кредиты онлайн онлайн кредит на карту кредит наличными

                 

Kurs27939

Bitmarket

 

bitcoincore0.13.2

 

Pojawiała się kolejna wersja klienta Bitcoin Core oznaczona numerem 0.13.2.

Wprowadzenie najnowszej wersji Core niesie ze sobą dwie zauważalne zmiany:


   1. zmiana logiki postępowania w przypadku, gdy nowo tworzona transakcja nie może być dodana do bufora transakcji niezatwierdzonych (mempool). Wcześniej transakcja była dodawana do portfela ale przez niemożność włączenia do mempoola był zgłaszany błąd i transakcja nie była rozgłaszana. Dopiero restart węzła powodował rozgłoszenie tej transakcji z portfela. Obecnie transakcja jest rozgłaszana niezależnie od statusu mempool i nie jest generowany komunikat błędu a transakcja czeka na przyjęcie do bufora. 


   2.wstępne ładowanie bloków (pierwsza synchronizacja, IBD-Initial Block Dowload) weryfikuje poprawność najdłuższego łańcucha przez wielkość wykonanej pracy a nie numer bloku czy znacznik czasowy bloku. Likwiduje to możliwość synchronizacji przez "podstawione" węzły ze sztucznie zbudowanym łańcuchem bloków.

Pozostałe zmiany:
RPC/API
- nie zwracaj adresu skryptu P2SH jeżeli on również jest P2SH
- datowanie keypoololdest wg unix zamiast GMT
- poprawa opisu getnettotals
- weryfikacja długości ParseHash
- umożliwienie serializacji transakcji nie-segwit
- backport komend rpc portfela z 0.13.2
- weryfikacja wersji rpcserialversion
- nie pozwalaj ustawi nieznanej wersji rpcserialversion
obsługa transakcji/bloków
- poprawa błędnego obliczania relaypriority
- wyłączenie opcji estymacji opłaty dla czasu 1 blok
- invalidateblock zwraca komunikat zmiany najdłuższego łańcucha
transmisja P2P/obsługa sieci
- GETBLOCKTXN poprawnie blokuje cs_main
- tor: wymagaj klucza rsa 1024 bit
- poprawki protokołu compact blocks
- poprawki timeoutów w testach p2p-compactblocks.py
- rozdzielenie logiki przetwarzania peerów od logiki przetwarzania bloków
- nie wysyłaj komunikatu feefilter przed zakończeniem procesu połączenia
- dodaj zapytanie o rodziców osieroconej transakcji
- podczas AttemptToEvict użyj RelevantServices zamiast node_network
- naprawa obsługi uszkodzonych compact-bloków
- próbuj wykonać rekonstrukcję z każdego otrzymanego compact-bloku
- zawsze dodaj default_witness_commitment dla klienta GBT
- poprawa sposobu obliczania ilości socketów
- przy dodawaniu nowego połączenia z klientem HB rozłącz najgorsze połączenie


Oraz drobne poprawki w systemie kompilacji, GUI, obsłudze portfela i podsystemie testowym.

 

 Nowa wersja jak zwykle do ściagnięcia ze strony bitcoin.org

bitbay 3.0

FlyingAtom