Bitcoin jako szansa na rozwój handlu elektronicznego na Bliskim Wschodzie

2014-06-28 Prawo i polityka

Jak donosi raport sporządzony przez Kuwejckie Centrum Finansowe, znane także jako Markaz, Bitcoin to technologia zdolna zakłócić obecny ekonomiczny porządek […]

Jak donosi raport sporządzony przez Kuwejckie Centrum Finansowe, znane także jako Markaz, Bitcoin to technologia zdolna zakłócić obecny ekonomiczny porządek rzeczy, wywierając m.in. znaczący wpływ na przemysł handlu elektronicznego na Bliskim Wschodzie.

Zatytułowany „Dokuczliwa Technologia: Bitcoin, Waluta Zreformowana?”, dwudziestostronicowy raport stanowi szerokie wprowadzenie do zagadnień związanych z tą krypto-walutą, ukazując szanse i zagrożenia jakie ta ze sobą niesie. Ze sprawozdaniem zapoznały się kraje członkowskie Rady Współpracy Zatoki Perskiej, a więc: Bahrajn, Kuwejt, Oman, Katar, Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie.

 

Markaz analizuje atuty i słabości nowej waluty, a także odmienne stanowiska światowych organów regulacyjnych wobec cyfrowego pieniądza. Nie omija także bolesnego dla bitcoina faktu upadku tokijskiej giełdy Mt. Gox. Jednakże ogólny obraz jaki wyłania się ze sprawozdania zdaje się rzucać pozytywne światło dla nowatorskiego e-pieniądza w kontekście jego atrakcyjności dla biznesu w regionie.

 

Jak czytamy na stronach raportu: „Jeśli odpowiednio wspomagana, technologia ta może znacząco pobudzić sektor handlu elektronicznego. Mikropłatności oraz system płatności bezgotówkowych znacznie ułatwiłyby konsumentom płacenie wyłącznie za pomocą urządzeń przenośnych, takich jak smartfony.”

 

Demografia i statystyki przemawiają na korzyść powyższej tezy. W zależności od źródła danych, populacja samej Arabii Saudyjskiej w wieku 21-25 lat waha się w granicach od 51 do 60%. W pozostałych krajach regionu analizy wyglądają podobnie.

 

Pojęcie podstawowych mechanizmów związanych z obsługą płatności w bitcoinach może wydawać się początkowo skomplikowane, choć w rzeczywistości takie nie jest. Dla starszego pokolenia może stanowić to jednak zaporę nie do pokonania. Liczna młodzież zamieszkująca kraje regionu nie powinna mieć jednakże żadnych problemów ze zrozumieniem i zaakceptowaniem nowej technologii. Już teraz różnorodne arabskojęzyczne fora społecznościowe pokazują znaczną aktywność i zainteresowanie tematyką krypto-waluty wśród młodego pokolenia.

 

Raport idzie w ślad za niedawno zorganizowanym w Dubaju szczytem ArabNet Digital, gdzie lokalni przedsiębiorcy, reprezentujący takie firmy jak Yellow czy Umbrellab, prezentowali środowisku biznesowemu zalety nowej technologii.

 

Jak dowiadujemy się od Davida El Achkara, założyciela firmy Yellow zajmującej się realizacją płatności w bitcoin dla klientów z regionu Bliskiego Wschodu, specjalny panel tematyczny, zrealizowany podczas szczytu, dotyczący cyfrowej waluty, spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem. Wielu uczestników wykładu wyraziło ogromne zainteresowanie bitcoinem. Dodatkowo, około połowa słuchaczy przyznała się, że technologia ta nie była im do tej pory znana. Ten jak i wiele innych argumentów przemawia za tym, że zarówno Bitcoin jak i koncepcja krypto-walut ogólnie w obrębie państw arabskich regionu znajdują się jeszcze w okresie „niemowlęcym”. Potrzeba wciąż wiele pracy zanim biznes i społeczeństwo zaczną w pełni sięgać po tego typu technologie.

 

Inwestorzy w Stanach Zjednoczonych i Europie na szeroką skalę finansują już zyski z coraz to szerszego i bardziej zróżnicowanego sektora wsparcia dla wschodzących firm operujących bitcoinem. W krajach arabskich podobni inwestorzy mają nadal bardzo ograniczone pole do działania, a ryzyko związane z inwestycją jest znacznie większe.

 

Większość tego typu projektów w regionie realizowanych jest głównie przy wsparciu tzw. aniołów biznesu, a więc osób zamożnych, które przeznaczają swój kapitał na finansowanie przedsięwzięć znajdujących się we wczesnych fazach rozwoju. Raport firmy Markaz zaleca im przy tym zachowanie szczególnych środków ostrożności, wskazując, że bitcoin wciąż jeszcze znajduje się w fazie eksperymentalnej i podkreślając niestabilność jego wartości.

 

Jednym z ciekawszych wniosków wysuniętych z ekspertyzy sporządzonej przez Markaz, jest fakt że bitcoin mógłby przyczynić się do znacznych oszczędności dla eksporterów ropy naftowej. Ten wciąż potężny człon gospodarki regionu stanowi ok. 90% eksportu i 75% dochodów dla rządów państw zgromadzonych w Radzie Współpracy Zatoki Perskiej. Te jednak muszą zmagać się ze znacznymi kosztami obsługi finansowej międzynarodowych transferów pieniężnych przyjmując płatności za wyeksportowane przez siebie surowce. Czas realizacji takiego przelewu (obecnie średnio 1 do 3 dni) także pozostawia wiele do życzenia.

 

Bitcoin, wraz ze swoimi cechami takimi jak szybkość, bezpośredniość i niski koszt dokonywanych za jego pomocą transakcji, może stanowić doskonałe remedium na tego typu problemy, przynosząc arabskim biznesmenom oszczędność czasu, pieniędzy i papierkowej roboty.

 

Według raportu Markaz, Bliski Wschód może potrzebować jeszcze nawet dekady żeby w pełni zaakceptować i wdrożyć nową technologię. To z kolei uzależnione jest od tego z jaką akceptacją, zarówno społeczną jak i ze strony rządów państw, spotka się nowy środek płatności. Nie możemy jednak oczekiwać znaczącej inicjatywy w tej kwestii ze strony, w większości konserwatywnych, władz krajów regionu. Te prawdopodobnie postanowią raczej czekać jak inne państwa ustosunkują swoje podejście i legislacje prawne do nowego środka płatności.

Tagi
analiza bezpieczeństwo bitcoin Bliski Wschód handel elektroniczny keylogger, klawiatura, linux przemysł raport

Newsletter

Najważniejsze newsy i insiderskie informacje prosto na Twój email.

>

Dbamy o ochronę Twoich danych. Przeczytaj naszą Politykę Prywatności.

bitbay rejestracja na gieldzie gielda geco one
rozlicz kryptowaluty

Redakcja Bitcoin.pl ostrzega:
Uważaj na oszustów. Dbaj o bezpieczeństwo.