Słownik

Nazwa SKU Opis Location
Klucz Prywatny

Alfanumeryczny ciąg znaków, trzymany w tajemnicy przez użytkownika i służący do  podpisania transakcji cyfrowej na podstawie klucza publicznego. W przypadku korzystania z klienta Bitcoin, klucze prywatne są przechowywane w pliku portfela, oczywiście można je wyeksportować i zapisać na kartce papieru. 

Klucz Publiczny

Alfanumeryczny ciąg znaków. Klucz publiczny wywodzi się z klucza prywatnego za sprawą multiplikacji krzywych eliptycznych. Na podstawie klucza publicznego tworzony jest adres.

Kopalnia (mining pool)

Miejsce gdzie swoje siły (moc obliczeniową) łączą górnicy w celu wspólnego wydobycia bloków dzieląc nagrodę proporcjonalnie do włożonego wkład. W obecnych czasach samotne poszukiwanie bloków może zająć nawet setki lat dlatego najlepszym sposobem wydobycia jest łączenie się w grupy wspólnie pracujące nad wydobyciem bloku. 

Kopanie (wydobycie)

Wykonywanie zadań matematycznych dla sieci bitcoin w celu potwierdzenia transakcji innych użytkowników w sieci i zwiększenia jej bezpieczeństwa.