кредиты онлайн онлайн кредит на карту кредит наличными

                 

Kurs25070

Bitmarket

 

Hospital 

 

Czy kryptowaluty i łańcuch bloków mogą być lekarstwem na niedomagania amerykańskiego systemu publicznej służby zdrowia? Grupa firm zajmujących się obsługą tego sektora, skupiona w organizacji Hashed Health, uważa, że to jest właśnie rozwiązanie wielu problemów.

Amerykański model służby zdrowia w znacznej mierze jest oparty na firmach prywatnych, zarówno jeżeli chodzi o samych lekarzy, szpitale i inne placówki, jak i w kwestii finansowania (firmy ubezpieczeniowe). Niestety pogłębiające się rozwarstwienie dochodowe społeczeństwa spowodowało, że dostęp do usług zdrowotnych stał się – z powodów finansowych – znacznie utrudniony dla znacznej liczby obywateli USA.

Zaradzić temu miał przygotowany przez administrację prezydenta Obamy program PPACA, zwany potocznie „Obamacare”. W istotny sposób zmienił on podejście do służby zdrowia w USA, zbliżając się mocno do modeli europejskich. Rola państwa w zapewnieniu obywatelom dostępu do świadczeń zdrowotnych została znacznie zwiększona. Ubezpieczenia zdrowotne stały się obowiązkowe (pod groźbą kary finansowej), stopień wsparcia kosztów leczenia przez państwo został uzależniony od dochodów.

Projekt był od początku krytykowany przez republikanów, w znacznej mierze, jak się okazało, słusznie. Jak większość takich socjalistycznych w duchu dużych projektów, stał się trudnym w zarządzaniu, nieefektywnym i pochłaniającym nieprawdopodobne ilości pieniędzy podatników molochem. Aktualnie Obamacare kosztuje rząd USA nieprawdopodobną sumę 3,5 biliona dolarów rocznie. Szacuje się, że w przypadku braku zmian w programie, koszty te urosną w 2025 do 5,5 biliona dolarów. Gdyby potraktować ten program jako gospodarkę, to zajmowałaby czwarte miejsce na świecie, po gospodarkach USA, Chin i Japonii.

Obamacare jest dość progresywną formą ubezpieczenia zdrowotnego. Składki nieliniowo zależą od dochodów, i są odniesione do Federal Poverty Level, czyli tzw. minimum socjalnego, które na rok 2017 wynosi 12060 USD dla osoby samotnej i np. 20420 USD dla czteroosobowej rodziny. Osoby, których dochody nie przekraczają 133% FPL mają opiekę zdrowotną całkowicie opłacaną przez rząd. Z kolei np. osoby o dochodach ponad czterokrotnie przekraczających FPL mogą zostać obciążone kosztami leczenia do wysokości ponad 8000 USD rocznie.

Program nie do końca spełnił pokładane w nim nadzieje. Skuteczna opieka i profilaktyka zdrowotna powinna w teorii przynieść budżetowi państwa korzyści. W praktyce Obamacare stał się workiem bez dna, pożerającym środki bez umiaru. Badania wykazały, że szerszy dostęp do usług medycznych przełożył sie na szersze ich wykorzystywanie, ale to z kolei nie przełożyło się w sposób widoczny na poprawę stanu zdrowia obywateli.

Ekipa Donalda Trumpa mówi o niezbędnych reformach Obamacare, choć nie mają jeszcze sprecyzowanych planów. Mówi się o uproszczeniach i powrocie do sytuacji, gdy pacjent mógł w większym stopniu decydować o wydawaniu pieniędzy. Obamacare stał się też bardzo kosztowną machiną biurokratyczną, generując ogromne ilości danych, które w dodatku są silnie rozproszone. Tu właśnie na ratunek mogą pospieszyć łańcuchy bloków.

Informatyzacja służby zdrowia, oraz urządzeń medycznych i diagnostycznych skutkuje ogromną ilością danych o zdrowiu pacjentów. Według szacunków Intela, amerykański sektor medyczny generuje 44 razy więcej danych, niż w roku 2009. Te wszystkie dane są w dodatku bardzo rozproszone, umieszczone w bazach danych o różnych standardach i stopniach dostępu. W efekcie dane medyczne wciąż „nie idą za pacjentem”. Zastosowanie rozwiązań opartych na łańcuchach bloków daje możliwość stworzenia systemu odpornego na uszkodzenia poprzez rozproszenie, a jednocześnie precyzyjnie określającego dostęp do danych pacjenta i zabezpieczonego przed próbami kradzieży tych danych i manipulowania nimi.

Jedną z idei przyświecających Obamacare była zmiana zasady płacenia za usługi na płacenie za efekty, co promowałoby skuteczne procedury medyczne, dobrych lekarzy i szpitale. W praktyce nie zadziałało to właśnie ze względu na słaby obieg danych medycznych i finansowych w systemie. Trudno było w tym morzu informacji znaleźć dane o efektywności i jakości usług medycznych. Dokładają się do tego nadmiernie skomplikowane procedury i przepisy. Część z tych przepisów w momencie wprowadzania faworyzowała wręcz określonych dostawców systemów informatycznych dla służby zdrowia. Obecnie dostawcy ci okopali się na pozycjach i walczą z próbami zmniejszenia kosztów i zastosowania nowocześniejszych technologii takich właśnie jak łańcuchy bloków.

Pomimo tego niektórzy republikańscy politycy dążą do zmian w prawie uwzględniających postęp. Np. w stanie Arizona zmodyfikowano prawo dotyczące elektronicznego zapisu danych tak, aby obejmowało również zapisy zabezpieczane kryptograficznie z użyciem łańcucha bloków. Nie jest to może spektakularne osiągnięcie, ale szereg takich drobnych zmian może spowodować przełamanie barier i uprzedzeń. Jeżeli chodzi o rozproszone, odporne na uszkodzenia i celową manipulację bazy danych, łańcuchy bloków pokazały już swoją siłę.

 

Zdjęcie: Pixabay.com

bitbay 3.0

FlyingAtom