Słownik

Nazwa SKU Opis Location
Adres

Adresy wykorzystuje się do wysyłania i otrzymywania środków w sieci bitcoin. Działają na podobnej zasadzie co konta bankowe . Adres składa się z ciągu znaków alfanumerycznych(od 27 do 34), mogą również zostać zapisane jako kod QR. Każdy użytkownik sieci bitcoin, może wygenerować dowolną ilość takich adresów zupełnie bezpłatnie. Adresy bitcoin są jawne. Każdy adres bitcoin posiada swój klucz prywatny (tajny) który daje pełny dostęp do danego adresu, utrata klucza prywatnego prowadzi do bezpowrotnej utraty środków zgromadzonych na danym adresie. W tradycyjnym kliencie bitcoin klucze prywatne nie są widoczne ale można je wyeksportować i zapisać np. a kartce papieru, dzięki czemu nawet po uszkodzeniu nośnika danych z portfelem, możemy taki adres odtworzyć. 

Przykład adresu bitcoin:  13QtzNuN8T7n3BykszFoGBDgDwvyEHmi1z 

Altcoin

Określenie dla alternatywnych  walut . Popularność bitcoina doprowadziła do utworzenia dziesiątek innych walut bazujących na bitcoinie czyli altcoinów - walut alternatywnych. 

AML

Anti-Money Laundering - Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy. Polityka stosowana na wielu giełdach bitcoinowych polegająca między innymi na weryfikacji użytkowników. 

ASIC

Układ specjalizowany do wykonywania z góry określonych zadań. W przeciwieństwie do programowalnego FPGA układy ASIC nie mogą wykonywać innych zadań niż te do których zostały zaprojektowane,. Dzięki temu są znacząco szybsze, bardziej energooszczędne i tańsze w produkcji niż układy  wielozadaniowe. Minusem takich układów była by ich bezużyteczność gdyby algorytm sieci bitcoin został zmieniony na inny. Układy ASIC znalazły zastosowanie w miningu bitcoinowym wypierając karty graficzne i układy FPGA. Mianem ASIC potocznie określa się też koparkę bitcoin.  

Atak 51%

Atak który teoretycznie może zostać wykonany na sieć bitcoina pod warunkiem, że atakujący będzie w posiadaniu >50% mocy całej sieci. Taki atak mógłby doprowadzić do wytworzenia osobnego łańcucha bloków i zdyskredytować oryginalny. Atakującemu dało by to kontrolę nad siecią, możliwość podwójnego wydawania bitcoinów (double spending ), zatrzymania transakcji w sieci, oraz uniemożliwić innym wydobywanie bloków.  Atak rozpatrywany jest na płaszczyźnie czysto teoretycznej,  wysoka moc sieci bitcon oraz astronomicznie wysokie koszty takiego ataku sprawiają, że taki atak praktycznie jest niezwykle mało prawdopodobny. 

BlockChain

Łańcuch wszystkich bloków transakcji które zostały wygenerowane od samego początku istnienia sieci. W każdym bloku zawarte są transakcję wykonane w sieci bitcoin w danym czasie. Każdy kolejny blok zawiera zaś sumę kontrolną bloku poprzedniego, dzięki czemu bloki tworzą łańcuch i są odporne na wszelkie manipulacje. Łańcuch bloków przechowywany jest przez wszystkich użytkowników bitcona którzy korzystają z tradycyjnego klienta.

Blok (transakcji)

 Grupa transakcji wykonanych w sieci bitcoin zebrana w jeden blok. Nowe bloki generowane są przez górników/kopalnie  co około 10 minut i dopisywane do łańcucha bloków (Blockchain). Sieć bitcoin nagradza za wydobyty blok pakietem 25 nowych bitcoinów (nagroda spada o połowę co około 4 lata).

BTC

skrót od Bitcoin

Double Spending

Atak polegający na próbie podwójnego  wydania tych samych bitcoinów. Aby uniknąć Double Spendingu serwisy przyjmujące bitcoiny wymagają do 6 potwierdzeń danej transakcji.  Wykonanie takiego ataku jest niezwykle trudne i wymaga posiadania znaczącej części mocy sieci bitcoina. W całej historii bitcoina dubble spending miał miejsce tylko raz i to przypadkiem podczas forka

ECDSA

Elliptic Curve Digital Signature Algorithm.  Algorytm podpisu cyfrowego przy użyciu kryptografii krzywych eliptycznych. Lekki algorytm matematyczny używany do podpisywania transakcji w systemie bitcoin.

Escrow

Rodzaj pośrednictwa transakcji przez osobę zaufaną posiadającą reputację w społeczności bitcoina. Przykład: Sprzedawca(S) i kupujący(K) chcą dokonać transakcji. Sprzedawca  wpłaca bitcoiny do osoby oferującej escrow(E). "K" przelewa złotówki do "S" a ten informuję "E", że otrzymał zapłatę. Po otrzymaniu potwierdzenia o dotarciu środków przez "S", "E" wysyła bitcoiny do "K".

Faucet

System rozdawania darmowych monet. Może być to rozdawanie monet na stronie z reklamami czy też po rejestracji, bądź rozdawanie monet nowo powstałej waluty w celu jej popularyzacji. 

Fee

Niewielka opłata transakcyjna którą możemy dołączyć do transakcji w celu nagrodzenia górników za potwierdzenie tej transakcji.  W zależności od wielkości naszej transakcji (nie chodzi o wartość ale wielkość jaką zajmuje w bloku) transakcja może być dobrowolna lub obowiązkowa. Jeżeli opłata będzie obowiązkowa klient bitcoin poinformuje nas o tym. Jeżeli wyślemy transakcje bez Fee mimo, że zostaliśmy poinformowani o konieczności uiszczenia opłaty, nasza transakcja może zostać odrzucona przez kopalnie która właśnie potwierdza naszą transakcję albo zostanie wstawiona na koniec kolejki przez co czas potwierdzenia może znacznie się wydłużyć.  W przypadku kopalń Fee, to opłata na rzecz kopalni w zamian za możliwość wspólnego wydobywania.

Fork

Alternatywna wersja łańcucha bloku - rozwidlenie łańcucha. Fork może powstać celowo kiedy grupa górników zyskuje zbyt dużą kontrolę nad siecią (patrz 51% ataku), przypadkowo przez błąd w systemie, czy kiedy zespół developerów postanawia wprowadzić nowe funkcje do klienta. Rozwidlenie łańcucha jest skuteczne jeżeli staje się on najdłuższą wersją łańcucha bloku.

Giełda

Miejsce oferujące użytkownikom sprzedaż/kupno kryptowalut. Giełda nie trudni się samą sprzedażą czy skupem, umożliwia tylko wystawianie ofert użytkowników. Giełdy są działalnością prywatną i nie stanowią części projektu.

Górnik (miner)

Osoba która udostępnia moc obliczeniową sieci bitcoin (nie tylko) odpowiedzialnej za  autoryzację transakcji . Górnikiem może zostać każdy kto zaopatrzy się w odpowiedni sprzęt. Górnik w zamian za udostępnienie mocy obliczeniowej wynagradzany jest nowo wygenerowanymi monetami i opłatami transakcyjnymi (prowizjami za przelew). 

Hash/s

Liczba skrótów (operacji), które mogą być wykonywane przez górnika bitcoin w danym okresie czasu (zazwyczaj sekundę).

Klucz Prywatny

Alfanumeryczny ciąg znaków, trzymany w tajemnicy przez użytkownika i służący do  podpisania transakcji cyfrowej na podstawie klucza publicznego. W przypadku korzystania z klienta Bitcoin, klucze prywatne są przechowywane w pliku portfela, oczywiście można je wyeksportować i zapisać na kartce papieru. 

Klucz Publiczny

Alfanumeryczny ciąg znaków. Klucz publiczny wywodzi się z klucza prywatnego za sprawą multiplikacji krzywych eliptycznych. Na podstawie klucza publicznego tworzony jest adres.

Kopalnia (mining pool)

Miejsce gdzie swoje siły (moc obliczeniową) łączą górnicy w celu wspólnego wydobycia bloków dzieląc nagrodę proporcjonalnie do włożonego wkład. W obecnych czasach samotne poszukiwanie bloków może zająć nawet setki lat dlatego najlepszym sposobem wydobycia jest łączenie się w grupy wspólnie pracujące nad wydobyciem bloku.