Korporacje, blockchain i CSR – jak blockchain może pomóc?

2021-04-26 Dla wnikliwych

Blockchain to cyfrowy zapis transakcji składający się z dokumentacji oznaczonych jako „bloki”, które są następnie łączone ze sobą w sieć […]

Blockchain to cyfrowy zapis transakcji składający się z dokumentacji oznaczonych jako „bloki”, które są następnie łączone ze sobą w sieć o postaci czegoś na pozór łańcucha. Blockchain (nazwany tak z powodu swojej struktury) jest powszechnie używany do rejestrowania transakcji kryptowalutowych, czego najpopularniejszym przykładem jest platforma Bitcoin. Korporacje i Blockchain to  kolejne połączenie, które może okazać się nowym obszarem docelowym dla zdecentralizowanej sieci.

Oprócz domeny finansowej, Blockchain jest elastycznym narzędziem, które ma wiele zastosowań niezwiązanych z kryptowalutami. W ostatnim czasie owa sieć jest opisywana jako potężne narzędzie w świecie korporacji. Głównie ponieważ zwiększa wydajność biznesową, jednocześnie zmniejszając koszty.

Pomimo bycia bardzo pożądanym narzędziem w świecie biznesu, blockchain znany jest z notorycznego zużywania dużych ilości energii, co ma ogromny wpływ na środowisko. Mimo to, ów sieć pojawiła się na rynku jako wyjątkowe narzędzie dla firm do wprowadzania społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). CSR to koncepcja zarządu, w ramach którego firmy integrują problemy społeczne i środowiskowe w swoich modelach biznesowym i w interakcjach ze stakeholderami.

Korporacje, blockchain i CSR

Ruch odpowiedzialności społecznej zyskuje na popularności na całym świecie. Blockchain może być wykorzystany do implementacji w biznesie wielu zrównoważonych środków, które wchodzą w zakres CSR. Przykładowo może służyć jako platforma do budowy gospodarki o obiegu zamkniętym, czyli planu gospodarczego mającego na celu eliminację odpadów i niekończącego się wykorzystywanie zasobów.

Społeczna odpowiedzialność biznesu i Blockchain mogą znaleźć zastosowanie w optymalizacji korporacyjnych łańcuchów dostaw. Wykorzystanie sieci przy wcielaniu CSR do całego modelu biznesowego to doskonała okazja dla korporacji do podążania za (coraz większym) trendem społecznej odpowiedzialności w biznesie.

Konsumenci domagają się rzeczywistych, namacalnych wysiłków podejmowanych przez korporacje. Niektórzy twierdzą że woleliby nabywać usługi od firm, które wykazują jakiekolwiek zaangażowanie w ochronie środowiska. Firm, które poświęcają się w walce o jego ochronę.

Korporacje od dawna znajdują się pod ostrzałem aktywistów. Duże podmioty biznesowe często dokonują pozornych działań CSR, co buduje zjawisko tzw. “greenwashingu”. Krótko mówiąc, firmy często chowają się pod płaszczem zrównoważonych działań środowiskowych i społecznych, jednocześnie aktywnie uczestnicząc w szkodliwych praktykach.

Korzyści płynące z blockchaina dla konsumentów i przedsiębiorstw (oraz użyteczność w społecznej odpowiedzialności biznesu) są ze sobą powiązane. Podstawowe zasady (jakimi są zaufanie i przejrzystość) dają nam możliwość zneutralizowania negatywnych skutków i jednocześnie zrobienia dużego kroku ku bardziej zrównoważonej przyszłości.

Na jakie korzyści mogą liczyć konsumenci i firmy wybierając Blockchain?

Blockchain może zapewnić społecznie odpowiedzialne zarządzanie łańcuchem dostaw poprzez łatwy dostęp do informacji w związku z :

– Transportem towarów z magazynów na miejsca sprzedaży

– Stanem, jakością i ceną danych produktów

– Realizacją zamówień i transakcji

Significant Processes Involved In Business Setup of Logistics - Business  Partner Magazine

Elementy składowe procesu logistycznego w korporacjach.

Blockchain, korporacje, logistyka

Szeroka dostępność informacji stwarza idealne środowisko integralności danych. Zdecentralizowana struktura blockchaina zapewnia, że każda ze stron ma do nich dostęp i utrzymuje kontrolę w związku z każdym zachodzącym procesem. W całym procesie logistycznym szczegóły każdej transakcji są rejestrowane i udostępniane za pośrednictwem trwałej historii (dane nie mogą zostać usunięte ani zmienione). Uniemożliwia to zatem jakąkolwiek ingerencję w rzeczywisty rejestr.

Dzięki temu szczegółowemu procesowi śledzenia i weryfikacji, łączenie i udostępnianie może odbywać się synchronicznie. Zalety obejmują eliminację błędów ludzkich, redukcję kosztów i minimalizację opóźnień czasowych związanych z wykonywaniem transakcji. Łańcuchy dostaw będą wykładniczo bardziej wydajne.

Eliminując koszty ogólne (tj: wymiany kapitału) i zaangażowanie stron trzecich, Blockchain zapewnia możliwość znacznego obniżenia kosztów i czasu transakcji. Przykładow koszt faktoringu można obniżyć nawet o 25%, jako że Blockchain automatycznie zmniejsza ryzyko sprzedaży wielu faktur.

Ponadto, sieć może pomóc w identyfikowaniu i korygowaniu naruszonych lub zbędnych umów oraz zastojów w przepływie towarów, co będzie miało pozytywny wpływ na społeczną odpowiedzialność biznesu. Z kolei dzięki zapisowi historii każdej transakcji i produkcji, blockchain może pomóc w udowadnianiu pozyskiwania (przez firmy) surowców w sposób humanitarny. Sieć może być częścią działań CSR każdej firmy.

Kontynuując zalety sieci, blockchain daje konsumentom możliwość uzyskania dokładnych informacji na temat praktyk biznesowych różnych korporacji. Umożliwia im podejmowania świadomych decyzji o tym, gdzie wydać pieniądze.

Zwiększona świadomość konsumentów zachęciłaby firmy do zrównoważonego pozyskiwania materiałów i zapewniania o społecznej odpowiedzialności na wszystkich etapach łańcucha dostaw.

Blockchain nie tylko przynosi korzyści konsumentom i firmom, ale także całemu społeczeństwu. Dzięki tej sieci, przechodzimy w kierunku bardziej etycznych modeli biznesowych.

Blockchain i gospodarka o obiegu zamkniętym

Koncepcja gospodarki o obiegu zamkniętym polega na ograniczeniu ilości materiałów i odpadów, oraz na ponownym wykorzystaniu produktów w celu zapewnienia „obiegu zamkniętego”, aby chronić zasoby.

Wykorzystując korzyści, takie jak przejrzystość i identyfikowalność, blockchain może zachęcać gospodarką o obiegu zamkniętym w przedsiębiorstwach. Proponując śledzenie używanych zasobów (od punktu wydobycia, przez dystrybucję, aż do zakupu przez konsumentów), jednocześnie potwierdzając realizację misji odpowiedzialności społecznej.

Gospodarka o obiegu zamkniętym | Cyrkularni.pl

Co jeszcze?

Innym unikalnym zastosowaniem jakie może zaoferować owa sieć, jest jej zdolność do tworzenia charakterystycznej tożsamości cyfrowej (którą można handlować). Podkreślając nieodłączną wartość zasobów naturalnych, Blockchain może zachęcić konsumentów i przedsiębiorstwa do przyjęcia takiego rodzaju gospodarki.

Mówiąc o przykładach, warto zajrzeć do branży recyklingu. Plastic Bank (firma zajmująca się recyklingiem, specjalizująca się w tworzywach sztucznych) stworzyła system, w którym konsumenci otrzymują cyfrowe tokeny w zamian za recykling plastiku. Osoby z takimi tokenami, mogą później wykorzystać je w sklepach, które współpracują z firmą. Taka metoda to dobry sposób na generowanie przychodu i rozwiązywanie problemów środowiskowych, które nękają społeczeństwo od jakiegoś czasu.

Nie tak łatwe, jak się wydaje

Pomimo wszystkich korzyści jakie niesie za sobą pojawienie się tej obiecującej, nowej technologii, istnieją bariery utrudniające jej powszechne wdrażanie. Zachęcanie do korzystania z Blockchainu jest podobne do zachęcania społeczeństwie do zmian kulturowych. W obu przypadkach jest to trudne i czasochłonne.

Nie jest łatwo zintegrować nową technologię z już istniejącymi łańcuchami dostaw. Jest to z pewnością jedno z najbardziej zniechęcających “ale”.

Według Logistics Bureau (firmy konsultingowej w zakresie łańcucha dostaw), wdrażanie technologii Blockchain obejmuje sześć kluczowych kroków:

1. Identyfikacja oczekiwanych korzyści
2. Wybór idealnej metody do późniejszego wyboru konsumenta sieci Blockchain
3. Wybór odpowiedniej platformy
4. Skonfigurowanie wybranej platformy
5. Przygotowanie inteligentnego kontraktu
6. Zaprojektowanie pasującego interfejsu dla użytkownika

Inteligentne kontrakty to umowy cyfrowe przechowywane w Blockchainie. Wykonują się automatycznie po spełnieniu określonych warunków. Kluczowym aspektem jest to, że po ich wdrożeniu w blockchain, nie da się ich zmienić.

Ostatecznie każda inwestycja w blockchain powinna zostać odpowiednio oceniona przed jej wdrożeniem. Mimo tego że sieć ma wiele potencjału – jest dopiero raczkującą technologią. Dlatego trudno jest przewidzieć rzeczywistą poprawę wydajności każdego rodzaju przedsiębiorstwa. Wdrażając blockchain, należy uwzględnić wszystkie możliwości i zagrożenia, jakie ze sobą niesie.

Blockchain i korporacje jako szansa na zrównoważony rozwój

Wdrożenie sieci blockchain ma kluczowe znaczenie w kierunku zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego. Optymalizacja zarządzania łańcuchem dostaw daje realne możliwości, ponieważ zapewnia przejrzystość i identyfikowalność. Niewątpliwie może to prowadzić do poprawy praktyk biznesowych, nie tylko pod względem wydajności, ale także z etycznego punktu widzenia.

Wykorzystanie Blockchainu i promowanie gospodarki o obiegu zamkniętym, spowodowałoby zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko oraz zwiększyłoby zaufanie wśród konsumentów. Blockchain i korporacje to połączenie o niezwykle wysokim potencjale w przyszłości.

Tagi

Newsletter

Najważniejsze newsy i insiderskie informacje prosto na Twój email.

>

Dbamy o ochronę Twoich danych. Przeczytaj naszą Politykę Prywatności.

bitbay rejestracja na gieldzie gielda geco one
rozlicz kryptowaluty

Redakcja Bitcoin.pl ostrzega:
Uważaj na oszustów. Dbaj o bezpieczeństwo.