Ciekawostki

Co z tym kursem, czyli trójkąty oraz nastroje inwestorów

Bitcoin oprócz całej ideologii zdecentralizowanego i niezależnego pieniądza podlega również prawom ekonomii tak jak i inne waluty. Przez ostatnie miesiące […]

Data publikacji: 10 kwietnia 2016

bitbay

Bitcoin oprócz całej ideologii zdecentralizowanego i niezależnego pieniądza podlega również prawom ekonomii tak jak i inne waluty. Przez ostatnie miesiące kurs Bitcoina był względnie stabilny. Czy to oznacza, że po burzliwych okresach „bańkowych” Bitcoin wchodzi w fazę stabilizacji? Niekoniecznie….

Bitcoin oprócz całej ideologii zdecentralizowanego i niezależnego pieniądza podlega również prawom ekonomii tak jak i inne waluty. Przez ostatnie miesiące kurs Bitcoina był względnie stabilny. Czy to oznacza, że po burzliwych okresach „bańkowych” Bitcoin wchodzi w fazę stabilizacji? Niekoniecznie….

Okresy tymczasowej stabilizacji kursu są jak najbardziej normalne i powszechne nie tylko w przypadku Bitcoina, ale i na wszystkich rynkach. Kurs głównie ustalany jest przez nastroje inwestorów oraz prawo popytu i podaży.

Nastroje inwestorów można zwizualizować na wykresie kursu. W przypadku popytu i podaży można próbować je przewidzieć. W przypadku podaży, w bitcoinie mamy zadanie ułatwione gdyż jest ona znana.

Nastroje inwestorów

W przypadku analizy technicznej możemy rozróżnić wskaźniki matematyczne (np. MACD, STS, RSI) jak i te oparte na psychologii tłumu czyli podstawowe formacje cenowe. Jeżeli mamy zbadać nastroje inwestorów najlepiej zobrazują to te drugie.

Podstawową i najbardziej znaną formacją są formacje trójkątów. Praktycznie cały kurs Bitcoina można opisać trójkątami a tym samym próbować zbadać nastroje inwestorów w danym przedziale czasu.

Skąd i dlaczego biorą się formacje trójkątów na wykresie?

Trójkąty najczęściej mają swój początek po dużych wahaniach cenowych. Szybki wzrost/spadek kursu, najczęściej kończy się przystankiem – okresem stabilizacji i szukania równowagi co na wykresie tworzy figurę trójkąta. Nie stoi za tym żadna magia ani matematyka, ale właśnie psychologia tłumu. Po dużym ruchu cenowym następuje konsternacja /niepewność inwestorów i czekanie co dalej.

Wyobraź sobie, że znajdujesz się w takiej sytuacji:

Po długim opadaniu, kurs zaczyna gwałtownie rosnąć. Przyłączasz się i kupujesz. Kurs w końcu hamuje, gdyż przecież nigdy nie dojdzie do nieskończoności. Nie jesteś przekonany co do tego wzrostu biorąc pod uwagę poprzednie wydarzenia (lub sam wzrost wydaje Ci się podejrzany ) więc uznajesz zahamowanie wzrostu, za dobry moment do sprzedaży (zresztą nie tylko ty).

Zaczyna się korekta wzrostu, kurs spada. Sam wzrost kursu wpłynął jednak pozytywnie na nastroje inwestorów u których pojawia się mała nadzieja na kontynuację trendu, oraz szansa na szybki zarobek dlatego dokupują w korekcie licząc, że uda się sprzedać jeszcze trochę wyżej. Kurs więc odbija i zaczyna rosnąć, jednak uznajesz, że jest mało prawdopodobne, aby tak szybko czy też w ogóle przebił ostatni szczyt, twój nastrój choć pozytywny nie jest też zbyt silny. Dlatego ustawiasz się ze sprzedażą poniżej ostatniego szczytu, żeby mieć pewność że sprzedasz z zyskiem… nie Ty jeden.

Odbicie po korekcie jest więc niższe niż ostatni szczyt. Teraz kurs znów zaczyna spadać. Znów uznajesz to za okazję do szybkiego zarobku, więc ustawiasz się z kupnem, ale już powyżej ostatniego dołka gdyż chcesz mieć pewność , że uda Ci się kupić i uważasz za mało prawdopodobne, że kurs drugi raz osiągnie taki poziom. Nie Ty jeden. Kurs znów zaczyna rosnąć, Ty ustawiasz się ze sprzedażą (nie Ty jeden), jednak już niżej niż poprzednie odbicie, aby mieć pewność, że kupisz i tak jeszcze kilka razy. Jeśli nie jesteś spekulantem – daytraderem, również podlegasz podobnym prawom z tym, że do zakupu i sprzedaży pcha Cię strach przed utratą środków lub żądza zysku.

Twój tok myślenia, który wcale nie jest oryginalny i jest typowy dla większości inwestorów właśnie narysował na wykresie trójkąt. W tym przypadku jest to trójkąt symetryczny.

Co możemy powiedzieć o nastroju inwestorów?

Wzrost kursu nie był na tyle silny, lub wcześniejsze wydarzenia oddziałały na tyle negatywnie na inwestorów, że ich nastroje są umiarkowane. Pojawiła się wiara w kontynuację wzrostu, jednak nie ma też pewności, że cały wzrost może zostać zniesiony. Panuje niepewność i konsternacja. Szczyty są coraz niższe, dołki coraz wyższe. Kurs powoli się stabilizuje, obroty na giełdach maleją. Jednak taki stan nie może trwać wiecznie. Czasem wystarczy jeden silny impuls, aby inwestorom wskazać drogę albo do dalszych wzrostów albo spadku.

Rysując trójkąt na wykresie uzyskujemy więc odwzorowanie uśrednionego nastoju inwestorów. Zdecydowane wyjście kursu dołem lub górą z trójkąta może wskazać nam z pewnym prawdopodobieństwem kolejny ruch. Jeśli kurs wyjdzie z trójkąta górą, może być to sygnałem dla inwestorów o kontynuacji trendu wzrostowego. Oczywiście to nie sama narysowana linia o tym świadczy, tylko pewne złamanie schamatu. Nowy szczyt znajduje się zdecydowanie wyżej niż poprzedni co daje nadzieję  inwestorom na wzrosty, oraz wpływa pozytywnie na ich nastroje. Po wyjściu kursy górą z trójkąta, inwestorzy trzymają rękę na pulsie i są gotowi do gwałtownych ruchów, aby zdążyć z kupnem/sprzedażą. Wystarczy więc nagły ruch kursu a dalej wszystko toczy się już lawinowo, dlatego też po długim okresie stabilizacji kursu występuje zazwyczaj mocny ruch cenowy.

Rozróżniamy 3 podstawowe rodzaje trójkątów:

1. Trójkąt symetryczny – opisany na przykładzie wyżej. Trójkąt tworzą dwie linie trendu, wzrostowego i spadkowego, które mają zbliżony kąt nachylenia. Trójkąt tworzy się wtedy, gdy nastroje inwestorów są umiarkowane a na rynku panuje niepewność i konsternacja. Brakuje mocnej wiary we wzrosty, nie ma też silnego przekonania co do spadków. Można interpretować to też tym, że liczba inwestorów z nastrojem wzrostowym jest równa liczbie tych z nastrojem na spadki. Co ciekawe trójkąt symetryczny statystycznie częściej zapowiada kontynuację wcześniejszego ruchu niż jego odwrócenie.

2. Zwyżkujący/wzrostowy – Występuje w przypadku dość silnej wiary w kontynuację trendu wzrostowego. Szczyty w trójkącie wzrostowym są na podobnym poziomie a dołki coraz wyższe, gdyż każdy wzrost w trójkącie powoduje przekonanie u inwestorów szybkiego wyjścia górą i przebicie poprzedniego szczytu. Jednak mimo, że nastroje są pozytywne a wiara we wzrosty wysoka, nie jest jeszcze na tyle silna, aby zmusić inwestorów do śmiałych decyzji. Oczywiście do czasu… Mocny impuls i wyjście kursu z trójkąta górą upewnia inwestorów w swoich przekonaniach o trendzie wzrostowym. Statystycznie formacja trójkąta wzrostowego częściej zapowiada kontynuację wcześniejszego ruchu (wzrost) niż jego odwrócenie(spadek).

3. Trójkąt zniżkujący/spadkowy. Analogicznie do trójkąta wzrostowego, trójkąt spadkowy występuje w przypadku słabej wiary we wzrosty i dosyć silnej w spadki. Szczyty w trójkącie wzrostowym są coraz niższe dołki na podobnym poziomie , gdyż każdy spadek w trójkącie powoduje przekonanie u inwestorów szybkiego wyjścia dołem i przebicie poprzedniego dołka. Jednak mimo, że nastroje są negatywne a wiara w spadki dość wysoka, nie jest jeszcze na tyle silna, aby zmusić inwestorów do śmiałych decyzji sprzedaży i wyrwania się przed szereg. Oczywiście do czasu… Mocny impuls i wyjście kursu z trójkąta dołem upewnia inwestorów w swoich przekonaniach o trendzie spadkowym. Statystycznie formacja trójkąta spadkowego częściej zapowiada kontynuację wcześniejszego ruchu (spadek) niż jego odwrócenie (wzrost).

Jak to się ma do o obecnego kursu?

Mija już 2.5 roku od pęknięcia ostatniej bańki (1163$ – Bitstamp). Niedługo potem, upada największa giełda bitcoinowa MtGox, co jest wielkim ciosem dla projektu. Przez ten czas kurs systematycznie spadał, gdzie osiągnął dołek na poziomie 152$(Bitstamp – styczeń 2014). W tym miejscu zakończyła się również prawdopodobnie ostatnia fala spadkowa C – według teorii fal Elliotta.

Po dołku kurs systematycznie zaczął rosnąć, aż nastąpił gwałtowny wzrost kursu w październiku 2015 ze szczytem w listopadzie 2015 na poziomie 502$ (Bitstamp). Od tamtego czasu kurs pozostaje w granicach ~trójkąta symetrycznego. Wcześniejsze nastroje inwestorów były złe, po gwałtownym wzroście pojawiła się nadzieja i poprawa nastrojów. Trójkąt symetryczny jak już wiemy występuje wtedy, gdy nastroje inwestorów są umiarkowane a na rynku panuje niepewność i konsternacja. Brakuje mocnej wiary we wzrosty, nie ma też silnego przekonania co do spadków. Rynek pozostaje w zawieszeniu i się wygasza. Ruchy stają się coraz mniejsze, kurs stabilizuje się, obroty na giełdach spadają.

Właśnie zbliżamy się do końca opisywanego trójkąta. Oczywiście jest to stwierdzenie wyłącznie orientacyjne, gdyż kreski na wykresie nie wypływają na sam kurs, a kurs nie musi do nich się dostosować. Trójkąty mogą również nieznacznie się różnic między sobą w zależności od osoby, która próbuje je dostosować do wykresu jak i samej giełdy z której brany jest wykres kursu. Samo rysowanie trójkąta nie sprawdza się też przeważnie w trakcie jego tworzenia, ale już przy jego końcu w momencie największej stabilizacji. Jest to jedynie metoda próby odwzorowania wizualnego nastrojów inwestorów a nie szklana kula przepowiadająca przyszłość. Po niemal całkowitym wygaszeniu kursu, prędzej czy później powinien nastąpić większy ruch cenowy, który z dużym prawdopodobieństwem wskaże trend na najbliższy czas. Samo nieznaczne wyjście kursu z trójkąta również nie musi niczego oznaczać. Kurs może jeszcze pewien czas „pójść bokiem”. Dopiero większy ruch cenowy powinien spowodować reakcję łańcuchową w postaci lawinowego ruchu inwestorów.

Z bardzo dużym prawdopodobieństwem więc, w najbliższym czasie (dni/tygodnie) czeka nas gwałtowny i duży ruch kursu. Zasadnicze pytanie brzmi czy w górę czy w dół? Oczywiście nie da się tego przewidzieć ze 100% pewnością. Nie ma metod, które by na to pozwalały. Można jednak orientacyjnie oszacować większe lub mniejsze prawdopodobieństwo kierunku ruchu.

Co przemawia za wzrostem:

1. Trójkąt symetryczny statystycznie częściej zapowiada kontynuację wcześniejszego ruchu niż jego odwrócenie.

2. Obecny trójkąt symetryczny nie jest dokładnie symetryczny. Dolna linia trendu wzrostowego jest silniejsza niż górna spadkowego (większy kąt) co może oznaczać nieznacznie bardziej wzrostowy nastrój inwestorów.

3. Ostatnie gwałtowne spadki cen altcoinów oznaczające odpływa kapitału i możliwe przejście do BTC.

4. Spadek nagrody za wykopanie bloku w lipcu tego roku. Podaż Bitcoina zmniejszy się o 50%. Oznacza to, że od około 12 lipca dziennie będzie przybywać o połowę mniej nowych bitcoinów niż obecnie. Zamiast obecnych ~3750BTC już tylko ~1875BTC dziennie.

5. Trend w skali LONG (od początku trwania projektu) pozostaje wzrostowy.

6. Rosnąca popularność projektu mająca odwzorowanie w rosnącej liczbie transakcji

Co przemawia za spadkami:

1. Problemy z wielkością bloku i niechęć społeczności do obecnych deweloperów Bitcoin Core

2. Utrzymujący się „po-bańkowy” trend spadkowy

3. Rosnąca konkurencja ze strony innych altcoinów i projektów

Oczywiście prawdopodobieństwo ruchu kursu każdy powinien oszacować samodzielnie według własnych przemyśleń. Jedyne co możemy stwierdzić to umiarkowane nastroje inwestorów z lekką przewagą nastrojów wzrostowych oraz zbliżające się zmniejszenie podaży nowych bitcoinów o 50%.

Treśc artykułu ma charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny i jest wyrazem osobistych poglądów autora. Nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).

coinquista rejestracja na gieldzie

Satsback bitcoin cashback

Black Friday Promotion