fbpx

Prawo i polityka

NBP: cyfrowy złoty nie jest nam potrzebny!

Poseł Lewicy Przemysław Koperski przygotował początkiem września interpelację do resortu finansów dot. polskiego CBDC i Libry. Właśnie otrzymał odpowiedzi, ale […]

bitbay

Poseł Lewicy Przemysław Koperski przygotował początkiem września interpelację do resortu finansów dot. polskiego CBDC i Libry. Właśnie otrzymał odpowiedzi, ale te nie napawają optymizmem.

Cyfrowy złoty nawet nie w planach

Dziś nad swoimi cyfrowymi walutami pracuje szereg banków centralnych. Chiny wyemitują cyfrowego juana zapewne w 2021 r. Europejski Bank Centralny niemal na pewno później, ale dziś prowadzi już działania w tym zakresie. Co zaś robi Polska? O to zapytał Ministerstwo Finansów poseł Przemysław Koperski (Lewica).

#walutycyfrowe💎 Kilka tygodni temu złożyłem do Ministra Finansów interpelacje w sprawie stanu przygotowania naszego…

Opublikowany przez Przemysława Koperskiego – poseł nę Sejm RP. Lewica. Sobota, 10 października 2020

Z odpowiedzi wynika jasno, że nasz kraj… czeka. Ponoć obserwuje rozwój sytuacji:

W NBP jest prowadzony monitoring prac analitycznych, badawczych i testów pilotażowych realizowanych przez inne banki centralne w zakresie emisji CBDC dla płatności detalicznych oraz wysokokwotowych. Monitorowany jest też przebieg dyskusji w tym temacie w różnych gremiach międzynarodowych, w tym unijnych. Jednakże sam NBP również nie współpracuje w zakresie prac analitycznych, badawczych czy pilotażowych dotyczących emisji CBDC z  podmiotami zewnętrznymi, w tym z innymi bankami centralnymi. Nie prowadzi również samodzielnie prac nad wprowadzeniem w Polsce CBDC.

cyfrowy złotyDodano też, „iż obecnie rząd nie podejmuje wspólnie z partnerami UE bezpośrednich działań związanych z wprowadzeniem cyfrowej waluty banku centralnego”. Przypomniano ponadto, że już trzy lata temu NBP wyraźnie podkreśliło swoje negatywne stanowisko w kwestii CBDC. Wcześniej opisano jednak sytuacje na świecie na tym polu: wspomniano, że Chiny pracują nad cyfrowym juanem, zaś Bahamy nad podobnym projektem.

Dlaczego NBP nie widzi potrzeby emisji cyfrowego złotego? Wymieniono szereg czynniki, które świadczą o tym, że CBDC nie jest nas potrzebne:

  • wartość pieniądza gotówkowego od wielu lat rośnie. Nominalna wartość pieniądza gotówkowego w obiegu (poza kasami banków) wyniosła na koniec lipca 2020 r. 285 mld zł (na koniec grudnia 2018 r. było to 203 mld zł, a w grudniu 2019 r. 224 mld zł), utrzymując również wysoki udział w podaży pieniądza M1 (na koniec lipca 2020 r. 20,2% (20,1% na koniec grudnia 2018 r.)),
  •  udział gotówki w płatnościach detalicznych ma co prawda tendencję malejącą, ale utrzymuje się nadal na wysokim poziomie (57% na koniec 2018 r.),
  • w Polsce obserwowane jest silne przywiązanie do gotówki. Brak jest zainteresowania ze strony osób fizycznych wycofaniem gotówki z obiegu (w 2019 r. 62% internautów odpowiedziało się przeciwko wycofaniu gotówki),
  • poziom włączenia finansowego jest wysoki (na koniec 2018 r. 91% osób w wieku powyżej 15 lat posiadało rachunek płatniczy),
  • systemy płatności detalicznych oraz instrumenty płatnicze funkcjonujące w Polsce są wysoce innowacyjne i efektywne (np. płatności natychmiastowe, płatności zbliżeniowe);
  • gospodarka cyfrowa, w tym handel elektroniczny, posiada wiele różnorodnych i efektywnych metod płatności, które zapewniają konsumentom możliwość wyboru i zaspokajają ich potrzeby;
  • polski system płatności wysokokwotowych SORBNET2, w którym dokonywany jest rozrachunek międzybankowy typu RTGS (Real-Time Gross Settlement – rozrachunek brutto w czasie rzeczywistym) dla płatności w złotych, umożliwia sprawny i wydajny przepływ pieniądza w gospodarce. Zaplanowane przez NBP na najbliższe 4 lata prace modernizacyjne będą prowadziły do unowocześnienia istniejących rozwiązań i wzrostu efektywności działania systemu.

Libra a kwestia polska

cyfrowy złotyNiestety bez zaskoczeń odpowiedziano też na pytanie w kwestii Libry. Resort przyznał, że monitoruje sytuacje. Jak dodano, analizy dot. waluty Facebooka „wskazują również na potencjalne jego korzyści, w szczególności możliwe usprawnienie detalicznych płatności międzynarodowych.” W odpowiedzi napisano też, że „wdrażanie rozwiązań ułatwiających płatności międzynarodowe powinny zapewniać przestrzeganie zarówno wysokich standardów bezpieczeństwa dla klientów, jak i przepisów przeciwdziałających praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu”.

Jak dodaje ministerstwo:

„(…) stablecoin o istotnej skali działania nie powinien zacząć funkcjonować w Unii Europejskiej, dopóki wyzwania prawne, regulacyjne i nadzorcze oraz ryzyko nie zostaną odpowiednio zidentyfikowane i rozwiązane.

Całą odpowiedź przeczytacie tutaj.

coinquista rejestracja na gieldzie

Satsback bitcoin cashback

Black Friday Promotion

Newsletter

Więcej niż bitcoin i kryptowaluty. Najważniejsze newsy i insiderskie informacje prosto na Twój email.

Dbamy o ochronę Twoich danych. Przeczytaj naszą politykę prywatności.