кредиты онлайн онлайн кредит на карту кредит наличными

                 

Kurs26872

 

 Mycelium Bitcoin Wallet (HD) – mobilny portfel deterministyczny. Poradnik laika

 

Mycelium Bitcoin Wallet to mobilny portfel bitcoin łączący w sobie prostotę obsługi z bezpieczeństwem i szybkością działania. W niniejszym poradniku zapoznamy się z podstawowymi funkcjami tego  popularnego już portfela pracującego na platformie Android, który już od jakiegoś czasu dostępny jest w wersji deterministycznej (HD).


 

INSTALUJEMY

 

myc-hd-1

 

Portfel pobieramy ze sklepu Google Play i instalujemy na naszym urządzeniu.


 

URUCHAMIAMY

 

myc-hd-2

 

Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji otrzymujemy możliwość dokonania importu „starego” porftfela z kopii zapasowej (opcja Restore Backup) – opcja przydatna np. w przypadku gdy instalacji dokonujemy na nowym urządzeniu lub też przechodzimy ze starej, niedeterministycznej wersji Mycelium na wersję HD.

 

Jeśli nie chcemy dokonywać importu, a jedynie stworzyć nowy portfel, korzystamy z opcji Create New

 

1

 

Zaraz po wygenerowaniu nowego portfela dysponujemy jednym adresem odbiorczym. Widzimy go u góry ekranu (zaznaczony na żółto). Jest to ciąg znakowy, składający się z ok. 34 znaków i liter. Można porównać go np. do numeru konta bankowego. Każdy użytkownik bitcoin może dokonać transferu swoich środków do naszego portfela, posiadając ten właśnie adres. Zanim jednak wykonamy pierwsze transfery środków, zapoznajmy się podstawowymi elementami głównego panelu aplikacji.

 

U góry znajduje się główne, poziome menu, a w nim cztery zakładki: Accounts (Konta), Saldo, Transakcje i Książka adresowa. Aktualnie otwarta zakładka to Saldo.

 

Poniżej (po lewej stronie), wspomniany już adres odbiorczy. Obok adresu widnieje specjalny kod, zwany kodem QR, który stanowi graficzną reprezentację naszego adresu odbiorczego. Działa on na zasadzie kodu kreskowego. Zeskanowanie go za pomocą innego urządzenia mobilnego, spowoduje skopiowanie formy tekstowej naszego adresu odbiorczego do tego urządzania. Dotknięcie ekranu w miejscu gdzie znajduje się kod QR lub przycisk Otrzymaj spowoduje powiększenie kodu oraz pokaże dodatkowe opcje udostępniania adresu.


 

UDOSTĘPNIANIE ADRESU ODBIORCZEGO

 

2

 

Dopóki widoczna poniżej kwota BTC ustawiona jest na zero, kod QR zawiera tylko nasz adres odbiorczy.

 

W kodzie tym możemy jednak zawrzeć dodatkowo sumę jaką życzymy sobie żeby ktoś przelał na nasze konto. W tym celu wskazujemy na charakterystyczną ikonkę klawiatury.

 

4-Cyferblat

 

Wpisujemy ilość bitcoinów, które mają składać się na adresowany do nas przelew i zatwierdzamy przyciskiem „Ok”.

 

Teraz w kodzie QR zawarty jest zarówno nasz adres odbiorczy jak i żądana suma przelewu. Zeskanowanie go na innym urządzeniu mobilnym z wykorzystaniem zainstalowanego tam portfela bitcoin, automatycznie wypełni formularz płatności aplikacji. Płatnik będzie musiał już tylko zatwierdzić przelew.

 

Uwaga: Istnieje możliwość zmiany odcienia tła kodu QR poprzez dotknięcie obszaru kodu. Może być to zalecane w razie problemów z zeskanowaniem go na innym urządzeniu mobilnym.

 

Pragnąc udostępnić komuś nasz adres odbiorczy nie musimy korzystać tylko z kodu QR. Oryginalnie jest on przedstawiony w formie tekstowej i w takowej również będziemy chcieli go przekazywać. Ręczne przepisywanie ciągu ponad trzydziestu cyfr i liter mogłoby być jednak nieco kłopotliwe. Tutaj z pomocą przychodzą dwie pozostałe funkcje widoczne powyżej: Prześlij adres Bitcoin oraz Kopiuj do schowka.

 

5-Aplikacje-zewn 

 

Używając przycisku Prześlij adres Bitcoin, możemy za pomocą zewnętrznej aplikacji, załączyć nasz adres odbiorczy np. do wiadomości email czy do rozmowy za pośrednictwem komunikatora tekstowego (np. Gadu-gadu).

 

Przycisk Kopiuj do schowka spowoduje przeniesienie adresu do pamięci podręcznej naszego urządzenia. Da nam to możliwość wklejenia go w dowolnym innym miejscu. Może być to również wiadomość email albo rozmowa w komunikatorze tekstowym, ale także dowolna inna operująca na tekście aplikacja.

 

Adres odbiorczy jest w swej naturze ogólnodostępny. Możemy umieścić go np. na naszej stronie internetowej. Sam z siebie nie daje nikomu możliwości nieuprawnionej ingerencji w nasz portfel.


 

 

PIERWSZE BITCOINY

 

 Załóżmy, że na udostępniony przez nas adres przelano właśnie 20mBTC (0,02 BTC).

 

4

 

W pierwszej chwili nasze saldo nie zmienia się. Zamiast tego pod spodem widnieje zielony napis „Otrzymywanie 17 mBTC”. Oznacza to, że transakcja ta nie uzyskała jeszcze żadnego potwierdzenia – czyli w pewnym sensie nie została jeszcze w pełni zaksięgowana na naszym koncie. Do tego czasu nie możemy jeszcze wydawać przesłanych do nas pieniędzy. Operacja ta trwa zazwyczaj od kilku do kilkunastu minut.

 

5

 

 

Przechodzimy do zakładki Transakcje.

 

Tam przekonujemy się, że nasz przelew ma aktualnie 0 potwierdzeń. Potrzebujemy przynajmniej jednego potwierdzenia, żeby móc zacząć dysponować przesłanymi do nas bitcoinami.

 

 

6

 

Zaznaczenie (dotknięcie) danej transakcji na liście ukazuje nam dodatkowe opcje: Pokaż szczegóły i Dodaj do książki adresowej.

 

Szczegóły transakcji przydadzą się bardziej zaawansowanym użytkownikom bitcoin. Zawierają m.in. takie informacje jak hash transakcji czy też blok w którym się ona znajduje. Dla przeciętnego użytkownika te dane nie są jednak konieczne podczas codziennego korzystania z portfela.

 

myc-hd-7

 

W zakładce "Accounts" widzimy, że w związku z zaistniałą transakcją Mycelium dodało kolejny adres do portfela. Przy każdych nowych transakcjach (zarówno wychodzących jak i przychodzących) tworzone będą dodatkowe adresy. Jeśli to my będziemy wysyłać środki z portfela, reszta z tej transakcji również trafi na nowo wygenerowany adres.

 

Jeżeli chcemy dodać do portfela któryś z zewnętrznych, należących do nas,  adresów, możemy dokonać tego korzystając  z opcji "Dodaj klucz".

 

myc-hd-8

 

W zależności od tego w jakiej postaci przechowujemy kopię klucza prywatnego adresu, który chcemy zaimportować, skanujemy jego reprezentację w postaci kodu QR lub też wczytujemy z pamięci podręcznej (schowka) uprzednio skopiowaną tam wartość.

 

KSIĄŻKA ADRESOWA

 

Wszystkie adresy odbiorcze z których skorzystaliśmy, zarówno te na które wysyłaliśmy bitcoiny jak i te z których odbieraliśmy należności, możemy zapisywać w książce adresowej.

 

7

 

Chcąc zapisać adres odbiorczy do książki adresowej korzystamy z małego przycisku z plusem w prawym-górnym rogu ekranu (zaznaczony na żółto), wprowadzamy adres, a następnie podajemy etykietę pod którą będzie on figurować.

 

10-Dodaj-kontakt

 

Portfel nie daje nam możliwości ręcznego wpisania adresu do książki adresowej. Możemy dodać go poprzez zeskanowanie odpowiadającego mu kodu QR lub wklejenie wcześniej skopiowanej wersji tekstowej, ze schowka (pamięci podręcznej) naszego urządzenia.


 

Kopia zapasowa

 

Skoro posiadamy już środki na koncie czas najwyższy wykonać kopię zapasową naszego portfela, dzięki której uchronimy się przed utratą pieniędzy w wypadku chociażby zagubienia (kradzieży) naszego telefonu czy też tabletu.

 

Już w momencie tworzenia portfela, generowany jest dla niego 12 wyrazowy klucz główny ("master seed"). Owe 12 słów to pełna kopia zapasowa naszego portfela – dlatego tak istotne jest prawidłowe ich zapisanie i przechowywanie w bezpiecznym miejscu. Kopia tego rodzaju zabezpiecza nasz portfel dożywotnio - dzięki jednej i tej samej wartości „master seed” będziemy w stanie odtworzyć wszystkie adresy jakie kiedykolwiek utworzymy za pomocą danego portfela.

 

8

 

Z opcji portfela wybieramy pozycję "Kopia zapasowa".

 

9

 

Wskazujemy na przycisk Show first Word.

 

10

 

Portfel ukazuje nam pierwsze z dwunastu słów składających się na nasz klucz główny, które musimy zapisać. To na podstawie klucza głównego (master seed) generowane są wszystkie adresy naszego portfela i to on stanowi uniwersalną kopię zapasową na wypadek np. uszkodzenia lub zagubienia naszego urządzenia. Na podstawie klucza głównego bez problemu odtworzymy nasz portfel, ze wszystkimi składającymi się nań adresami i środkami.

 

Jeśli zapisaliśmy już pierwsze słowo, wskazujemy na przycisk Next Word.

 

Procedurę powtarzamy do momentu kiedy zarchiwizujemy wszystkie 12 słów składających się na nasz klucz główny.

 

Upewnij się, że zapisane słowa przechowujesz w bezpiecznym miejscu!

 

Wartości klucza głównego nie przechowuj w formie niezaszyfrowanej na swoim komputerze, tablecie ani telefonie! Jeśli dostanie się on w niepożądane ręce oznaczać to będzie także dostęp do zgromadzonych w twoim portfelu środków!

 

11

 

Kiedy już zapiszemy wszystkie 12 słów, portfel poprosi nas o podanie pełnej wartości klucza. Słowa podajemy dokładnie w tej samej kolejności w jakiej zostały zapisane. W momencie wpisywanie każdego ze słów portfel będzie wyświetlał nam podpowiedzi-uzupełnienia słów ze słownika, dzięki czemu nie będziemy musieli wpisywać każdego wyrazu od początku do końca.

 

12

 

Na koniec portfel zaproponuje nam ustawienie dodatkowego zabezpieczenia w postaci 6-cyfrowego kodu PIN – uniemożliwia on postronnym osobom, które mogłyby uzyskać dostęp do urządzenia na którym znajduje się nasz portfel, wysyłanie monet, eksportowanie kluczy prywatnych oraz zmianę samego kodu PIN.

 

PIN'u nie mogliśmy ustawić zanim wykonana została kopia zapasowa portfela.

 

Podczas ustawiania wartości nowego PIN'u podajemy go dwukrotnie, aby weliminować ewentualne "literówki" podczas jego wprowadzania.

 

Od tej chwili, każda transakcja realizowana za pomocą portfela będzie autoryzowana za pomocą tego kodu.

 

PIN'u nie musimy ustawiać zaraz po wykonaniu kopii zapasowej, jednak zaleca się jak najszybsze wykonanie tej czynności.

 

Jeśli nie skorzystamy z opcji ustawienia PIN'u teraz, możemy to zrobić korzystając z Ustawień portfela, a następnie wybierając opcję Ustaw kod PIN.

 

Używanie PIN-u nie jest obowiązkowe, jednak znacznie poprawia bezpieczeństwo twojego portfela dlatego zalecamy jego używanie.

 

Jeśli kiedykolwiek zdarzy ci się zapomnieć wartości kodu PIN, możesz wyczyścić dane aplikacji portfela, a następnie odtworzyć jego zawartość na podstawie klucza głównego.

 

BTC, mBTC, µBTC

 

Otwieramy ponownie zakładkę Saldo.

 

13
 

 

Zwróćmy uwagę w jaki sposób wyświetlane jest obecnie nasze saldo. Nie posiadamy oczywiście 20 bitcoinów (BTC), ale 20 milibitcoinów (mBTC), a więc 0,02 BTC.

 

Z racji stosunkowo dużej wartości pojedynczego bitcoina, musimy przyzwyczaić się, iż w przypadku codziennego obrotu tym pieniądzem, operować będziemy przede wszystkim na jego częściach ułamkowych. Bitcoin umożliwia nam zapis aż do 8 miejsc po przecinku. Użycie jednostki miliBit w pewnych przypadkach może uczynić zapis czytelniejszym. Jeśli jednak wolisz korzystać ze standardowej jednostki BTC, możesz zmienić sposób wyświetlania korzystając z Ustawień portfela.

 

14

 

Tutaj w pozycji Denominacja, wybieramy spośród trzech opcji: BTC, mBTC i µBTC.

 

Dalej w poradniku korzystać będziemy z wyświetlania w BTC.

 


 

WYSYŁAMY BITCOINY

 

17

 

Posiadając już pierwsze bitcoiny w naszym portfelu sprawdźmy jak dokonywać płatności.

 

W zakładce Saldo wskazujemy na przycisk Wyślij.

 

11-Wyslij

 

Teraz jedyne co musimy zrobić to wprowadzić adres odbiorczy osoby bądź firmy do której pragniemy wykonać przelew oraz podać ile bitcoinów chcemy przesłać.

 

Adres odbiorczy możemy zeskanować z kodu QR, wybrać go z naszej książki adresowej, wkleić ze schowka lub wpisać ręcznie.

 

15

 

16

 

Przy wpisywaniu ręcznym system automatycznie wykrywa czy podany adres jest wpisany prawidłowo czy nie.

 

Po wskazaniu na małą ikonkę klawiatury (poniżej napisu Wprowadź kwotę) ukazuje nam się, znany już, „cyferblat” za pomocą którego wpisujemy kwotę BTC, którą pragniemy zawrzeć w przelewie.

 

18

 

Po podaniu i zatwierdzeniu kwoty, poniżej pojawia nam się dodatkowa informacja – Opłata dla górników. Jest to pewnego rodzaju prowizja od transakcji, która przeznaczana jest na utrzymanie sieci Bitcoin. Standardowa wartość opłaty wynosi 0,0001 BTC i jest ona stała (w danym okresie czasowym, za rok może być inna), bez względu na to ile bitcoinów przesyłamy.

 

Po wpisaniu wszystkich wymaganych informacji, zatwierdzamy przelew przyciskiem Wyślij. Jeśli nasz portfel zabezpieczony jest PIN-em, wymagane będzie jego podanie dla autoryzacji transakcji.

 

19
 

 

Tak jak w przypadku odbierania przelewu, tak i podczas wysyłania bitcoinów, poniżej wartości naszego salda widnieje zielony komunikat - tym razem jest to: „Wysyłanie 0,0101 BTC”. Nasze saldo zostało automatycznie pomniejszone o odpowiednią wartość, jednak adresat przelewu nie może jeszcze w pełni dysponować pochodzącymi z niego środkami.

 

Przejdźmy do zakładki Transakcje.

 

20

 

Na liście pojawiła się dodatkowa pozycja. Nasza transakcja posiada obecnie 0 potwierdzeń. Osoba do której wysłaliśmy bitcoiny będzie mogła je wydawać, kiedy transakcja uzyska przynajmniej jedno potwierdzenie.


 

Accounts (konta)

 

21

 

Przechodząc do zakładki Accounts, widzimy iż posiadamy obecnie jedno konto portfela na który w danej chwili składają się trzy kluczy prywatne - przy każdej z poprzednio dokonanych transakcji generowany był jeden nowy klucz.

 

22

 

Nasze konto porfela posiada obecnie domyślną nazwę - "Account 1". Możemy ją zmienić zaznaczając dane konto i w opcjach u góry ekranu wskazując na charakterystyczną ikonkę etykietek (zaznaczona na żółto).

 

Jeśli nasz portfel zabezpieczony jest PIN-em, także i ta operacja wymagać będzie dodatkowej autoryzacji z naszej strony.

 

W każdej chwili możemy stworzyć nowe konto portfela. Wszystkie nowe konta bazować będą jednak na tej samej wartości "Master Seed".

 

23

 

Upewnij się, że żadne z dostępnych obecnie kont nie jest zaznaczone. Z opcji u góry ekranu wybierz pozycję "Dodaj klucz".

 

24

 

Jeśli chcemy dodać nowe konto wybieramy "Dodaj konto HD" i nadajemy mu nazwę.

 

Jeśli chcemy dodać pojedynczy adres z kluczem prywatnym lub publicznym wybieramy "Zaawansowane".

 

Adres lub klucz prywatny możemy zeskanować za pomocą kodu QR lub też wkleić jego wartość ze schowka.

 

Jeśli zaimportujemy adres odbiorczy (bez odpowiadającego mu klucza prywatnego) będziemy mogli jedynie obserwować jego stan, bez możliwości wydawania znajdujących się tam środków.

 

25

 

Zaznaczone przez nas (podświetlone na biało) konto lub adres będzie tym z którego domyślnie korzystać będzie portfel.


 

 

ARCHIWIZACJA KONT

 

26

 

Po zaznaczeniu, któregoś z kont lub adresów funkcja Archiwizacja umożliwia nam przeniesienie go do sekcji Zarchiwizowane. 

 

27

 

Zarchiwizowane konta lub adresy nadal stanowią część naszego portfela, jednak BTC w nich zawarte nie są monitorowane przez portfle i tym samym dodawane do łącznej wartości naszego salda.

 

Zarchiwizowany adres lub konto możemy w każdej chwili na nowo aktywować. W tym celu zaznaczamy interesującą nas pozycję, a następnie z górnego menu wybieramy opcję Aktywuj.


 

 

PODPISYWANIE WIADOMOŚCI

 

Czasami ktoś może zażądać od nas udowodnienia, iż adres z którego zamierzamy mu zapłacić należy właśnie do nas. W tym miejscu z pomocą przychodzi funkcja podpisania wiadomości.

 

28

 

Zaznaczamy adres lub konto z którego adres chcemy poddać weryfikacji i wybieramy opcję Podpisz wiadomość.

 29

 

Jeśli wybraliśmy konto wskazujemy na jeden ze składających się nań adresów, który chcemy poddać weryfikacji.

 

30

 

Na podstawie klucza prywatnego naszego adresu i wpisanej przez nas wiadomości zostanie wygenerowany specjalny podpis cyfrowy.

 

38-Podpisana-wiadomosc

 

Za pomocą odpowiedniego narzędzia, zestawiając ze sobą trzy dane: nasz adres odbiorczy, treść wiadomości i podpis cyfrowy (widoczny u dołu ekranu) – odbiorca będzie w stanie zweryfikować, iż to właśnie do nas należy adres z którego zostały wysłane mu pieniądze. Precyzyjne omówienie tej funkcji znajdziecie w oddzielnym poradniku.


 

 

PORTFEL OFFLINE

 31

 

Micelium Bitcoin Wallet daje nam także możliwość korzystania z portfela offline. Jest to jeden z najbezpieczniejszych sposobów dysponowania naszymi bitcoinami. Brak połączenia z Internetem daje nam znacznie większą odporność na różnego rodzaju szkodliwe oprogramowanie jak wirusy czy trojany.

 

Portfel offline możemy wygenerować np. na stronie bitaddress.org. Podobnie jak w przypadku standardowego portfela, składa się on z adresu odbiorczego i odpowiadającego mu klucza prywatnego, obydwu wyrażonych także w postaci kodów QR. Wygenerowane klucze trzymamy na zaszyfrowanym nośniku albo drukujemy.

 

Chcąc wykonać transakcję za pomocą portfela offline z dodatkowego menu wybieramy opcję Portfel offline.

 

40-Portfel-offline-b

 

Następnie skanujemy kod QR naszego klucza prywatnego np. z wydrukowanej wersji papierowej portfela lub wklejamy klucz ze schowka (pamięci podręcznej) urządzenia.

 

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące działania portfela offline znajdziecie w oddzielnym poradniku.


 

 

KUP / SPRZEDAJ BITCOINY

 

32

 

Funkcja Mycelium Local Trader daje nam możliwość zakupu bądź też sprzedaży bitcoinów poprzez bezpośrednie, gotówkowe transakcje z innymi użytkownikami aplikacji.

 

43-Kup-sprzedaj-b

 

Korzystając z rozwijanego menu u góry ekranu wskazujemy czy interesuje nas zakup czy sprzedaż bitcoinów.

 

Na podstawie naszej lokalizacji, system wyszukuje w okolicy zainteresowane osoby. W tym samym menu dostępny jest także podgląd aktywnych transakcji jak i ich historia.

 

44-Konto

 

Zanim rozpoczniemy handlowanie krypto-walutą system poprosi nas o utworzenie własnego konta. Generalnie polega to na podaniu swojego imienia (pseudonimu) i skojarzenia z nim któregoś z naszych adresów odbiorczych.

 

45-Transakcja

 

Teraz pozostaje nam tylko skontaktowanie się i spotkanie z którąś z wybranych osób w celu dokonania transakcji gotówkowej. Mycelium Local Trader pobiera aktualnie 0,2% prowizji (opłaty transakcyjnej) od każdej przeprowadzonej transakcji w BTC.

 

Istnieje możliwość ocenienia kupującego / sprzedającego wynagradzając go odpowiednią ilością gwiazdek.


 

 

Portal bitcoin.pl nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód jakie powstały w wyniku wykorzystania danych zawartych na łamach serwisu.