кредиты онлайн онлайн кредит на карту кредит наличными

                 

Kurs30600

Bitmarket

 

 Bitcoin aktywa

 

Firma ARK Investments Management LCC zajmująca się zarządzaniem kapitałem, we współpracy z amerykańską giełdą Coinbase, opublikowała ciekawy raport dotyczący Bitcoina.

 

W raporcie przeanalizowano atrakcyjność Bitcoina jako aktywa inwestycyjnego traktowanego jako element portfela zawierającego również tradycyjne instrumenty finansowe. Znajdziemy w nim też sporo ciekawych statystyk dotyczących samego Bitcoina.

Autorzy raportu dowodzą, że Bitcoin i inne kryptowaluty tworzą odrębną kategorię aktywów, istotnie różniącą się od znanych dotychczas. Wychodzą od klasyfikacji instrumentów inwestycyjnych zaproponowanej w 1997 roku przez Roberta Greera. Określił on trzy podstawowe kategorie inwestycji. Pierwsza to aktywa kapitałowe – przynoszące stałe dochody z samego posiadania, określające jednocześnie ich cenę. Do tej kategorii należą udziały, akcje, obligacje, czy np. wynajmowane nieruchomości. Druga kategoria to aktywa towarowe, sam fakt ich posiadania nie przynosi dochodu, a ich wartość bierze się z użyteczności. Ropa naftowa, miedź, czy zboże, to oczywiste przykłady. Trzecia wreszcie kategoria to aktywa służące do przechowania wartości, nie przynoszące aktywnie dochodu, ani też nie mające bezpośredniej użyteczności. Takimi aktywami są przede wszystkim waluty, ale również dzieła sztuki, czy przedmioty kolekcjonerskie. Są nimi również metale szlachetne, chociaż większość z nich, na czele ze złotem i srebrem, jest jednocześnie towarami przemysłowymi.

Bitcoin z kolei wydaje się być obecnie zarówno lokatą wartości, jak i aktywem kapitałowym. Jest on jednakże jakościowo różny od aktywów znanych do tej pory. Aby to wykazać, w raporcie omówiono cztery ważne cechy każdego aktywa: łatwość inwestowania, cechy polityczno-ekonomiczne, niezależność ceny i profil zysk-ryzyko.

Łatwość zainwestowania w Bitcoina określono przez obroty giełd. Autorzy są świadomi tego, że giełdy w Chinach, działające z zerowymi prowizjami, zawyżają istotnie ten wskaźnik. Łączne obroty giełd BTC przekraczają obecnie miliard dolarów dziennie. Wydaje się to bardzo dużą sumą, ale gdy wzięto pod uwagę wyłącznie obroty na parach BTC z USD, EUR i GBP (pomijając CNY), to okazało się, że jest to liczba ponad 10 razy mniejsza. Szczególnie końcówka tego roku oznaczała totalną dominację giełd chińskich jeżeli rozważymy dzienne wolumeny.

Analizując dane statystyczne otrzymane z Coinbase autorzy usiłowali zbadać, jak użytkownicy tej giełdy/portfela posługują się bitcoinami. Przyjęto dość prostą metodę: jeżeli użytkownik w ciągu roku tylko kupował (albo tylko przechowywał) bitcoiny, uznawano go za inwestora, jeżeli chociaż raz gdzieś je wysłał, zakładano, że używa BTC jako środek transakcyjny. Przy takim podejściu, np. w zeszłym roku 54% użytkowników było inwestorami długoterminowymi. Raport próbuje te dane ekstrapolować na wszystkich użytkowników BTC, co wydaje się dość naciągane. Co prawda Coinbase przechowuje BTC warte ponad miliard dolarów, jednak zdecydowana większość jego użytkowników to obywatele USA. Ze względów zarówno socjologicznych, jak i prawnych mogą oni podchodzić do Bitcoina inaczej niż Europejczycy, nie mówiąc już o Azjatach.

Jeżeli chodzi o uwarunkowania polityczno-ekonomiczne, autorzy powtórzyli znane fakty o niezależności politycznej Bitcoina, jego ograniczonej bazie monetarnej i ściśle określonej w czasie podaży. Znacznie ciekawsze jest natomiast prześledzenie korelacji czasowej ceny BTC z cenami kilku popularnych aktywów i indeksów giełdowych. Wynika z niego, że Bitcoin jest aktywem bardzo słabo skorelowanym ze wszystkimi innymi, włączając w to złoto, czy ropę. Słaba korelacja jest cenną cechą w zdywersyfikowanym portfelu inwestycyjnym, bo pozwala ograniczyć ryzyko.

Przeanalizowano też zmienność kursu. Bitcoin jest uważany za bardzo zmienne aktywo, ale coraz bardziej staje się to stereotypową opinią. Policzona tygodniowa zmienność kursu za rok 2016 wynosi 7%, zaledwie o jeden procent więcej niż zmienność ceny ropy naftowej. Co prawda te wyliczenia nie biorą jeszcze pod uwagę ostatnich wahań kursowych.

Podsumowując, raport ten sugeruje jednoznacznie, że Bitcoin może być wartościowym elementem portfela inwestycyjnego również „tradycyjnego” inwestora. Z pewnością sprzyja temu zdobycie licencji finansowych przez kilka giełd amerykańskich i europejskich. Mimo jeszcze dość dużych wahań kursowych, cena Bitcoina w niewielkim stopniu reaguje na czynniki i zdarzenia wpływające na ceny złota, ropy czy innych walut. Niestety – o czym w raporcie już nie wspomniano – reaguje gwałtownie na rzeczy nie mające praktycznie wpływu na inne aktywa, na przykład komunikaty Chińskiego Banku Ludowego...

 

Zdjęcie: pixabay.com

bitbay 3.0

FlyingAtom