Regulamin portalu bitcoin.pl

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania z portalu bitcoin.pl. Korzystając z serwisu akceptujesz zasady niniejszego regulaminu.

2. Portal umożliwia użytkownikom bezpłatne zamieszczanie swojej opinii na określony temat oraz komentowanie wypowiedzi innych osób. Dodawanie linków do innych stron związanych z bitcoinem, placówek obsługujących płatności bitcoin oraz wydarzenia związane z bitcoinem.

3. Każdy odwiedzający stronę bitcoin.pl może zapoznać się ze zgromadzonymi tam wypowiedziami (określanymi dalej jako Wpisy).

4. Publikowanie własnych Wpisów i zakładanie nowych wątków (czyli rozpoczynanie dyskusji na określony temat) wymaga wcześniejszej rejestracji i zalogowania się na Polskim Forum Bitcoin zgodnie z zasadami określonymi w punktach 7-9 regulaminu.

5. Każdy korzystający z usługi portalu bitcoin.pl (określanym dalej jako Użytkownik) zobowiązany jest do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu oraz netykiety.

6. Do rejestracji niezbędne jest podanie nazwy Użytkownika, hasła i działającego adresu elektronicznego oraz akceptacja niniejszego regulaminu. Nazwę użytkownika może stanowić dowolnie wybrany przez niego pseudonim pod warunkiem, że nie jest to słowo powszechnie uznawane za obrażliwe.

7. Każdy uczestnik portalu publikuje swoje wypowiedzi i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administratorzy i Moderatorzy portalu nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść Wpisów zamieszczanych przez uczestników na portalu bitcoin.pl.

8. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez uczestników na łamach portalu treści:
- sprzecznych z prawem,
- sprzecznych z dobrymi obyczajami (w szczególności obraźliwych, wulgarnych),
- propagujących piractwo (zwierających odnośniki do stron z nielegalnymi plikami, nielegalnym oprogramowaniem itp.),
- naruszających prawa innych osób (w szczególności nawołujących do pogardy, dyskryminacji rasowych i obraźliwych dla cudzych uczuć religijnych, nienawiści i przemocy w jakiejkolwiek formie, lub treści, które takie czyny usprawiedliwiają lub gloryfikują, godzących w cudzą godność, naruszających cudzą prywatność lub inne dobra osobiste),
- naruszających zasady współżycia społecznego,
- będących atakiem personalnym na innych uczestników portalu,
- powszechnie uznanych za naganne,
- stanowiących przekaz reklamowy (nie dotyczy dodawanych linków w dziale "Serwisy"),
- wiadomości przesyłanych łańcuszkowo.

- materiałów naruszających prawa licencyjne

9. W celu utrzymania porządku i przejrzystości portalu jego uczestnicy zobowiązani są do:
- nieduplikowania postów, tematów i wątków,
- nadawania nowym wątkom krótkich, rzeczowych i przejrzystych tytułów, odzwierciedlających ich zawartość,
- nieużywania wielkich liter w tytułach wątków (chyba, że z zasad pisowni wynika inaczej),
- umiarkowanego korzystania ze znaków specjalnych i środków graficznych, w tym emotikonów i powiększonej czcionki,
- przestrzeganie ogólnie przyjętej kultury języka i zasad pisowni.

10. Administratorzy i Moderatorzy mają prawo do usuwania, zmiany lub zamykania każdego tematu oraz wpisu, który narusza regulamin forum albo netykietę. Usunięciu lub modyfikacji mogą podlegać w szczególności posty:
- nieczytelne pod względem stylistycznym,
- napisane wyłącznie dużymi literami albo innym kolorem niż czarnym,
- z rażącą ilością błędów ortograficznych,
- nie wnoszące treści merytorycznych,
- umieszczone "jeden pod drugim" przez tego samego nadawcę
- powielane w różnych miejscach na forum
- błędne pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa
- będące formą ogłoszenia

- obrażliwe bądź niezgodne z prawem

11. Ocena czy powyższy regulamin został naruszony przez użytkownika w jakimkolwiek jego punkcie oraz w jakim stopniu zależy tylko i wyłącznie od Administratora i Moderatora forum. W takim przypadku użytkownik może otrzymać ostrzeżenie lub zostać usunięty z portalu (ban).
Usunięcie z portalu nie musi być poprzedzone ostrzeżeniem.

12. Użytkownik może zgłosić naruszenie zasad regulaminu lub netykiety poprzez poinformowanie Moderatora/Administratora

13. Adres IP, z którego został wysłany każdy Wpis jest notowany w celu kontrolowania przestrzegania zasad zawartych w niniejszym regulaminie i netykiecie.

14. Administratorzy i Moderatorzy portalu mają prawo blokowania dostępu do portalu Użytkownikom dopuszczających się naruszeń niniejszego regulaminu.

15. Jako użytkownik zgadzasz się, że wszystkie informacje, które wpiszesz będą przechowywane w bazie danych. Administratorzy zastrzegają sobie prawo do ujawnienia tożsamości Użytkownika lub wszelkich informacji podanych przez Niego podczas rejestracji na żądanie uprawnionego organu, jedynie jeżeli w stosunku do Użytkownika zostanie wszczęte postępowanie karne lub cywilne mające jakikolwiek związek z aktywnością Użytkownika na portalu.

16. Użytkownik, pisząc jakiekolwiek teksty na tym portalu, przekazuje wszystkie prawa majątkowe do treści napisanych przez niego Właścicielowi serwisu.

17. Administratorzy i Moderatorzy portalu dołożą wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania portalu.

18. Administrator serwisu nie odpowiada za żadne szkody ani straty  jakie powstały w wyniku wykorzystania danych zawartych na łamach serwisu.

19. Wszelkie treści na tym portalu mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny. Artykuły ani w całości ani w części nie stanową "rekomendacji" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).

20. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. Administratorzy portalu zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na tej stronie.