кредиты онлайн онлайн кредит на карту кредит наличными

                 

Kurs25046

Bitmarket

 

GUS logo

 

12 grudnia 2016 Bitcoin oficjalnie trafił do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług czyli w skrócie PKWiU.

 

Jednocześnie obrót Bitcoinami znalazł swoje miejsce w PKD (Polska Klasyfikacja Działalności). Od teraz a właściwie od 1 grudnia,  zakładając działalność opartą na handlu bitcoinami czy też emisji bitcoinów należy ją zadeklarować poprzez podanie klasyfikacji PKD 64.19.Z przy rejestracji firmy. Jeśli firma już istnieje, zadeklarowaną klasyfikację wykonywanej działalności można edytować w dowolnym momencie.

 

Informacje o tych zmianach znajdziemy na stronie Głównego Urzędu Statystycznego.

 

emisja waluty elektronicznej i handel nią (kupno, sprzedaż), za pośrednictwem Internetu

W związku z przyjętymi w wyniku ustaleń państw członkowskich UE rozstrzygnięciami, dotyczącymi sposobu klasyfikowania działalności/usług według klasyfikacji NACE i CPA, których odpowiednikami na poziomie krajowym są Polska Klasyfikacja Działalności (PKD), wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 z późn. zm.), Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.) oraz Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. (Dz. U. 2015, poz. 1676)

od dnia 1 grudnia 2016 r. niżej wymieniona działalność/usługa klasyfikowana jest, przez służby statystyki publicznej, w następujący sposób:

emisja waluty elektronicznej i handel nią (kupno, sprzedaż), za pośrednictwem Internetu 

  • PKD 64.19.Z „Pozostałe pośrednictwo pieniężne”,

  • PKWiU 64.19.30.0 „Pozostałe pośrednictwo pieniężne, gdzie indziej niesklasyfikowane" – wg PKWiU 2008 i PKWiU 2015.

 

GUS

 

Według nowych wytycznych handel bitcoinami nie może być opodatkowany ryczałtem 3%. O to co dokładnie oznacza nowa zmiana dla przedsiębiorców, zapytaliśmy prawniczkę Beatę Marek z Cyberlaw.pl

 

„Od początku mam taki pogląd, że należy rozliczać dochody z BTC na zasadach ogólnych według skali podatkowej. Natomiast były duże rozbieżności interpretacyjne bo nie było żadnej regulacji w tej materii i osoby nie wiedziały jak mają  się tak naprawdę rozliczać, nie wiedziały tego też same urzędy. Należy w tym zakresie traktować to zgodnie z zasadą in dubio pro reo oraz pamiętać, że naczelną zasadą prawa jest to, że nie może ono działać wstecz i mimo tego, iż w prawie podatkowym dochodzi do wypaczenia tej zasady to nie można karać kogoś za to, że rozliczał się źle gdy nie było jasnej i spójnej wykładni jak rozliczać się ma. Dopiero od tego momentu jest jasne jak rozliczać podatek dochodowy. Wprowadzenie przez GUS dla emisji waluty elektronicznej i handlu nią (kupno, sprzedaż), za pośrednictwem Internetu pod postacią PKD 64.19.Z „Pozostałe pośrednictwo pieniężne” i odpowiednio PKWiU 64.19.30.0 „Pozostałe pośrednictwo pieniężne, gdzie indziej niesklasyfikowane” wskazuje, że urzędnicy przyjmują, że główną funkcją walut cyfrowych jest funkcja środka płatniczego i ludzie wymieniają waluty cyfrowe na waluty prawnie obowiązujące co jest w pełni legalne. Istotne jest jednak by nie traktować tego jako pośrednictwo finansowe bo z pewnością wtedy ten dynamicznie rozwijający się rynek fintech w Polsce przeniesie się za granicę. Myślę, że pewien poziom regulacji dla funkcjonowania giełd/kantorów walut cyfrowych jest niezbędny do tego by rynek ten dobrze się rozwijał, ale należy pamiętać o jego specyfice. Chodzi tutaj jednak o taki poziom regulacji jak spójne interpretacje  oraz funkcjonowanie w oparciu o swobodę działalności gospodarczej i samoregulacji opartej na kodeksach postępowania czy dobrych praktykach przedsiębiorców oraz regulacjach zapewniających ochronę praw konsumentów czyli użytkowników usług.” - mówi Beata Marek, Cyberlaw.pl

 

 

bitbay 3.0

FlyingAtom