Ekonomia

Glapiński (NBP): cięcia stóp proc. są realne

Pod koniec roku poznaliśmy wypowiedź Adama Glapińskiego, prezesa NBP, w której przyznał on, że Rada Polityki Pieniężnej (RPP) może dalej [...]

Data publikacji: 6 stycznia 2021

bitbay

Pod koniec roku poznaliśmy wypowiedź Adama Glapińskiego, prezesa NBP, w której przyznał on, że Rada Polityki Pieniężnej (RPP) może dalej ciąć stopy proc. w Polsce. Teraz Obserwator Finansowy opublikował dalszą część wywiadu z szefem banku centralnego naszego kraju.

Wszystko zależy od pandemii

Jeżeli pandemia i sytuacja gospodarcza będą się rozwijały zgodnie ze scenariuszem bazowym, czyli będzie następowała stabilizacja sytuacji epidemicznej i stopniowa poprawa koniunktury, to nie powinno być potrzeby zmiany parametrów polityki pieniężnej w kolejnych kwartałach. Jednak gdyby wystąpiły czynniki negatywnie wpływające na polską koniunkturę, rodzące ryzyko spadku inflacji poniżej celu, to nie można wykluczyć, że silniejsza reakcja po stronie polityki pieniężnej okazałaby się konieczna. Przykładowo w sytuacji wystąpienia trzeciej fali pandemii w miesiącach zimowych, w pierwszym kwartale 2021 r. byłoby możliwe dalsze obniżenie stóp procentowych – powiedział Glapiński.

Wszystko rozstrzygnie się w marcu

Wierzę, że przy okazji marcowej projekcji inflacji i PKB, będziemy więcej wiedzieć o sytuacji epidemicznej i perspektywach gospodarki, co umożliwi także lepszą ocenę dalszych działań w polityce pieniężnej – dodał. Wiemy już więc, że to w marcu RPP podejmie ostateczną decyzję.

Sytuacja dot. epidemii to nie wszystko. RPP może też świadomie osłabiać złotego.

Narastająca ostatnio presja na wzrost wartości złotego jest bardzo niepokojąca i bardzo szkodliwa. Szkodliwa z punktu widzenia odbicia wzrostu naszego PKB i utrzymania dynamiki eksportu. W sytuacji naszej projekcji inflacji w przyszłym roku na niskim poziomie, tworzy to oczywiście przestrzeń do ewentualnych, zdecydowanych interwencji banku centralnego – mówił prezes. – W sytuacji naszej projekcji inflacji w 2021 r. na niskim poziomie, tworzy to oczywiście przestrzeń do ewentualnych, zdecydowanych interwencji banku centralnego. Dlatego też Zarząd NBP od połowy grudnia 2020 r. dokonuje zakupu walut obcych na rynku walutowym w celu wzmocnienia oddziaływania poluzowania polityki pieniężnej NBP na gospodarkę – dodał.

Nadal bronił też polityki władz.

Nie mam żadnych wątpliwości, że nasza reakcja była odpowiednia. (…)  Nasi eksperci szacują, że łącznie w tych dwóch latach PKB będzie dzięki naszym działaniom wyższy o 1,4 punktu procentowego. To bardzo dużo. Poluzowanie polityki pieniężnej przyczyniło się też do ograniczenia ryzyka spadku inflacji poniżej celu NBP, co byłoby bardzo niekorzystne dla naszej gospodarki. Nie ma więc wątpliwości, że nasza reakcja na pandemię była odpowiednia i natychmiastowa – twierdzi.

glapiński nbp

geco-one-bitcoin-trading

rozliczanie kryptowalut rozlicz kryptowaluty

Satsback bitcoin cashback

Black Friday Promotion