Rushwallet

 

Rushwallet - portfel błyskawiczny

 

RushWallet to niezwykle prosty i szybki w obsłudze portfel. Jednak ma to także swoją cenę – jest nią bezpieczeństwo. Dlatego portfel tego typu może być odpowiednim narzędziem jedynie do wykonywania małych płatności i przechowywania niewielkich sum pieniędzy.

Swój portfel założymy w kilka sekund bez konieczności przechodzenia przez proces rejestracji jak to jest w przypadku portfeli przeglądarkowych czy też instalacji oprogramowania aplikacji innego rodzaju portfeli.

 


 

ZAKŁADANIE PORTFELA

 

W przeglądarce internetowej wpisujemy adres: https://rushwallet.com/

 

1

 

Zaznaczamy opcję Create wallet with password, jeśli chcemy aby nasz portfel posiadał zabezpieczenie w postaci hasła.

 

2a

 

Poruszamy myszką w dowolnych kierunkach upewniając się jedynie, że kursor na ekranie znajduje się wewnątrz oznaczonego przerywaną linią pola.

 

Losowość ruchów kursora daje nam pewność wygenerowania niepowtarzalnego klucza prywatnego i adresu odbiorczego.

 

3

 

Jeśli wybraliśmy opcję z hasłem, wpisujemy je teraz w przeznaczonym do tego polu, zatwierdzamy przyciskiem Create Wallet, po czym podajemy je po raz drugi w dokładnie tej samej formie, aby wyeliminować ewentualne literówki.

 

4a

 

Pamiętaj, że rushwallet generuje unikalny adres internetowy w przeglądarce (przykład: https://rushwallet.com/#pRMqr2j9QeaRuHAZfSm6nzgWJk1z0s) który jest jedyną drogą aby dostać się do twojego portfela. Koniecznie skopiuj go i zapisz. Utrata adresu równa jest utracie środków! Jeżeli nie zapisałeś adresu odszukaj go w historii odwiedzanych stron w przeglądarce.

 

Gotowe!

 


 

ODBIERANIE BITCOINÓW

 

Chcąc otrzymywać płatności udostępniamy płatnikowi wygenerowany przez portfel adres odbiorczy (pokreślony żółtym kolorem na grafice powyżej).

 

5a

 

Za pomocą przycisku Receive możemy też wygenerować polecenie wpłaty zawierające konkretną sumę pieniędzy w postaci kodu QR, które płatnik będzie mógł zeskanować na urządzeniach mobilnych.

 


 

WYSYŁANIE BITCOINÓW

 

6a

 

Chcąc samemu dokonywać transakcji korzystamy z przycisku Send.

 

Podajemy adres odbiorczy na który mają trafić wysłane przez nas środki, których ilość określamy w polu poniżej.

 

Zatwierdzamy formularz przyciskiem Send.

 

7a

 

Wciśnięcie przycisku Confirm ostatecznie potwierdzi transakcję.

 


 

HISTORIA TRANSAKCJI

 

8a

 

U dołu ekranu, poniżej etykiety Transaction History, wyświetlana jest historia wszystkich, zrealizowanych za pomocą danego portfela, transakcji – wychodzących jak i przychodzących.

 

Jeśli chcemy dowiedzieć się więcej na temat poszczególnych transakcji, np. jakich adresów dotyczyły, klikamy na identyfikatorze transakcji – w kolumnie Tx ID.


 

USTAWIENIA

 

9a

 

Chcąc przejść do panelu dodatkowych ustawień i narzędzi portfela, klikamy na charakterystycznej ikonce u góry ekranu (zaznaczyliśmy ją kolorem żółtym).

 

10

 

SET CURRENCY – dzięki tej opcji możemy zmienić wyświetlanie klasycznej waluty w jakiej portfel określa wartość zgromadzonych w nim bitcoinów.

 

11

 

SET MININING FEE – tutaj określamy wartość dobrowolnej opłaty od realizowanych przez nas transakcji (tzw. opłaty dla górników – składającej się na część środków przeznaczonych na utrzymanie sieci Bitcoin).

 

  • No Fee – transakcje wysyłane za pomocą portfela nie będą zawierać tej opłaty.

 

Uwaga! Transakcje realizowane bez opłat dla górników mogą potrzebować znacznie więcej czasu na uzyskanie potwierdzenia.

 

  • Normal – przyjęta za obecnie standardową opłata dla górników w wysokości 0,0001 BTC od każdej zrealizowanej przy pomocy tego portfela transakcji.

 

  • Generous – tzw. opłata hojna w wysokości 0,0001 BTC od każdej zrealizowanej transakcji. Wyższa opłata dla górników w niektórych przypadkach powinna zaowocować stosunkowo krótszym czasem oczekiwania na potwierdzenie realizowanej transakcji.

 

  • Custom – sami ustalamy ile wynosić ma opłata dla górników.

 

 

12a

 

Export Keys – dzięki tej opcji możemy dokonać eksportu klucza prywatnego naszego portfela oraz wartości passphrase, na podstawie której wygenerujemy ten sam adres odbiorczy (i odpowiadający mu klucz prywatny) w portfelu Brain Wallet.

 

Więcej na temat portfela Brain Wallet przeczytacie w oddzielnym poradniku.

 

13a

 

Jeśli nasz „rush-portfel” nie jest szyfrowany, wystarczy że skopiujemy wartość adresu z paska przeglądarki następujący zaraz po znaku #, aby uzyskać passphare dający nam te same wartości wynikowe kluczy w Brain Wallet.


 

Portal bitcoin.pl nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód jakie powstały w wyniku wykorzystania danych zawartych na łamach serwisu.