кредиты онлайн онлайн кредит на карту кредит наличными

                 

Kurs27891

Bitmarket

 

SECban

 

10 marca amerykańska komisja nadzoru rynków giełdowych SEC odrzuciła wniosek braci Tylera i Camerona Winklevossów o utworzenie bitcoinowego funduszu inwestycyjnego. Jak się okazuje, decyzja SEC będzie ponownie zrewidowana.

 

Procedurę odwoławczą rozpoczęła trzecia co do wielkości w USA giełda papierów wartościowych - Bats, na której fundusz miał być notowany. Jak widać skutecznie, gdyż wniosek o rewizję decyzji SEC został przyjęty.

 

Sam fakt przyjęcia wniosku, daje nadzieję na ponowne i tym razem pozytywne rozpatrzenie sprawy. Komisja mogła bowiem wniosek z miejsca odrzucić a tak się nie stało.

 

Wniosek o utworzenie bitcoinowego funduszu przez braci Winklevossów będzie więc ponownie rozważany a odmowna decyzja SEC rewidowana.

 

Sam wniosek o utworzenie funduszu złożony został już ponad 4 lata temu a głównym powodem jego odrzucenia był w uproszczeniu brak regulacji rynku Bitcoina oraz duże ryzyko manipulowania tym rynkiem.

 

Do 15 maja zainteresowane strony będą mogły próbować przekonać komisję, że jej odmowa oraz argumenty przeciw były niesłuszne. Do tego czasu można spodziewać się więc optymistycznych nastrojów na rynku, tak jak poprzednim razem przed ogłoszeniem decyzji przez SEC.

 

bitbay 3.0

FlyingAtom