Kopanie SOLO – własny Bitcoinowy Lottomat

 

solomining

 

Jak już zapewne wiesz wydobywać bitcoiny można albo w grupie w kopalni (pool) albo na własną rękę (solo). W tym poardniku podamy sposób obliczania naszych szans na trafienie bloku oraz wytłumaczymy jak uruchomić kopanie solo na swoim komputerze.

 

Trafienie bloku zależy od trzech parametrów:

  • trudności sieci,
  • naszej mocy obliczeniowej (prędkości kopania/haszowania),
  • szczęścia!

 

Ponieważ sam proces kopania jest całkowicie losowy, NIE MA gwarancji że nasze obliczenia faktycznie spotkają się z rzeczywistością. Ilość możliwych kombinacji rozwiązujących dany blok jest ogromna, a całkowita pula jest astronomiczna. Możemy więc posługiwać się tylko prawdopodobieństwem trafienia bloku, nigdy nie ma pewności, że blok wykopiemy.

 

Najpopularniejszą metoda jest wskazanie 50% szansy trafienia bloku o zadanej trudności dysponując określoną mocą. Oznacza to, że wyliczony czas jest średnią wartością czasu potrzebnego do przeliczenia połowy wszystkich możliwych (dostępnych) haszy dla zadanej trudności. Rozwiązanie może być oczywiście w „drugiej połowie” i kopanie potrwa odpowiednio dłużej. Dodatkowo średnio co 10 minut mamy nowy zestaw danych do przeliczenia (w sieci wpada kolejny blok) więc istnieje szansa, że bloku nigdy nie trafimy.

 

Warto też spojrzeć na czas tworzenia kolejnych bloków – czasami są to sekundy a czasem nawet kilkadziesiąt minut, tak więc istnieje równie mała szansa na to, że nigdy bloku nie trafimy jak i na to, że trafimy go w kilka sekund po podłączeniu koparki.

 

Obliczenia są dość proste. Całkowita ilość haszy dla danej trudności D wynosi:

 

x = (D * 2^48) / 2^256

 

Zakładając 50% szansę na trafienie przy mocy M podanej w h/s (hasz na sekundę, nie GH/s czy TH/s!) czas w sekundach uzyskamy licząc:

 

t=(0.5*x)/M

 

Możemy też skrócić obliczenia i uzyskać przybliżony ale dość dokładny wynik czasu dla 50% szans:

 

czas [s] = (trudność * 2^32)/moc [H/s]

 

Mając więc do dyspozycji 400GH/s przy trudności 40`300`030`327 uzyskujemy 4.327×10^8 sekund czyli około 5008 dni na 50% szansę trafienia bloku.

 

Jak policzymy więc, jaką mamy szansę co 10 minut? Dzielimy 30`000 (50%*600s) przez czas i otrzymujemy wynik w %. W powyższym przypadku to będzie 0,000`069`332`1% czyli około 1:1`442`333

 

Dla porównania 6 w totka to 0,000`007`2% (1:13`983`816) (3 losowania w tygodniu), mamy więc dużo więcej szans.

 

Czego potrzebujemy jeśli zdecydujemy się kopać solo ?

  • pełnego klienta Bitcoin Core
  • możliwości dodania dodatkowej opcji w konfiguracji cgminer-a naszej koparki (większość koparek to umożliwia)

 

Klient Core musi być w pełni zsynchronizowany, wymagane jest też utworzenie pliku bitcoin.conf w katalogu danych zawierającego co najmniej:

 

rpcuser=JakasNazwa

rpcpassword=JakiesHaslo

daemon=1

 

Jeżeli nie masz pliku bitcoin.conf musisz utworzyć plik tekstowy i zapisać go w katalogu danych Core (standardowo pod Windows: %appdata%/bitcoin/ , pod linux ~/.bitcoin/).

 

Opcja jaką musimy dodać do cgminer (lub w GUI koparki jeśli taka opcja jest)

 

--btc-address 1NaszAdresDoWyplaty

 

W zależności od posiadanej koparki będziemy mogli wprowadzić tą opcje przez GUI wbudowane w koparkę albo będziemy musieli edytować plik konfiguracyjny lub skrypt uruchamiający cgminer w koparce przez ssh. Bez tego parametru koparka nie będzie kopać solo na lokalnym Bitcoin Core!

 

Standardowo Bitcoin Core nasłuchuje poleceń RPC na porcie 8332, cała linijka wywołania będzie wyglądać mniej więcej tak:

 

cgminer -o http://127.0.0.1:8332 -u JakasNazwa -p JakiesHaslo --btc-address 1NaszAdresDoWyplaty

 

W przypadku koparek z wbudowanym GUI:

 

Pool: http://127.0.0.1:8332 (lub 127.0.0.1:8332)

Pool Worker: Dowolna nazwa

Pool password: DowolneHasło

Option (tu nazwa parametru może być różna w zależności od koparki): --btc-address 1NaszAdresDoWyplaty

 

Oczywiście zamiast 127.0.0.1 wpisujemy adres IP komputera na którym mamy działającego Bitcoin Core.

Jeżeli na przykład mamy sieć domową 192.168.0.x gdzie Core działa na 192.168.0.2 a koparki mają adresy 192.168.0.110 i 111 to cgminerowi na koparkach podamy 192.168.0.2 a Core musimy pozwolić na pobieranie danych z innych komputerów dodając linijkę do bitcoin.conf

 

rpcallowip=192.168.0.*

 

„*” oznacza dowolną liczbę, czyli każdy komputer w naszej sieci będzie mógł się podłączyć (znając dane user/pass z pliku .conf).

Co jeśli jednak nasza koparka nie umożliwia dodania dodatkowego parametru do cgminera lub jest to za bardzo skomplikowane?

 

Gotowy Solo Pool

 

Możemy też wykorzystać „solo pool” uruchomiony przez autora cgminer Con Kolivas (ckolivas) dostępny pod adresem http://solo.ckpool.org/

Pool obciążony jest 0.5% opłatą (fee) umożliwia jednak bezproblemową konfigurację minera (nie wymaga opcji –btc-address).

Jako nazwę użytkownika podajemy nasz adres do wypłaty i cokolwiek jako hasło.

Konfiguracja cgminer-a wyglądałaby wtedy:

 

cgminer -o stratum+tcp://solo.ckpool.org:3333 -u 1NaszAdresDoWyplaty -p x

 

Jeśli zaś korzystamy z wbudowanego w koparkę GUI:

 

Pool: stratum+tcp://solo.ckpool.org:3333

Pool Worker: NaszAdresDoWyplaty

Pool password: x

 

Jeśli chcemy postawić swój pool to kod źródłowy jest dostępny, mając linux (nie ma wersji pod windows) możemy więc skompilować i uruchomić własny solo pool ułatwiając sobie część konfiguracji po stronie koparek.

 

Jeśli traktujesz kopanie czystko komercyjnie i jesteś nastawiony na zarobek nie polecamy kopania Solo! Zdecydowanie lepszym pomysłem są kopalnie gdzie zarobek jest pewny. Kopanie solo w tym poradniku przedstawione jest wyłącznie jako forma bitcoinowego lottomatu i ma sens dla koparek małej mocy których zarobek w kopalniach byłby symboliczny.

 

Portal bitcoin.pl nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód jakie powstały w wyniku wykorzystania danych zawartych na łamach serwisu.