dzwignia-2

 

Podczas handlu na tradycyjnej giełdzie kryptowalut obracamy zawsze własnymi środkami - wydając zlecenie kupna albo sprzedaży musimy zawsze posiadać środki na pokrycie całości zlecenia. Zatem dysponując, na przykład, kapitałem w wysokości 10 BTC, przy wzroście kursu bitcoina o 10% możemy zarobić co najwyżej 1 BTC. Większego zysku nie da się osiągnąć, ponieważ jest on ograniczony kwotą kapitału jaki możemy zainwestować.

 

Handel z dźwignią pozwala na ominięcie tej przeszkody poprzez zaangażowanie dodatkowego kapitału do realizacji każdego zlecenia. Kapitał ten jest pożyczany od innych użytkowników giełdy za niewielką opłatę manipulacyjną. Dzięki temu, inwestor może osiągnąć wielokrotnie wyższe zyski niż gdyby handlował tylko własnym kapitałem. Wysokość tak zwanej "dźwigni" reguluje ile kapitału pożycza inwestor - na przykład dźwignia 1:5 oznacza że jedna piąta środków którymi operuje inwestor należy do niego, zaś pozostała część (czyli cztery piąte) jest pożyczana. W przypadku wzrostu kursu kryptowaluty o 10%, inwestor handlujący z dźwignią 1:5 osiągnie zatem zysk w wysokości nie 10%, ale aż 50%.

 

Oczywiście ma to też drugą stronę - jeśli kurs kryptowaluty spadnie, straty inwestora będą także wielokrotnie wyższe. Istnieją jednak mechanizmy pozwalające zabezpieczyć się przed taką sytuacją - są one opisane w tym poradniku. Dlatego też handel z dźwignią to bardzo atrakcyjna możliwość dla osób które na poważnie zainteresowane są inwestycjami w kryptowaluty.

 

Nasz poradnik dla osób rozpoczynających handel z dźwignią oprzemy na przykładzie giełdy BitMarket.pl, która jest jedyną giełdą kryptowalut w Polsce udostępniającą ten mechanizm. Kilka innych giełd światowych (na przykład Bitfinex.com) pozwala na handel z dźwignią na rynku USD/BTC - podstawowe mechanizmy handlu wyglądają na wszystkich giełdach podobnie.


 

Jak handlować z dźwignią?

 

Podstawowym pojęciem w handlu z dźwignią są tak zwane pozycje. Pozycja to nic innego jak zainwestowana kwota, ze wskazaniem na to czy inwestor oczekuje wzrostu kursu (tak zwana pozycja długa) czy też spadku kursu (pozycja krótka). Handel z dźwignią pozwala bowiem zarabiać zarówno na wzrostach, jak i spadkach kursu - to kolejna przewaga nad tradycyjnym rynkiem kryptowalut, gdzie zarobić można tylko na wzroście kursu.

 

Jak się to odbywa? Pierwszym krokiem jest tak zwane otwarcie pozycji. W zależności od tego, czy inwestor chce zarobić na wzroście czy też spadku kursu, wygląda to tak:

 

 • Jeśli inwestor chce zarobić na wzroście kursu (otwiera pozycję długą), pożycza on złotówki i kupuje za nie bitcoiny po bieżącym kursie.

 

 • Jeśli inwestor chce zarobić na spadku kursu (otwiera pozycję krótką), pożycza on bitcoiny i sprzedaje je za złotówki po bieżącym kursie.

 

Jako zabezpieczenie pożyczki inwestor przedstawia pewną kwotę własnych środków - w przypadku giełdy BitMarket.pl zawsze w bitcoinach. Cały sens handlu z dźwignią polega na tym że kwota ta jest jedynie częścią tego co inwestor pożyczył aby otworzyć pozycję. Dla przykładu, jeśli inwestor pożycza 10000 zł dla otwarcia pozycji z dźwignią 1:10, musi jako zabezpieczenie przedstawić jedynie bitcoiny o wartości 1000 zł. Tak więc angażując środki w wysokości 1000 zł, inwestor może obracać kwotą dziesięciokrotnie wyższą.

 

Po otwarciu pozycji inwestor oczekuje na zmianę kursu kryptowaluty. Aby zrealizować zysk, należy zamknąć pozycję. Jest to operacja odwrotna do jej otwarcia, a więc:

 

 • Zamykając pozycję długą, inwestor odsprzedaje posiadane bitcoiny i oddaje z powrotem uzyskane złotówki.

 

 • Zamykając pozycję krótką, inwestor odkupuje bitcoiny za posiadane złotówki i oddaje je z powrotem.

 

W jaki sposób inwestor osiąga zysk? Załóżmy, że posiadał on pozycję długą i kurs kryptowaluty wzrósł. Ze sprzedaży posiadanych bitcoinów uzyska więc więcej złotówek niż pożyczył - po oddaniu pożyczonej kwoty zostanie mu jeszcze nadwyżka która jest jego zyskiem. Łatwo zauważyć że jest ona proporcjonalna do wysokości wykorzystanej dźwigni.

 

Co jednak stanie się, gdy kurs zmieni się niekorzystnie dla inwestora? W takim wypadku musi on pokryć stratę z własnej kieszeni - jest ona pobierana z kwoty zabezpieczenia jaką przedstawił przy otwieraniu pozycji. Opierając się znów na przykładzie pozycji długiej - jeśli kurs kryptowaluty spadnie, sprzedaż posiadanych bitcoinów nie wystarczy na oddanie wszystkich pożyczonych złotówek. Aby więc zwrócić całość pożyczki, inwestor musi sprzedać więcej bitcoinów - brakującą ich ilość weźmie z przedstawionego zabezpieczenia. Tutaj także im wyższa dźwignia, tym wyższa strata inwestora przy niekorzystnej zmianie kursu.

 

W przypadku pozycji krótkiej wygląda to analogicznie - jeśli kurs kryptowaluty spadnie, inwestor za posiadane złotówki może odkupić więcej bitcoinów niż potrzeba aby zwrócić pożyczkę, więc reszta stanowi jego zysk. Jeśli zaś kurs wzrośnie, brakujące do zwrotu pożyczki bitcoiny pobierane są z przedstawionego zabezpieczenia.


 

Jak ograniczyć straty?

 

Skoro wyższa dźwignia to wyższe zyski, ale potencjalnie także większe straty, jak inwestor może zabezpieczyć się przed utratą swoich środków? Służy do tego tak zwany mechanizm Stop Loss. Dzięki niemu inwestor może ograniczyć swoje straty nie rezygnując jednocześnie z możliwości osiągnięcia wyższych zysków.

 

Stop Loss to nic innego jak określenie maksymalnej straty z jaką godzi się inwestor przy danej pozycji. Jeśli kurs zmieni się niekorzystnie o więcej niż ustalony procent, pozycja zostanie momentalnie zamknięta. Inwestor może więc na przykład ustalić że zgadza się na stratę 10%, 25% albo 50% zainwestowanych środków - dopóki niekorzystne zmiany kursu pozostają poniżej tej wartości, pozycja pozostanie otwarta, jednak gdy tylko straty osiągną zadany poziom, pozycja jest zamykana aby nie dopuścić do wyższych strat. Jest to mechanizm automatyczny - inwestor nie musi przez cały czas "pilnować" swoich pozycji, mechanizm Stop Loss zadziała samoistnie.

 

Z możliwości ograniczenia strat poprzez Stop Loss warto korzystać, bowiem w przeciwnym wypadku inwestor musi się liczyć z utratą całego kapitału. Jeśli kurs kryptowaluty zmieni się tak, że straty na otwartych przez inwestora pozycjach przewyższą całość przedstawionego zabezpieczenia, giełda automatycznie zamknie wszystkie otwarte pozycje - spowoduje to oczywiście zajęcie całego zabezpieczenia na poczet zwrotu pożyczonych środków. Inwestor nie powinien dopuścić do takiej sytuacji, dlatego korzystanie z funkcji Stop Loss jest niezwykle ważne.

 

Istnieje również mechanizm odwrotny do Stop Loss, czyli Take Profit. Jest to dla odmiany określenie zysku, przy którym pozycja ma być zamknięta. Na płynnym rynku wymian kryptowalut, gdzie kurs charakteryzuje się dużą zmiennością, pozwala to na zrealizowanie zysku gdy tylko osiągnie on zadany poziom. Z tego powodu część inwestorów korzysta z tego mechanizmu dla zwiększenia automatyzacji swoich inwestycji.


 

Ile to kosztuje?

 

Od handlu z dźwignią giełdy zazwyczaj pobierają prowizje. Na giełdzie BitMarket.pl są to trzy rodzaje prowizji:

 

 • Prowizja od otwarcia pozycji - w zależności od cennika obowiązującego na koncie użytkownika, wynosi od 0.00% do 0.15% pożyczonej kwoty.
 • Prowizja od zamknięcia pozycji - analogicznie, wynosi od 0.30% do 0.45% pożyczonej kwoty.
 • Prowizji od utrzymania pozycji - to opłata która trafia do osób które pożyczyły środki inwestorowi. Jest ona wyznaczana na zasadach rynkowych - osoby udostępniające środki określają jakie oprocentowanie pożyczek chcą uzyskać, a inwestorzy wybierają najtańsze pożyczki. Opłata ta może więc się wahać w zależności od warunków rynkowych, zazwyczaj wynosi od 0.01% do 0.10% pożyczonej kwoty dziennie.

 

Jak widać, prowizje te nie są wysokie, jednak warto pamiętać że pobierane są zawsze od całości pożyczonej i zainwestowanej kwoty, a więc znów im wyższa dźwignia, tym wyższe opłaty.


 

Trochę praktyki

 

Poznaliśmy już podstawowe zasady handlu z dźwignią, pora na zastosowanie tej wiedzy w praktyce.

 

Aby rozpocząć naszą przygodę z dźwignią, należy z menu giełdy BitMarket.pl wybrać odpowiednią opcję:

 

0a

 

Na początek należy wyrazić akceptację dla ryzyka związanego z tą formą handlu:

 

1a

 

Następnie należy wpłacić początkową kwotę, która będzie zabezpieczała otwierane pozycje:

 

2a

 

Po dokonaniu tych wstępnych czynności, uzyskujemy dostęp do panelu pozwalającego na zarządzanie pozycjami:

 

3a

 

Otwarcie pozycji następuje przez naciśnięcie jednego z przycisków "Otwórz długą pozycję" albo "Otwórz krótką pozycję".

 

Powoduje to wyświetlenie odpowiedniego formularza:

 

4a

 

Należy w nim uzupełnić następujące wartości:

 

 • Kwota otwarcia pozycji - to całkowita kwota która ma być zainwestowana.
 • Dźwignia - wartość dźwigni (od 1:1.5 do 1:10 - im wyższa dźwignia, tym mniejsze wymagane zabezpieczenie i tym większy zysk lub strata w stosunku do wpłaconego zabezpieczenia).
 • Kurs otwarcia - możemy otworzyć pozycję natychmiast, albo poczekać aż kurs osiągnie wskazaną wysokość.
 • Wartości kursów Stop Loss i Take Profit, które pozwalają na automatyczne zamknięcie pozycji przy określonym poziomie straty lub zysku. Oba te ustawienia są opcjonalne.

 

Oto przykład wypełnionego formularza: otwarta zostanie krótka pozycja o wartości 1000 zł z dźwignią 1:10, po bieżącym kursie i z automatycznym zamknięciem przy osiągnięciu straty 25%. Jak widać, automatycznie została wyliczona wysokość zabezpieczenia jakie jest wymagane dla tej pozycji:

 

5a

 

Po otwarciu pozycji, wracamy do panelu zarządzania otwartymi pozycjami, który tym razem zawiera naszą nowo otwartą pozycję:

 

6a

 

Dla każdej pozycji prezentowana jest dawka informacji:

 

 • Wartości podane przy otwieraniu pozycji, czyli kwota, wysokość dźwigni, kurs otwarcia, Stop Loss itp.
 • Kwota jaka została pobrana celem zabezpieczenia pozycji.
 • W jakiej części pozycja została otwarta (jeśli wybierzemy otwarcie pozycji po określonym kursie, pozycja zostanie otwarta dopiero gdy kurs osiągnie zadaną wartość).
 • Wysokość pobranych do tej pory prowizji.
 • Bieżący kurs, po którym pozycja może być w danej chwili zamknięta (jest to kurs rynkowy po którym w tym momencie należy odkupić pożyczone środki w celu zamknięcia pozycji).
 • Procentowy zysk lub strata związana z daną pozycją (w stosunku do kwoty zabezpieczającej pozycję).

 

Wartości te zmieniają się wraz z upływem czasu i zmianą kursu na giełdzie. Nad listą otwartych pozycji prezentowana jest również całkowita kwota wpłaconego zabezpieczenia, kwota jaka zabezpiecza aktualnie otwarte pozycje oraz sumaryczny wynik zysku / straty dla wszystkich pozycji. W tym wypadku zysk ten jest liczony od całości wpłaconej kwoty zabezpieczeń.

 

Naciśnięcie przycisku z prawej strony wiersza opisującego pozycję otwiera okno służące do zarządzania pozycją:

 

7a

 

Możemy tutaj zmienić kursy Stop Loss i Take Profit oraz zamknąć pozycję (w całości lub części). Gdy wybierzemy zamknięcie pozycji, zniknie ona z listy bieżących pozycji, a kwota pobranego zabezpieczenia (powiększonego o zysk lub pomniejszonego o stratę) wróci na konto:

 

8a

 

Jak widać, handel z dźwignią nie jest skomplikowany - obsługą zabezpieczeń, pożyczek środków do inwestycji i wszystkimi niezbędnymi obliczeniami zajmuje się za nas system giełdy, który też na bieżąco informuje o wartości każdej pozycji z osobna i sumarycznej wartości wszystkich inwestycji. Pozostaje już tylko prawidłowo przewidzieć, czy kurs kryptowaluty wzrośnie, czy też spadnie, a zyski (zwielokrotnione przez dźwignię) znajdą się na koncie.

 

 

Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz przesyłanie zawartości ze stron bitcoin.pl wymaga uprzedniej zgody portalu.

 

Portal bitcoin.pl nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód jakie powstały w wyniku wykorzystania danych zawartych na łamach serwisu.