кредиты онлайн онлайн кредит на карту кредит наличными

                 

Kurs30600

Bitmarket

 

BankKanada

 

Kanada to kraj, gdzie kryptowaluty cieszą się zainteresowaniem nie tylko użytkowników (o czym świadczy np. duża ilość bitomatów), ale również rządu i banku centralnego. Warto przypomnieć o MintChip czyli nieudanym projekcie wdrożenia waluty elektronicznej, czy pracach badawczych na temat kryptowalutowej wersji kanadyjskiego dolara. W ubiegłym miesiącu natomiast bank centralny Kanady opublikował pracę naukową poświęconą zmienności kursu Bitcoina.


Autorami pracy są Wilko Bolt z centralnego banku Holandii oraz Maarten van Oordt z departamentu stabilności finansowej banku centralnego Kanady. Jej treścią jest zaś próba stworzenia modelu matematycznego opisującego wahania kursu Bitcoina. Warto zauważyć, że modelując pieniądz o limitowanej podaży autorzy sięgnęli do prac sprzed ponad wieku (rok 1911). To pokazuje jak bardzo współczesne, silnie dewaluowane przez ciągłą emisję waluty odeszły od tego wzorca.

Bolt i van Oordt wyodrębnili trzy czynniki oddziaływujące na kurs BTC. Pierwszym jest użycie Bitcoina w transakcjach, drugim spekulacja, zwłaszcza średnio i długoterminowa, trzecim zaś poziom akceptacji w handlu, przez sprzedawców i kupujących. W szczegóły matematyczne modelu nie będziemy się zagłębiać, bo jak to zwykle w ekonomii, choć same równania są ścisłe i precyzyjne, to jednak ich założenia i dane wejściowe są bardzo zgrubne. Trudno więc oczekiwać, że taki model pozwoli na zbyt daleko idące w przyszłość przewidywania.

Podstawowy wniosek z analizy modelu jest dość intuicyjny. Autorzy stwierdzają, że rosnąca akceptacja BTC w handlu spowoduje zmniejszenie wahań kursu. Za główne źródło wahań uznają kapitał spekulacyjny. Pokuszono się nawet o szacunkową ocenę jaki byłby kurs BTC, gdyby nie spekulacja – otrzymano kurs około 100 USD.

W analizie pojawia się specyficzny problem: handlowcy obawiają się „wejścia” w Bitcoina ze względu na ryzyko kursowe, ale to właśnie ich akceptacje doprowadzą do zmniejszenia tego ryzyka. Wydaje się, że korzyści (proste wdrożenie, niskie opłaty, nowi klienci), oraz radzenie sobie ze zmiennością kursu przez stosowanie ruchomych cen w BTC, przeważą. Niestety na przeszkodzie może stanąć czynnik nie wzięty pod uwagę przez autorów, mianowicie zapychanie się sieci Bitcoina. Więcej akceptacji to więcej transakcji, a to oznacza pilną potrzebę rozwiązania problemu rozmiaru bloku.

 

Fotografia na licencji Creative Commons: flickr.com

bitbay 3.0

FlyingAtom