Bank Anglii: potencjał technologii kryptowalut porównywalny z technologią Internetu

2015-02-26 Prawo i polityka

  Waluty cyfrowe będą w stanie zrewolucjonizować światowy system wymiany finansowej w podobny sposób w jaki Internet zrewolucjonizował sposób w […]

 

Waluty cyfrowe będą w stanie zrewolucjonizować światowy system wymiany finansowej w podobny sposób w jaki Internet zrewolucjonizował sposób w jaki wymieniamy informacje – takiego rodzaju wnioski odnajdujemy w jednym z ostatnich pism wystosowanych przez Bank Anglii – „One Bank Research Agenda”.

 

Dokument ten analizuje szeroki zestaw wyzwań przed jakimi staje obecnie światowy system finansowy. Wyzwań tworzących się w obliczu nastających zmian geopolitycznych, społecznych, a nawet klimatycznych, poszukując rozwiązań, które mogłyby im sprostać.

 

Jedno z takich rozwiązań, bank odnajduje w dobrodziejstwach płynących z wykorzystania nowych technologii, w tym nowych technologii płatności, takich jak bitcoin i podobnego rodzaju kryptowaluty.

 

Pismo analizuje nawet możliwość w której to międzynarodowe banki centralne stałyby się emitentami tego rodzaju walut:

 

Pojawienie się prywatnych walut cyfrowych (takich jaki Bitcoin) pokazało, że możliwym jest transfer wartości, bez potrzeby uczestnictwa zaufanej trzeciej strony. Podczas gdy obecnie istniejące prywatne waluty cyfrowe posiadają pewne ekonomiczne wady, które wpływają na niestabilność ich ceny, technologia rozproszonej księgi, na której opierają się ich systemy płatności wydaje się nieść ze sobą godną uwagi obietnicę. To zaś rodzi pytanie czy same banki centralne powinny wykorzystywać tego rodzaju technologię do emitowania walut cyfrowych.

 

Pytanie to ekonomiści Banku Anglii rozpatrują w dwóch kategoriach: przede wszystkim, czy istnieje jakiekolwiek racjonalne uzasadnienie dla którego banki centralne miałyby zdecydować się na tego rodzaju kroki; po drugie zaś, z jakiego rodzaju ekonomicznymi, technologicznymi oraz regulacyjnymi wyzwaniami miałoby się to wiązać?

 

Według dokumentu, nowa technologia mogłaby mieć pozytywny wpływ między innymi na takie dziedziny jak systemy rozliczeń wewnątrz jak i międzybankowych, a także tych z udziałem instytucji pozabankowych.

 

W opinii banku, zarówno koszty jak i wpływ technologii kryptowalut, zarówno na monetarną jak i finansową stabilność systemów ekonomicznych, różniłyby się w zależności od tego na jaką skalę byłyby ona wykorzystywana.

 

Wykorzystanie walut cyfrowych przez banki centralne na szerszą skalę, miałoby istotny wpływ na depozyty przechowywane w bankach komercyjnych, a także, jak wyczytujemy, mogłyby wywołać „efekt domina” w całym systemie bankowym. Nowy sposób rozliczeń w walucie cyfrowej emitowanej przez bank centralny wywarłby także znaczący efekt na obecnie dostępnych systemach płatności.

 

Wyzwania natury technologicznej, to między innymi wprowadzenie własnego, jedynie bazującego na obecnym modelu, systemu rozproszonej księgi, stworzonego w taki sposób, aby „stanowić zachętę dla rzetelnego uczestnictwa w systemie bez doprowadzania do społecznie nieefektywnego przeinwestowywania związanego z weryfikacją transakcji.”

 

Jak czytamy dalej, w tej samej kwestii potrzebne byłyby także „dalsze badania, w celu opracowania systemu, który byłby w stanie wykorzystywać tę technologię bez podważania obecnego potencjału banku centralnego do sprawowania kontroli nad swoją własną walutą”, a także systemu odpornego na różnego rodzaju ataki.

 

Wyzwania natury regulacyjnej w opinii Banku Anglii pojawiłby się już na etapie prac nad protokołem, który stanowiłby zestaw zasad funkcjonowania takiego systemu. Jak zaznaczają autorzy dokumentu, przy jego opracowywaniu swoje siły musiałyby połączyć autorytety wywodzące się zarówno z sektora technologicznego jak i finansowego:

 

Stworzenie tego rodzaju systemu wiązałoby się ze stworzeniem protokołu do transferu wartości poprzez Internet, podobnego do tego, który Berners-Lee opracował w 1989 roku dla informacji.

 

W swoim piśmie, bank porusza także kwestie związane z regulowaniem działalności firm operujących wewnątrz nowoutworzonej platformy finansowej, takich jak portfele czy giełdy wymiany kryptowalut, a także, znane nam już skądinąd, zagadnienia odnoszące się do wymogów zarządzania cyfrowymi bazami danych klientów – KYC (know-your-customer) – czy też mających zapobiegać procederom prania pieniędzy czy też finansowaniu aktów terroryzmu – AML (anti-money laundering).

 

Wszystko to jednak, jak zaznaczają autorzy dokumentu z zachowaniem właściwej równowagi w kwestii prywatności konsumentów.

 

 

Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz przesyłanie zawartości ze stron bitcoin.pl wymaga uprzedniej zgody portalu.

 

Tagi
Bank Anglii Bank of England bitcoin Blockchain dokument ekonomia kryptowaluty łańcuch bloków łańuch bloków pismo

Newsletter

Najważniejsze newsy i insiderskie informacje prosto na Twój email.

>

Dbamy o ochronę Twoich danych. Przeczytaj naszą Politykę Prywatności.

bitbay rejestracja na gieldzie gielda geco one
rozlicz kryptowaluty

Redakcja Bitcoin.pl ostrzega:
Uważaj na oszustów. Dbaj o bezpieczeństwo.