publiczne

O kryptowalutach wiesz wszystko? A wiesz, jak rozliczyć podatek?

Kiedy kilka lat temu bitcoin debiutował na światowych rynkach, niewiele osób zastanawiało się nad formami opodatkowania kryptowalut. Z biegiem czasu ich popularność wzrastała, aż nabrała realnych wartości. Posiadacze kryptowalut zdecydowali się na ich spieniężenie. Kiedy coraz więcej sklepów, a także obiektów usługowych zaczęło tolerować bitcoina i inne kryptowaluty pojawił się problem prawidłowego odprowadzania podatku od transakcji. Przez wiele lat uznawano nawet, że kryptowaluty są wolne od podatków. Czy wiesz, jak dokonać rozliczenia?

Czym jest przychód z kryptowalut?

Dyskusje w zakresie opodatkowania i rozpoznania prawnego przychodu z kryptowalut wielokrotnie ocierały się o ławy sądowe. Według orzeczeń sądów administracyjnych uznano, że kryptowaluty są prawem majątkowym. Taka klasyfikacja sprawia, że wszelkie transakcje związane ze sprzedażą oraz zamianą praw majątkowych z innymi posiadaczami podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Definicja przychodu z kryptowalut została zdefiniowana w art. 17 ust. 1f ustawy o PIT i brzmi ona:

Przez odpłatne zbycie waluty wirtualnej rozumie się wymianę waluty wirtualnej na prawny środek płatniczy, towar, usługę lub prawo majątkowe inne niż waluta wirtualna, lub regulowanie innych zobowiązań walutą wirtualną. Przychód ze sprzedaży kryptowalut należy rozliczać bez rozliczania różnic kursowych. W przypadku, kiedy mamy do czynienia z wymianą waluty na inną wirtualną, przychodu się nie rozlicza. Dodatkowo przychód z kryptowalut obniżają:

  • bezpośrednie koszty nabycia waluty, w tym koszty związane z zakupem urządzeń do produkcji, a także koszty poniesione za zakup energii elektrycznej;
  • koszty zbycia waluty.

Wszelkie koszty uzyskania przychodu potrącone są w roku, w którym zostały poniesione.

Co z podatkiem?

Uznając kryptowalutę za prawo majątkowe, należy pamiętać, że obrót nią jest opodatkowany 19-procentowym podatkiem liczonym od podstawy. Oznacza to, że opodatkowaniu podlega jedynie wartość dochodu bez kosztów uzyskania przychodu. Podatek od kryptowalut uiszczamy raz w roku, nie ma obowiązku rozliczania każdej transakcji jednorazowo, po każdej sprzedaży. Jeśli sprzedajemy kryptowaluty po różnych cenach, raz ze stratami, raz z zyskami, całoroczny przychód sumuje się i podatek uiszcza się od kwoty, która wynika z rocznego przychodu.
Mimo iż najpopularniejszym sposobem rozliczania się z Urzędem Skarbowym jest wypełnienie PIT-37 (więcej pod adresem https://www.pitax.pl/pit-37), podatek od kryptowalut rozlicza się na druku PIT-38. W przypadku różnych rodzajów przychodów z transakcji kryptowalutami, kwoty te sumujemy i zamieszczamy w jednym druku, który składamy w urzędzie skarbowym. Podatnik, który w ciągu roku podatkowego posiadał kryptowaluty i zdecydował się na ich sprzedaż lub zapłatę nimi za towary, lub usługi, zeznanie podatkowe powinien złożyć najpóźniej do końca kwietnia następnego roku po tym, w którym uzyskał przychód z wirtualnej waluty. 19-procentowy podatek należy uiścić przelewem do urzędu skarbowego, pamiętając, żeby w tytule przelewu zaznaczyć, że jest to zapłata podatku za PIT-38.

Zdaniem eksperta:
Podczas rozliczenia rocznego dochodu z kryptowalut należy pamiętać o tym, że rozliczamy jedynie wirtualne waluty, które zostały wymienione na prawny środek płatniczy, towar, usługę lub prawo majątkowe inne niż waluta wirtualna. Możemy również odliczyć koszty, które ponieśliśmy bezpośrednio w związku z zakupem lub sprzedażą np. bitcoina. Samo kopanie kryptowaluty nie jest przychodem rozliczanym w zeznaniu rocznym, tak samo wymiana na inną kryptowalutę. Niestety osiągnięcie strat w tym polu nie pozwala nam ich odliczyć w innych przychodach wykazywanych na PIT-38. Ważne jest to by wiedzieć, jakie wydatki można zaliczyć jako koszta, co nie zawsze jest takie proste – mówi Patryk Groszer, ekspert ds. podatków w firmie PITax.pl Łatwe podatki produkującej oprogramowanie do rozliczeń PIT.

Jak powinniśmy się rozliczyć?

Począwszy od 2019 roku zmianie uległ sposób rozliczania się z dochodu z tytułu kryptowalut. W rocznej deklaracji PIT-38 udziela się informacji o przychodach oraz kosztach poniesionych wskutek transakcji. Należy pamiętać, że:

  • przychody z kryptowalut mogą być rozliczane i sumowanie jedynie z innymi przychodami z tego samego tytułu;
  • koszty poniesione z tytułu obrotu kryptowalutami mogą być zsumowane również tylko z kosztami z tego samego tytułu;
  • różnica pomiędzy przychodem a kosztami uzyskania dochodu może być rozliczana jedynie w odniesieniu do kryptowalut;
  • nadwyżka kosztów uzyskania przychodów przenoszona jest na kolejny rok rozliczeniowy.

Warto pamiętać, że nie ma możliwości zakupu i rozliczenia przychodu zakupu kryptowalut w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Wszelkie wymiany barterowe należy wyceniać dla każdego z podatników osobno.

Rozliczenia z urzędem skarbowym powinien dokonać każdy, kto w roku podatkowym uzyskał zysk z kopania lub handlu kryptowalutami, a także rozliczając zakupy towarów lub usług w wirtualnej walucie. Nie istnieją żadne przesłanki do tego, żeby rozliczenia z fiskusem nie dokonać. Nie ma też ustalonej żadnej kwoty minimalnej, wolnej od zapłaty podatku od sprzedaży kryptowalut.

Źródło:
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19910800350/U/D19910350Lj.pdf

Bitcoina i inne kryptowaluty kupisz w prosty i bezpieczny sposób na giełdzie Zonda.

Tagi
księgowość podatek podatek od kryptowalut prawo
Autor

Na rynku kryptowalut od 2013 r. Współorganizowałem pierwsze w Polsce konsultacje społeczne w Sejmie dotyczące technologii blockchain, a także Polski Kongres Bitcoin, w ramach którego wystąpił Andreas Antonopoulos. Współpracowałem z posłami na Sejm RP, w celu przygotowania interpelacji na temat takich kwestii jak: kryptowaluty, CBDC czy technologia blockchain. Interesuje się historią, ekonomią, polityką i oczywiście technologią blockchain.

Newsletter Bitcoin.pl

Więcej niż bitcoin i kryptowaluty. Najważniejsze newsy i insiderskie informacje prosto na Twój email.

Dbamy o ochronę Twoich danych. Przeczytaj naszą Politykę Prywatności.