Atak 51%

Kategoria: Słownik

Atak który teoretycznie może zostać wykonany na sieć bitcoina pod warunkiem, że atakujący będzie w posiadaniu >50% mocy całej sieci. Taki atak mógłby doprowadzić do wytworzenia osobnego łańcucha bloków i zdyskredytować oryginalny. Atakującemu dało by to kontrolę nad siecią, możliwość podwójnego wydawania bitcoinów (double spending ), zatrzymania transakcji w sieci, oraz uniemożliwić innym wydobywanie bloków.  Atak rozpatrywany jest na płaszczyźnie czysto teoretycznej,  wysoka moc sieci bitcon oraz astronomicznie wysokie koszty takiego ataku sprawiają, że taki atak praktycznie jest niezwykle mało prawdopodobny.