Klucz Prywatny

Kategoria: Słownik

Alfanumeryczny ciąg znaków, trzymany w tajemnicy przez użytkownika i służący do  podpisania transakcji cyfrowej na podstawie klucza publicznego. W przypadku korzystania z klienta Bitcoin, klucze prywatne są przechowywane w pliku portfela, oczywiście można je wyeksportować i zapisać na kartce papieru.