujemy wpłaty pieniędzy.

 

Jeśli dana osoba/firma posiada także konto w Circle.com, zarejestrowane na dany email, będzie mogła za pomocą kilku kliknięć dokonać wpłaty wymaganej sumy, bezpośrednio na nasze konto.

 

Przeanalizujmy jak proces taki wygląda z perspektywy płatnika.

 

W takim przypadku wystarczy kliknąć na napisie Click here to pay i zalogować się na swoje konto Circle.

 

16a

 

Na nasz telefon przyjdzie kod weryfikacyjny, który podajemy w polu: Verification Code.

 

Potwierdzamy płatność przyciskiem: Send Money.

 

18

 

Innym, bardziej tradycyjnym sposobem otrzymywania wpłat, jest usdostępnienie płatnikowi jednego z naszych adresów odbiorczych, wygenerowanych przez nasz portfel.

 

Chcąc wygenerować nowy adres odbiorczy w panelu REQUEST MONEY zaznaczamy opcję Create an address and QR code i klikamy w przycisk Send Request.

 

19a

 

Zostanie wygenerowany dla nas adres odbiorczy oraz jego graficzna reprezentacja w postaci kodu QR, który płatnik, pragnąc dokonać wpłaty na nasze konto, będzie mógł zeskanować na urządzeniu mobilnym.

 

Adres odbiorczy w postaci powyższego ciągu znaków lub kodu QR udostępniamy osobie/firmie od której chcemy uzyskać płatność.

 

Jeżeli dodatkowo chcemy, aby w kodzie QR zawarta była suma do wpłaty we wcześniejszym formularzu uzupełniamy ją w polu Amount.

 

20

 

Innym sposobem na wygenerowanie nowego adresu odbiorczego jest kliknięcie na naszym imieniu, widocznym w głównym panelu Circle i wybraniu opcji Get Address.

 

Dbając o naszą prywatność do każdego transferu bitcoinów Circle generuje dla nas nowy adres odbiorczy.

 


 

WYSYŁANIE BITCOINÓW

 

Jak widzimy na powyższej grafice na nasze konto wpłynęła już oczekiwana wpłata bitcoinów.

 

Pora samemu dokonać transakcji.

 

Chcąc wysłać bitcoiny na czyjeś konto korzystamy z opcji SEND MONEY.

 

22a

 

Tutaj także mamy do wyboru transfer pieniędzy bezpośrednio na czyjś adres odbiorczy lub na adres email – w zależności od tego które z nich podamy w polu "To" (z ang. „Do”).

 

W polu Amount podajemy sumę pieniędzy, którą pragniemy przelać. Walutę transferu wybieramy klikając na niewielki, zielony przycisk widoczny wewnątrz tego samego pola.

 

Uwaga! W portfelu Circle przed wartościami dziesiętnymi zawsze używamy kropki, a NIE przecinka!

 

W polu Message opcjonalnie możemy zawrzeć wiadomość dla odbiorcy płatności.

 

23a

 

Przy pomocy następnego formularza dokonujemy ostatecznej weryfikacji danych płatności oraz jej autoryzacji, za pomocą otrzymanego w postaci wiadomości sms kodu, który to wpisujemy w polu Veryfication Code.

 

Płatność potwierdzamy przyciskiem Send Money.

 


 

HISTORIA TRANSAKCJI

 

24a

 

Historia wszystkich transakcji (przychodzących i wychodzących) zrealizowanych za pomocą naszego portfela Circle jest dostępna w panelu TRANSACTIONS.

 


 

PODŁĄCZENIE KONTA BANKOWEGO

 

25

 

Istnieje także możliwość skojarzenia konta bankowego z naszym portfelem Circle.

 

Dzięki temu będziemy mogli dokonywać zasileń naszego portfela pobierając potrzebne środki bezpośrednio z konta bankowego lub też za pomocą kilku kliknięć dokonywać wypłaty środków z portfela na nasze konto bankowe.

 

Chcąc dołączyć do naszego portfela numer swojego rachunku bankowego, klikamy na jeden z przycisków, które będą nam służyć do zasileń z.. i wypłat na nasze konto bankowe - będą to odpowiednio:

 

  • Add Funds – dodaj środki
  • Withdraw Funds – wypłać środki

 

26

 

Klikamy w przycisk Get Started, aby przejść do następnego kroku.

 

27

 

Wypełniamy formularz podając nasze dane adresowe (te same, które figurują na naszym rachunku bankowym).

 

Klikamy Next, aby przejść do następnego kroku.

 

28

 

Podajemy swoją datę urodzenia według powyższego formatu.

 

Klikamy Next.

 

29

 

Dokonujemy wyboru czy przyłączamy:

  • Rachunek bankowyAdd Bank Account
  • Kartę kredytowąAdd Credit Card

 

W następnym formularzu wypełniamy dane rachunku bankowego lub karty kredytowej.

 

Uwaga! Na chwilę powstawania niniejszego poradnika podłączanie rachunku bankowego czy też karty kredytowej pochodzących spoza Stanów Zjednoczonych jest niemożliwe. W niedługim czasie Circle powinno jednak rozszerzyć tę możliwość także o inne kraje, w tym europejskie.


 

Portal bitcoin.pl nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód powstałych w wyniku wykorzystania danych zawartych na łamach serwisu.