Słownik

Nazwa SKU Opis Location
ECDSA

Elliptic Curve Digital Signature Algorithm.  Algorytm podpisu cyfrowego przy użyciu kryptografii krzywych eliptycznych. Lekki algorytm matematyczny używany do podpisywania transakcji w systemie bitcoin.

Escrow

Rodzaj pośrednictwa transakcji przez osobę zaufaną posiadającą reputację w społeczności bitcoina. Przykład: Sprzedawca(S) i kupujący(K) chcą dokonać transakcji. Sprzedawca  wpłaca bitcoiny do osoby oferującej escrow(E). "K" przelewa złotówki do "S" a ten informuję "E", że otrzymał zapłatę. Po otrzymaniu potwierdzenia o dotarciu środków przez "S", "E" wysyła bitcoiny do "K".