кредиты онлайн онлайн кредит на карту кредит наличными

                 

Kurs30600

Bitmarket

 

GeminiLicytacja

 

Bitcoinowa giełda Gemini założona przez znanych inwestorów - braci Winklevoss od początku była projektowana dla dużych graczy i inwestorów instytucjonalnych. Z tego powodu wdrożono na niej wiele praktyk znanych z bardziej dojrzałych rynków.

 

Kolejną taką praktyką jest codzienna aukcja BTC, umożliwiająca nabycie większych ilości bitcoinów bez wywierania krótkoterminowego wpływu na notowania bieżące.

Pierwsza aukcja odbyła się wczoraj. Właścicieli zmieniło 2104 BTC po kursie 593,67 USD. Ponieważ jest to nowy mechanizm na giełdach BTC, poświęćmy chwilę na opisanie jego działania.

Oferty na aukcji można składać od godziny 17:00 (czasu EST, czyli wschodniego wybrzeża USA) dnia poprzedzającego aukcję. Są to zawsze oferty typu limitowanego, a więc z maksymalną ceną kupna i minimalną ceną sprzedaży. Tworzą one oddzielną, niepubliczną książkę zleceń.

Gemini sample1

 

Na 10 minut przed końcem aukcji (godzina 16:00 EST) giełda automatycznie publikuje co minutę cenę informacyjną. Jest to cena za jaką sprzedano by i kupiono BTC w tej aukcji, gdyby odbyła się w danej chwili. W ciągu tych dziesięciu minut uczestnicy mogą jeszcze składać i wycofywać zlecenia do aukcji, więc cena informacyjna może się zmieniać.


W końcu następuje zakończenie aukcji. Ustalana jest cena końcowa i wszystkie bitcoiny będące w obrocie zostają sprzedane i kupione po tej właśnie cenie. Cenę końcową giełda określa w taki sposób, aby zmaksymalizować obrót, jest to więc cena zadowalająca największy procent uczestników. Aby do tego doszło, najwyższe zlecenie kupna musi się znaleźć ponad najniższym zleceniem sprzedaży.

Gemini finalprice1

 

W porównaniu do notowań ciągłych mamy tu więc do czynienia z ujemnym spreadem. Dzięki temu kupujący nabywają bitcoiny nieco taniej, niż zlecali, sprzedający zaś zbywają nieco drożej. Oczywiście uczestnicy, którzy złożyli za wysokie zlecenia sprzedaży, albo za niskie zlecenia kupna nie realizują ich.

Z punktu widzenia ceny, aukcja Gemini jest zbliżona do znanego z GPW fixingu. Podobne jest też zastosowanie ceny aukcyjnej jako używanej np. do określania aktualnej wartości aktywów. Jest to wskaźnik bardziej stabilny od ceny z notowań bieżących, bo ustalany raz dziennie i zazwyczaj na sporych obrotach.

Jakie zalety ma aukcja dla jej uczestników? Mogą oni kupić lub sprzedać duże sumy BTC bez ujawniania ich w książce zleceń notowań ciągłych i bez chwilowego wpływania na kurs. Co prawda mogliby to również zrobić w drodze bezpośredniej wymiany, ale to wymaga po pierwsze znalezienia chętnych, po drugie uzgodnień i wymiany komunikacji, po trzecie wreszcie wzajemnego zaufania. W czasie aukcji obie strony wymiany muszą posiadać środki na kontach giełdy, a sama wymiana odbywa się błyskawicznie i jest w pełni bezpieczna.

Wprowadzenie tej nowej w świecie Bitcoina formy wymiany między BTC, a walutami fiat powinno zwiększyć stabilność kursu i ułatwić bezpieczne obroty dużymi sumami. To z kolei zachęca dużych inwestorów i przyciąga do Bitcoina świeży kapitał, co jak się wydaje jest głównym celem działalności braci Winklevoss.

 

Fotografia na licencji Creative Commons: Flickr.com

bitbay 3.0

FlyingAtom