Bitmaszyna.pl – poradnik laika

 

 

Zakładamy konto

 

Pierwszym krokiem każdej osoby pragnącej rozpocząć handel kryptowalutą będzie, zarówno tutaj jak i na innych giełdach tego typu, założenie indywidualnego konta użytkownika.

 

1-Rejestracja

 

W tym celu z menu po lewej stronie ekranu wybieramy pozycję Zaloguj/Rejestruj.

 

2-Rejestracja2

 

Powyższe okno będzie nam w przyszłości służyło do logowania się do serwisu.

 

Teraz, kiedy jednak nie posiadamy jeszcze własnego konta, wybieramy opcję Załóż nowe konto, widoczną u dołu.

 

3-Rejestracja3

 

Wymyślamy sobie login, który będzie naszą indywidualną nazwą użytkownika.

 

Nazwa musi być unikalna. Jeśli w serwisie zarejestrowany został już użytkownik o takim samym identyfikatorze zostaniemy o tym poinformowani już po wciśnięciu przycisku Załóż konto. Na panelu rejestracyjnym wyświetlony zastanie czerwony komunikat „Login zajęty”. W takim przypadku konieczna będzie zmiana logina na inną, unikalną nazwę.

 

Podajemy hasło w polach hasło i powtórz hasło.

 

Podajemy je dwukrotnie w identycznej formie. Ma to na celu wyeliminowanie ewentualnych pomyłek, w postaci przykładowo literówek, przy jego wprowadzaniu. Jeśli wprowadzone hasła będą od siebie różne, system poinformuje nas o tym odpowiednim komunikatem i poprosi o ponowne podanie dwóch identycznych jego form.

 

Pomyśl o odpowiednio długim i mocnym haśle, które będzie chroniło dostępu do twojego konta i pieniędzy. Hasło powinno zawierać duże i małe litery. Dodatkowo zaleca się użycia w nim znaków specjalnych takich jak: !, @, #, $, %, ^, &, *…

 

Serwis bitmaszyna.pl wymaga, aby hasło posiadało minimum 8 znaków.

 

Przepisujemy kod CAPTCHA z obrazka.

 

Potwierdzamy formularz rejestracyjny przyciskiem Załóż konto.

 

Jeśli wszystkie pola zostały wypełnione prawidłowo powinniśmy zostać poinformowani o tym komunikatem: „Konto zostało założone. Możesz już się zalogować”.


 

Logowanie

 

Ponownie z głównego panelu serwisu, z menu po lewej stronie, wybieramy opcję Zaloguj/Rejestruj.

 

4-Login

 

Wypełniamy pola login i hasło danymi które podaliśmy przy rejestracji i wciskamy przycisk Zaloguj się.


 

Panel główny serwisu

 

5-Panel-b

 

Przechowidzimy ponownie do głównego panelu serwisu, poszerzonego o opcje niedostępne dla niezalogowanych użytkowników.

 

Zanim przejdziemy do dalszych punktów poradnika przeanalizujmy pobieżnie widoczne na ekranie panele i narzędzia.

 

Po środku panelu głównego widzimy różnego rodzaju okna, wśród nich takie jak: Skup, Sprzedaż, Moje Ofery, Stan konta, Transakcje.

 

Okna te, niczym klasyczne okna w systemie Windows, możemy zamykać, minimalizować, a nawet przemieszczać na ekranie, aranżując je w odpowiadający nam sposób.

 

Domyślnie okno Transakcje znajduje się u dołu ekranu, poniżej okien Kupuję BTC oraz Sprzedaję BTC. Dla lepszej widoczności zmieniliśmy układ okien okien.

 

Okna możemy zamykać za pomocą krzyżyka widocznego w prawym-górnym rogu każdego z nich lub też za pomocą odpowiadających im niebieskich i granatowych przycisków u góry i po lewej stronie ekranu.

 

I tak pary przycisk-okno przedstawiają się następująco:

 •  Oferta Kupna, (przycisk) – Skup (BID), (okno)
 •  Oferta SprzedażySprzedaż (ASK)
 •  Kup BTC - Kupuję BTC (BID)
 •  Sprzedaj BTCSprzedaję BTC (ASK)

 

Przyciskom Transakcje, Stan konta, Moje Oferty oraz Historia odpowiadają okna o tej samej nazwie.

 

Za pomocą wymienionych już granatowych i niebieskich przycisków możemy zamykać bądź też otwierać zamknięte już okna. Jaśniejszy odcień przycisku świadczy o fakcie, że odpowiadające mu okno jest obecnie wyłączone.

 

Niestety, wadą serwisu jest fakt, że po wylogowaniu układ okien nie jest zapamiętywany i po ponownym zalogowaniu użytkownika powraca do postaci domyślnej.

 

Przyjrzyjmy się bliżej co ukazują poszczególne, widoczne okienka:

 

 • Skup (BID) – aktualne, wystawione przez użytkowników serwisu, oferty skupu bitcoinów, posortowane poczynając od ceny najwyższej.
 • Sprzedaż (ASK) – aktualne, wystawione przez użytkowników serwisu, oferty sprzedaży bitcoinów, posortowane poczynając od ceny najniższej.
 • Moje Oferty – okno w którym widoczne będą wszystkie wystawione przez nas oferty zakupu bądź też sprzedaży bitcoinów (litecoinów).
 • Stan konta – nasz aktualny stan konta w serwisie bitmaszyna.pl. Aktualnie wszystkie pozycje pokazują stan zerowy, gdyż nie zasililiśmy naszego konta jeszcze żadną walutą ani też kryptowalutą.
 • Transakcje – wszystkie najświeższe, poczynając od transakcji najmłodszej, transakcje zrealizowane w serwisie bitmaszyna.pl pomiędzy jego użytkownikami.
 • Kupuję BTC (BID) – okno za pomocą którego możemy dokonać zakupu bitcoinów.
 • Sprzedaję BTC (ASK) – okno za pomocą którego dokonujemy sprzedaży bitcoinów (precyzyjne informacje na temat dokonywania zakupu i sprzedaży uzyskacie w dalszej części poradnika).

 

Rynki walutowe i KBM

 

W dolnej części menu po lewej stronie ekranu widoczna jest sekcja zatytułowana Rynek. Możemy wybrać tam jakimi walutami pragniemy handlować. W obecnej chwili do wyboru mamy możliwość obustronnej wymiany bitcoinów i złotówek (BTC/PLN) oraz litecoinów i złotówek (LTC/PLN).

 

W pozycji KBM/PLN serwis bitmaszyna.pl daje nam szansę zakupu za bitcoiny jednostki określanej mianem KBM – Kawałek BitMaszyny. Jest to prawo do udziału w zyskach z opłat transakcyjnych pobieranych przez serwis.

 

Za każde 1 KBM posiadającemu go użytkownikowi przysługuje prawo do 0,1% wszystkich opłat transakcyjnych uzyskanych przez serwis w ciągu doby. Zysk wynikający z posiadanych udziałów użytkownika wypłacany jest codziennie o północy.

 

Posiadane przez nas jednostki KBM możemy nabywać lub zbywać w ten sam sposób jak czynimy to z kryptowalutami i tak jak w ich przypadku, KBM obowiązywać będą wahania kursu.

 

Łączna liczba jednostek KBM „wyemitowanych” przez serwis bitmaszyna.pl wynosi 300.


 

Arena

 

Arena dostępna jest także z pozycji menu po lewej stronie ekranu w sekcji Rynek.

 

Arena to miejsce w którym w ramach konkursu organizowanego cyklicznie przez twórców serwisu bitmaszyna.pl możemy rywalizować z innymi jego użytkownikami o miano najlepszego „krypto-handlowca”. Zwycięzcą zostaje osoba która w wyznaczonych ramach czasowych konkursu uzyska najlepszy wynik w handlu BTC/PLN. Pula nagród ostatniego konkursu wynosiła 1.2 BTC oraz 3.2 KBM.

 

9-Arena

 

Chcąc dołączyć do konkursu musimy dysponować aktywnym kontem oraz sumą 0.02850000 BTC i 50 PLN.

 

W panelu Moje konto w zakładce Konkurs ustalamy sobie nasz pseudonim konkursowy i określamy czy ma być on widoczny w ogólno dostępnej historii transakcji.

 

Po wciśnięciu przycisku dołącz, wymagana ilość środków z naszego konta walutowego zostanie przesunięta do sekcji Arena i tam w panelu Stan konta widoczna będzie odpowiednio pod pozycjami Arena BTC i Arena PLN. Konkurs obejmuje handel na Arenie tymi właśnie środkami.

 

Konkurs nie obejmuje handlu pozostałymi posiadanymi przez nas środkami finansowymi na pozostałych rynkach dostępnych w serwisie.


 

Demo

 

Opcja dostępna poniżej sekcji rynek. Umożliwia ona początkującym użytkownikom przetestowanie mechanizmów zakupu / sprzedaży kryptowalut bez konieczności wykorzystywania w tym celu prawdziwych pieniędzy.

 

Do dyspozycji otrzymujemy określoną pulę wirtualnych środków w ilości: 5 DemoBTC i 10 000 DemoPLN, którymi możemy obracać na demonstracyjnym rynku, zgłębiając podstawowe zasady handlu bez ryzyka strat finansowych, które mogłyby wyniknąć z braku podstawowej wiedzy i umiejętności obsługi narzędzi oferowanych przez giełdę.


 

Zasilenie konta walutowego (aktywacja konta użytkownika)

 

Aby rozpocząć handel, musimy posiadać środki na koncie. Zasilenie konta złotówkowego jest także niezbędne, aby aktywować nasze konto użytkownika serwisu.

 

Bez aktywacji konta użytkownika nie będzie możliwe zrealizowanie żadnej transakcji w serwisie.

 

Sprzedaż bitcoinów jest także niemożliwa bez wcześniejszej aktywacji konta użytkownika. Jej brak uniemożliwia nam także zasilenia naszego konta w jakiekolwiek kryptowaluty.

 

Pragnąc aktywować swoje konto użytkownika serwisu otwieramy panel Moje Konto, za pomocą przycisku widocznego w lewym-górnym rogu ekranu.

 

6-Dane-konta

 

Aktywacja polega na wykonaniu przelewu z osobistego konta bankowego na rachunek konta bitmaszyna.pl. Dane które wypełnimy w formularzu w zakładce Dane konta (powinna być otwarta domyślnie po wyświetleniu panelu Moje Konto) muszą zgadzać się z tymi, które zostały przypisane do naszego osobistego konta bankowego.

 

Po zaksięgowaniu przelewu i weryfikacji naszych danych konto zostanie aktywowane.

 

Na potrzeby poradnika zasilimy nasze konto walutowe w serwisie bitmaszyna.pl kwotą 20 PLN.

 

Wypełniamy dane formularza.

 

Rozpoczynamy od zaznaczenia odpowiedniej opcji: Osoba fizyczna lub Firma.

 

Wypełniamy przede wszystkim pola oznaczone gwiazdką.

 

Zalecamy jednak od razu uzupełnić także pola:

 • Konto bankowe do wypłat – podając numer swojego konta bankowego
 • Adres BTC do wypłat – podając adres odbiorczy swojego portfela bitcoin.
 • Alternatywnie Adres LTC do wypłat – podając adres odbiorczy swojego portfela litecoin jeśli będziemy zainteresowani wypłaceniem także tej kryptowaluty.

 

Wszystkie informacje dotyczące takich zagadnień jak portfele bitcoin czy też adresy odbiorcze bitcoin znajdziecie w odrębnych poradnikach na bitcoin.pl.

 

Powyższe dane będą nam potrzebne w momencie realizacji wypłaty - bądź to złotówek na nasze konto bankowe bądź też bitcoinów na adres odbiorczy naszego portfela. Jeśli nie wypełnimy ich teraz, później będzie wiązało się to z kolejną zmianą danych naszego konta użytkownika.

 

Każda zmiana danych konta użytkownika w serwisie bitmaszyna.pl musi być na nowo potwierdzona przelewem bankowym jak to miało miejsce w przypadku początkowej aktywacji naszego konta!

 

Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól i zweryfikowaniu poprawności zawartych tam danych wciskamy, znajdujący się poniżej formularza przycisk Aktywuj konto.

 

7-Przelew

 

Po zatwierdzeniu danych formularza proszeni jesteśmy o dokonanie przelewu na podany na ekranie numer konta bankowego. W nazwie adresata przelewu wpisujemy: „Androbayt Polska Sp. z o.o.”.

 

Upewnij się, że tytuł przelewu wygląda dokładnie tak jak podany na ekranie. W przeciwnym przypadku serwis może mieć problem z zaksięgowaniem twojego przelewu.

 

Jeśli nie jesteś pewien czy dane w poprzednim formularzu zostały wypełnione poprawnie i czy zgadzać się będą one z danymi przypisanymi do konta bankowego, istnieje możliwość ich poprawienia. W tym celu korzystamy z przycisku Popraw dane.

 

8-Aktywacja

 

Po zaksięgowaniu naszej płatności (może to potrwać od kilku godzin do około doby), po ponownym zalogowaniu do naszego konta i wyświetleniu panelu Moje Konto powinniśmy zobaczyć komunikat: „Konto jest aktywne”. Nasze konto walutowe powinno zaś powiększyć się o wpłaconą ilość złotówek.


 

Pierwsze zakupy

 

Posiadając już aktywne konto użytkownika oraz pewną liczbę złotówek na naszym koncie walutowym możemy dokonać naszej pierwszej transakcji.

 

Pora, aby nabyć nasze pierwsze bitcoiny korzystając z giełdy bitmaszyna.pl.

 

Otwieramy zakładkę BTC/PLN dostępną w sekcji Rynek.

 

10b-Kupuj-ASK

 

Pragnąc zakupić bitcoiny przyglądamy się uważnie danym widniejącym w oknie Sprzedaż (ASK) gdzie użytkownicy serwisu wystawiają swoje oferty sprzedaży bitcoinów.

 

Jak pisaliśmy już wcześniej, oferty posortowane są poczynając od najniższej. Interesuje nas oczywiście aktualnie najniższa oferta. Tą widzimy na pierwszej pozycji tabeli. Użytkownik sprzedaje 1,6097 BTC (kolumna Ilość BTC) po kursie 1539,36 PLN za 1 BTC (kolumna Kurs PLN). Jego łączna oferta wyceniona jest zatem na sumę 2 478,06 PLN (kolumna Cena PLN).

 

Przy naszych obecnych zasobach finansowych nie będziemy w stanie zakupić wszystkich bitcoinów oferowanych przez użytkownika. Nie jest to jednak warunek konieczny. Z oferowanej puli możemy nabyć tylko interesującą nas część.

 

Wypełniamy formularz w oknie Kupuję BTC (BID).

 

10-Kupuj

 

W polu Cena w PLN podajemy najniższą wartość kursu z tabeli Sprzedaż (ASK) z pola Kurs PLN – w tym przypadku 1539.36.

 

Wartość tą możemy odnaleźć także w samym oknie Kupuję BTC (BID) tuż ponad przyciskiem Kup (pozycja Najniższa oferta ASK).

 

W polu Suma w PLN wpisujemy ile złotówek pragniemy przeznaczyć na tą transakcję.

 

System automatycznie przeliczy ile bitcoinów jesteśmy w stanie zakupić, wynik wpisując w polu Ilość BTC.

 

Jeżeli interesuje nas konkretna liczba bitcoinów, możemy wypełnić pole Ilość BTC, a system, w polu Suma w PLN, poinformuje nas ile złotówek potrzebujemy ażeby móc zrealizować transakcję w takiej postaci.

 

W przypadku tej konkretnej transakcji opcja Wystaw ofertę nie będzie miała dla nas większego znaczenia. Inaczej będzie w przypadku, kiedy suma waluty jaką chcemy zakupić (np. bitcoinów) przewyższa dostępną ilość oferowaną przez użytkownika z którym dokonujemy transakcji, podczas gdy inne oferty w obecnej chwili nie spełniają postawionego przez nas warunku kursowego.

 

W takiej sytuacji w przypadku zaznaczenia opcji Wystaw ofertę, serwis automatycznie umieści pozostałą, niezrealizowaną część transakcji w postaci oferty zakupu lub sprzedaży waluty.

 

Podobna rzecz będzie miała miejsce jeśli już w momencie zatwierdzania naszej oferty, brakuje odpowiednich ofert użytkowników po przeciwnej stronie rynku. W takim przypadku cała nasza oferta umieszczona zostanie na liście zakupu lub sprzedaży waluty.

 

Po sprawdzeniu danych wpisanych do formularza zakupu BTC, potwierdzamy chęć dokonania transakcji na wyżej wymienionych warunkach przyciskiem Kup.

 

Z racji, że w tabeli Sprzedaż (ASK) widniała oferta jednego z użytkowników serwisu, która idealnie spełniała warunki naszej oferty zakupu bitcoinów, nasza transakcja zostaje zrealizowana w całości ze skutkiem natychmiastowym.

 

11b-Kupione-b

 

Po wciśnięciu przycisku Kup w tym samym oknie pojawia się potwierdzenie transakcji.

 

12-Transakcje

 

Nasza transakcja widoczna jest także w tabeli Transakcje. W tym momencie figuruje ona na pierwszym miejscu.

 

13-Stan-konta-2

 

Natychmiastowo także zostaje zaktualizowane nasze konto walutowe, widoczne w oknie Stan konta. Nie posiadamy już złotówek, za które zakupiliśmy bitcoiny, których posiadamy obecnie 0,01299241.


 

Sprzedajemy bitcoiny

 

Przeanalizujemy teraz odwrotny proces. Posiadamy obecnie pewną ilość bitcoinów i postanawiamy dokonać ich sprzedaży, wymieniając je na złotówki.

 

Nie chcąc stracić w ogólnym rozrachunku obu transakcji (zakupu i sprzedaży bitcoinów) zakładamy, iż najniższy satysfakcjonujący nas w tym momencie kurs to 1539,50 PLN / BTC. Transakcja zrealizowana po takim właśnie kursie pozwoli nam otrzymać z powrotem 20 zł za które wcześniej zakupiliśmy bitmonety. Nie chodzi tu oczywiście o fakt straty kilku groszy, ale o przeanalizowanie na przykładzie określonej sytuacji.

 

Wypełniamy formularz w oknie Sprzedaję BTC (ASK).

 

 14-Sprzedaj

 

W polu Ilość BTC wpisujemy łączną ilość wszystkich naszych aktualnie posiadanych bitcoinów, a więc 0,01299241.

 

W polu Cena w PLN wpisujemy minimalny kurs po jakim zainteresowani jesteśmy sprzedażą naszych bitcoinów.

 

Podając wartość w tym polu, algorytm formularza wylicza dla nas ile złotówek otrzymamy w przypadku realizacji transakcji na wskazanych warunkach i wyświetla ją w polu Suma w PLN. W przypadku wspomnianego już kursu 1539,50 wartość w polu Suma w PLN zatrzymuje się dokładnie na 20 złotych.

 

Przyglądamy się uważniej tabelom Skup (BID) i Sprzedaż (ASK).

 

15-Skup-Sprzedaz

 

Najwyższy kurs skupu widoczny na powyższym obrazku to 1530,55 PLN / BTC [pierwsza pozycja w tabeli Skup (BID)]

 

Najatrakcyjniejsza pozycja pośród aktualnie dostępnych ofert sprzedaży BTC to 1534,98 PLN / BTC [pierwsza pozycja w tabeli Sprzedaż (ASK)]

 

Zaproponowany przez nas kurs jest wyższy od najwyższej z ofert skupu oraz wyższy od aktualnie najniższej oferty sprzedaży. Oznacza to, że nasza oferta wyląduje w kolejce w tabeli Sprzedaż (ASK) czekając na wzrost kursu i swoją kolej realizacji.

 

Sprawdzamy poprawność danych formularza i zatwierdzamy go przyciskiem Sprzedaj.

 

16-Oferta-Sprzedaj

 

Tak jak zakładaliśmy, nasza oferta trafiła do kolejki. Możemy odnaleźć ją na liście w oknie Sprzedaż (ASK) oraz w oddzielnym oknie Moje Oferty.

 

Zarówno w jednym jak i w drugim oknie możemy w każdym momencie, aż do chwili jej realizacji, anulować naszą ofertę klikając na ikonkę symbolizującą kosz.

 

W oknie Stan konta widzimy, iż nasze saldo BTC jest teraz opisane w postaci 0,00000000 + 0,01299241. Oznacza to, iż określona po znaku ‘+’ kwota bitcoinów została zamrożona na poczet realizacji, oczekującej obecnie w kolejce, oferty sprzedaży BTC.


 

Historia

 

17-Historia

 

Wszystkie nasze operacje w serwisie od momentu założenia konta użytkownika, możemy prześledzić w zakładce Historia. Wyświetlamy ją z pozycji poziomego menu u góry ekranu.

 

Pozycje oznaczone jako Depozyt DBTC oraz Depozyt DPLN to kwota wirtualnych środków przelanych na konto dostępne z poziomu giełdy demo, opisywanej wcześniej w poradniku.


 

Wypłata środków

 

Pragnąc wypłacić środki finansowe zgromadzone na koncie w serwisie bitmaszyna.pl otwieramy zakładkę Wypłać środki znajdującą się w panelu Moje Konto.

 

19b-Wyplac-BTC

 

Tutaj z rozwijanego menu wybieramy walutę jaką chcemy wypłacić: PLN, BTC lub LTC.

 

Podajemy kwotę jaką chcemy wypłacić i zatwierdzamy dane formularza przyciskiem Wypłać.

19-Wyplac-PLN

 

W przypadku wypłaty w złotówkach istnieje możliwość zaznaczenia opcji przelew ekspresowy. W tej sytuacji wysyłane pieniądze trafią do nas już po kilku chwilach, jednak prowizja pobierana przez serwis za wykonanie tego rodzaju przelewu wyniesie 10 złotych.

 

Środki trafią na konto, które zdefiniowaliśmy w zakładce Dane konta.

 

Jeśli w momencie aktywacji konta użytkownika nie uzupełniłeś danych kont bankowych i adresu bitcoin (litecoin), możesz to zrobić teraz otwierając zakładkę Dane konta i klikając na przycisk Popraw dane. Uzupełnij dane kont znajdujące się u dołu formularza.

 

Przy tej, jak i przy każdej późniejszej zmianie danych konta użytkownika wymagane będzie ponowne dokonanie przelewu bankowego na podane konto!

 

Dokonujemy tego według tych samych kroków jak w punkcie „Zasilenie konta walutowego (aktywacja konta użytkownika)” niniejszego poradnika.

 

Uwaga! Do tej i do każdej następnej operacji zmiany danych, serwis wyświetli nową postać tytułu przelewu, który musimy uwzględnić przy jego realizacji. Upewnij się, że załączasz go we właściwej formie!


 

Portal bitcoin.pl nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód jakie powstały w wyniku wykorzystania danych zawartych na łamach serwisu.