Kurs13549

 

Armory - Uzbrojony portfel bitcoin

 

armory logo-xl-2

 

Armory to portfel stworzony głównie z myślą o bezpieczeńtwie naszych środków. Jeśli zamierzasz przechowywać znaczne ilości środków polacamy przyjrzeć się zasadom działania tego portfela.

 


 

INSTALACJA I KONFIGURACJA

 

Portfel Armory główny nacisk stawia na bezpieczeństwo. Z tego względu, jednym z jego podstawowych założeń jest instalacja dwóch wersji portfela na dwóch komputerach (ewentualnie systemach operacyjnych/maszynach wirtualnych):

 

  • Armory w wersji online – na komputerze z dostępem do Internetu
  • Armory w wersji offline – na innym komputerze na stałe odłączonym od sieci

 

Jest to konfiguracja zalecana przez twórców portfela, aczkolwiek nie stanowi jedynej opcji konfiguracyjnej instalacji. Oczywiście możemy zainstalować portfel jedynie w wersji online, na jednym stanowisku, ewentualnie odłączając połączenie internetowe, przy wykonywaniu najbardziej newralgicznych (z punktu widzenia bezpieczeństwa) operacji.

 

Jeśli jednak zależy nam na maksymalnym bezpieczeństwie powinniśmy zainstalować dwie wersje portfela na dwóch stanowiskach. Dla portfela offline wymagane jest stanowisko o minimalnych parametrach sprzętowych.

 

INSTALACJA I KONFIGURACJA PORTFELA OFFLINE

 

Armory-Download

 

Wersję offline instalujemy na komputerze, który podczas korzystania z portfela nie będzie podłączony do Internetu. Dlatego plik instalacyjny możemy pobrać na drugim stanowisku i przenieść go np. za pomocą pamięci USB lub też, tylko na ten krok, podłączyć komputer do sieci, pobrać plik instalacyjny, a następnie odłączyć połączenie internetowe.

 

Pobieramy aplikację portfela ze strony: https://bitcoinarmory.com

 

Klikamy w pomarańczowy przycisk: Download Now.

 

Armory-Download-2-a

 

Wybieramy odpowiednią wersję instalacji w zależności od systemu operacyjnego, który posiadamy.

 

Wybieramy aktualną wersję instalacyjną portfela.

 

Pobieramy i zapisujemy plik instalacyjny na dysku twardym komputera.

 

Uruchamiamy plik instalacyjny portfela.

 

Wykonujemy wszystkie kroki instalatora.

 

Uruchamiamy aplikację portfela Armory.

 

Armory-1

 

Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji mamy możliwość zaimportowania jednego ze swoich portfeli bitcoin (jeśli takowe już posiadamy) – Import Existing Wallet lub też założenia nowego portfela bitcoin wewnątrz aplikacji Armory – Create Your First Wallet.

 

Zakładamy nowy portfel. Wybieramy: Create Your First Wallet.

 

Armory-2

 

W zakładce Configure określamy nazwę portfela (pole: Wallet name: ) oraz alternatywnie umieszczamy krótki opis charakteryzujący portfel (pole Wallet description: ) – np. "konto oszczędnościowe".

 

Uwaga! Nie używamy polskich znaków. Jeśli użyjemy polskich znaków w nazwie portfela, nie zostanie on utworzony.

 

Armory-3

 

W zakładce Advanced Options mamy do czynienia z opcjami dotyczącymi poziomu kodowania naszego portfela.

 

  • Target compute time to maksymalny czas potrzebny na odblokowanie portfela od momentu zatwierdzenia przez nas wprowadzonego hasła. Rzeczywisty czas będzie mniejszy od wprowadzonego, ale większy niż połowa tej wartości.

 

  • Max memory usage – to maksymalny rozmiar pamięci, który zostanie przydzielony do procesu kodowania.

 

Im wyższe wartości wprowadzone w tych polach oznaczać będą wyższy stopień kodowania twojego portfela ale też wydłużą czas uruchomienia.

 

Armory-4

 

Podajemy silne hasło (tzw. passphrase), które będzie bronić dostępu do naszego portfela.

 

Hasło powinno być odpowiednio długie – tzn. zawierać minimum 10 lub więcej znaków lub 6 lub więcej słów. Dobrze jest wzmocnić hasło znakami specjalnymi typu: !, @, #, $, %, ^, &, *…

 

Hasło podajemy dwukrotnie, dokładnie w tej samej formie. Ma to na celu wyeliminowanie ewentualnych błędów w jego wprowadzaniu – czyli tzw. „literówek”.

 

Armory-5

 

!!! NIE ZAPOMNIJ HASŁA SZYFRUJĄCEGO TWÓJ PORTFEL !!!

 

Hasło, które przed chwilą podaliśmy szyfruje nasz portfel i jeśli kiedykolwiek okaże się, że zapomnieliśmy lub zagubiliśmy jego poprawną formę, bezpowrotnie utracimy dostęp do zgromadzonych tam pieniędzy.

 

Dla jeszcze lepszego uświadomienia nam zagrożeń związanych z ewentualną utratą hasła szyfrującego (passphrase), kreator nowego portfela prosi nas o podanie jego poprawnej formy po raz trzeci.

 

Armory-6

 

W tym kroku wykonamy kopię zapasową portfela. Spośród kilku dostępnych postaci kopii zapasowych zaleca się wykonanie przede wszystkim kopii papierowej portfela. Obecność kopii papierowej portfela skutecznie zabezpiecza zarówno przed poważną awarią twojego komputera – np. utratą danych dysku twardego jak i przed utratą hasła do portfela. Forma papierowa jest też znacznie trwalsza od jej cyfrowego odpowiednika.

 

 

Chcąc wykonać kopię papierową portfela zaznaczamy pozycje Printable Paper Backup oraz Single Sheet.

 

Papier-Kopia-a

 

Nasza papierowa kopia zapasowa to tak naprawdę wartość Root Key. Jest to ciąg 72 liter ułożonych w dwóch rzędach 4-o literowych „wyrazów”. Wartość Root Key to dla nas wszystkie informacje jakich potrzebujemy, aby w pełni odtworzyć nasz portfel w Armory.

 

Kopia papierowa root key nie jest zaszyfrowana. Uważaj więc, by nie wpadła w niepowołane ręce. 

Poniżej widoczna jest graficzna reprezentacja Root Key w formie kodu QR.

 

Papierową kopię zapasową możemy wydrukować lub uważnie przepisać ręcznie (zalecane).

 

Papier-Kopia-2-a

 

Jeśli jednak zamierzamy wydrukować kopię, w szczególności jeśli korzystamy z drukarki sieciowej, zlecane jest zaznaczenie opcji Use SecurePrint… na wypadek przechwycenia naszej kopii  w sieci. Root Key zostaje w takim przypadku dodatkowo zaszyfrowane.

 

Wartość deszyfrującą mamy podaną u dołu okna (podkreślone kolorem żółtym), poza obszarem wydruku. Po wydrukowaniu kopii zapisujemy tę wartość w specjalnie wydzielonym w tym celu miejscu na formularzu (Code: ).

 

Bez wartości deszyfrującej Root Key w tej postaci jest bezużyteczne.

 

Istnieje także możliwość wykonania kopii cyfrowej naszego portfela w wersjach: zakodowanej (Encrypted) lub niezakodowanej (Unencrypted).

 

Jeśli niezszyfrowana kopia cyfrowa trafi w niepożądane ręce, umożliwi to komuś dostęp do twoich środków.

 

Zapisanie pliku, a następnie wykasowanie go z dysku twardego nie daje nam gwarancji, że plik został z niego faktycznie usunięty!

 

Kopia cyfrowa portfela w postaci niezaszyfrowanej, podobnie jak było to w przypadku formy papierowej, zabezpiecza nas przed utratą passphrase.

 

Po wykonaniu kopii zapasowej kreator kopii uruchomi narzędzie do jej przetestowania.

 

Kopia-Test

 

Kopia-Test-2a

 

Wybieramy zastosowany przez nas sposób zapisu i/lub szyfrowania kopii.

 

Wpisujemy zarchiwizowany Root Key.

 

Testujemy poprawność kopii.

 

Kopia-Test-3a

 

Jeśli podana przez nas wartość klucza jest poprawna powinniśmy otrzymać powyższy komunikat.

 

Armory należy do portfeli typu deterministycznego. Oznacza to, że wszystkie rodzaje kopii zapasowych, które wykonasz chronią zarówno twoje obecne adresy, skojarzone z danym portfelem, jak i wszystkie te, które wygenerujesz w przyszłości za pomocą tego samego portfela. Dzieje się tak ponieważ nowe adresy dla danego portfela generowane są zawsze z tej samej wartości bazowej klucza (seed value).

 

Menu-Kopia-a

 

Chcąc kiedykolwiek w przyszłości wykonać kopię zapasową portfela, z panelu głównego aplikacji wybieramy opcję Wallet Properties, a następnie, z dostępnych opcji portfela, pozycję Backup This Wallet.


 

Kopia „tylko-do-wglądu”

 

Następnym krokiem w konfiguracji portfela będzie wykonanie kopii „tylko-do-wglądu” (z ang. Watching-Only Copy), którą wyeksportujemy do portfela online.

 

Watching-Only-Copy

 

Z głównego menu aplikacji ponownie wybieramy opcję Wallet Properties, a następnie Export Watching-Only Copy.

 

Watching-Only-Copy-2a

 

Wybieramy opcję eksportu do pliku: Export Watching-Only Wallet File

 

Plik *.wallet zapisujemy na pamięci przenośnej – np. pamięci USB.

 

Z portfela offline możemy korzystać jedynie pracując w trybie użytkownika: Zaawansowany (Advanced) lub Expert. Domyślnie, przy pierwszym uruchomieniu, portfel działa w trybie Advanced. Chcąc zmienić tryb użytkownika z poziomego menu w głównym panelu Armory wybieramy pozycję User.

 


 

INSTALACJA I KONFIGURACJA PORTFELA ONLINE

 

O ile wersja offline portfela może funkcjonować samodzielnie, wersja online Armory do pełnego funkcjonowania wymaga wcześniejszego pobrania i zainstalowania traycyjnego portfela Bitcoin Core.

 

Bitcoin-Core

 

Bitcoin Core pobieramy ze strony: https://bitcoin.org/pl/pobieranie

 

Instalujemy Bitcoin Core.

 

Core-Install-2

 

Podczas instalacji obok folderu w którym znajdować się będzie aplikacja Bitcoin Core…

 

Core-Install-6

 

...określamy także ścieżkę do folderu w którym zostanie zapisany łańcuch bloków (tzw. Blockchain).

 

Pamiętajmy, że łańcuch ten zajmuje obecnie ok. 20GB, a jego rozmiar stopniowo wzrasta, dlatego najlepiej jeśli zostanie on umieszczony na oddzielnej (niesystemowej) partycji dysponującej wystarczającym zapasem przestrzeni dyskowej.

 

Uruchamiamy Bitcoin Core.

 

Core-1

 

Od momentu pierwszego uruchomienia Bitcoin Core rozpocznie synchronizację z siecią. Czytaj: rozpocznie pobieranie, wspomnianego już, łańcucha bloków. Proces ten może potrwać od 24 do 48 godzin (w przypadku starszych komputerów i/lub wolniejszego połączenia internetowego).

 

Nie czekając na ukończenie synchronizacji Bitcoin Core pobieramy i instalujemy portfel Armory według tego samego schematu, jak to było w przypadku portfela offline.

 

Uruchamiamy Armory w wersji online.

 

Armory-Online-1a

 

Tym razem nie tworzymy nowego portfela, ale wybieramy opcję importu: Import Existing Wallet.

 

Do komputera wkładamy pamięć przenośną, na której zapisaliśmy kopię „tylko-do-wglądu” z portfela online.

 

Armory-Online-2

 

Zaznaczamy pozycję: Import digital backup or watching-only wallet i importujemy kopię portfela.

 

Armory-Online-3d

 

Z menu wybieramy opcje portfela: Wallet Properties

 

W opcjach portfela klikamy na pozycję Someone else…

 

Armory-5

 

Zaznaczamy opcję: This wallet is mine.

 

Gotowe! Skonfigurowałeś oba portfele Armory!

 

Od tej chwili portfel online będzie produkował te same adresy jak jego odpowiednik offline, jednak bez współpracy z portfelem offline nie może wydawać naszych pieniędzy.

 

Chcąc dokonać transakcji będziemy tworzyć jej nie podpisaną wersję na komputerze online, podpisywać ją na komputerze offline, a nastepnie nadawać do sieci, z powrotem za pomocą komputera online. Z odrobiną wprawy całą operację możemy wykonać w mniej niż minutę.

 

ONLINE CZY NIE ONLINE? O TO JEST PYTANIE

 

Armory-offline

 

Jeżeli pomimo zainstalowania Bitcoin Core i pobrania przez niego całego łańcucha bloków, Armory w wersji online nadal zgłasza brak połączenia z siecią Bitcoin prawdopodobnie chodzi o błędnie podaną ścieżkę do plików łańcucha bloku.

 

Według ustawień domyślnych Armory będzie poszukiwać łańcucha bloków w C:\users\%USER%\AppData\Roaming\Armory\. Domyślny folder dla instalacji Bitcoin Core (Bitcoin-qt) to: C:\Program Files (x86)\Bitcoin*.Jeśli podczas instalacji, Bitcoin Core i/lub łańcuch bloków umieściliśmy w innym miejscu, teraz musimy wskazać Armory właściwą ścieżkę do tych instalacji.

 

*Program Files (x86) – dla wersji 32 bitowej, Program Files – wersji 64 bitowej.

 

Armory-Settings

 

Dla aplikacji Bitcoin Core określamy ścieżkę do znajdującego się w jej głównym katalogu, podkatalogu „daemon”.

 

Prawidłową ścieżkę do Bitcoin Core umieszczamy w polu: Bitcoin Install Dir:

 

Prawidłową ścieżkę do folderu przechowującego pliki łańcucha bloków podajemy w polu: Bitcoin Home Dir:

 

Po zaktualizowaniu ścieżek dostępu zamknij i ponownie uruchom Armory.

 

Armory-Online-OK

 

Armory powinno rozpocząć własną synchronizację z siecią Bitcoin. Może to potrwać od kilkunastu do kilkudziesięciu minut.

 

 Online

 

Po tym czasie w głównym panelu Armory powinniśmy zobaczyć powyższy komunikat.

 

QT3

 

Włączając aplikację portfela Armory upewnij się, że Bitcoin Core nie jest także uruchomione. Po pobraniu wszystkich plików łańcucha bloków aplikacja Bitcoin Core nie będzie już pożądana do poprawnego działania Armory.


 

OTRZYMYWANIE BITCOIN i KSIĄŻKA ADRESOWA

 

Receive-a

 

Chcąc otrzymywać bitcoiny musimy wygenerować adres odbiorczy, na który trafiać będą wysłane do nas środki.

 

W tym celu z menu portfela wybieramy pozycję Receive Bitcoins.

 

Receive-Bitcoins-0a

 

Wygenerowany został dla nas nowy adres odbiorczy (1snCUEz7rwjDFE…….).

 

Dla urządzeń mobilnych mamy także jego graficzną reprezentację w postaci kodu QR.

 

Do każdego wygenerowanego adresu możemy przypisać etykietę dla jego łatwiejszej identyfikacji.

 

Wygenerowany adres odbiorczy udostępniamy osobie, która chce wysłać do nas bitcoiny.

 

Adresowa

 

Wszystkie wygenerowane adresy odbiorcze możemy odnaleźć w książce adresowej.

 

Z poziomego menu wybieramy: Addresses -> View Address Book…

 

Książka adresowa podzielona jest za pomocą dwóch zakładek na należące do nas, wygenerowane już adresy odbiorcze [Receiving (Mine)] oraz zapamiętane adresy innych osób (firm) do których my dokonywaliśmy transferu bitcoinów [Sending (Other’s)].

 

Każdy adres odbiorczy na liście posiada swój oddzielny balans.

 

Możemy wygenerować nieograniczoną ilość adresów odbiorczych.

 


 

WYSYŁANIE BITCOINÓW

 

Send-a

 

Chcąc samemu dokonać transakcji i wysłać pieniądze na czyjś adres odbiorczy, z menu portfela wybieramy pozycję Offline Transactions, a następnie Create New Offline Transaction.

 

Alternatywnie z menu możemy wybrać także pozycję Send Bitcoins

 

Send2a

 

…jednak jeśli posiadamy więcej niż jeden zainstalowany w Armory portfel, upewnijmy się, że wybieramy ten oznaczony parametrem Watching-Only.

 

W polu Address 1: podajemy adres odbiorczy osoby (firmy) do której pragniemy wykonać przelew.

 

W polu Amount: podajemy kwotę, którą chcemy przesłać.

 

Kliknięcie w przycisk MAX zaowocuje dopisaniem do pola Amount: wszystkich środków jakie posiadamy aktualnie w wybranym portfelu.

 

Jeśli chcemy dodać więcej odbiorców dla danej transakcji, klikamy w napis: + Recipient.

 

Pole Fee: (u dołu panelu) pozwala nam zdefiniować prowizję dla górników. Domyślnie podana będzie tam standardowa prowizja w wysokości 0,0001 BTC.

 

Po uzupełnieniu wszystkich danych klikamy Continue.

 

Jeśli korzystamy z pełnego portfela działającego w trybie online (a nie kopii watch-only portfela offline, jak w tym przypadku) zamiast przycisku Continue widoczny będzie przycisk Send, którym bez potrzeby podpisywania transakcji, bezpośrednio rozpropagujemy ją w sieci.

 

Send3

 

Ciąg znaków który widzimy w polu, poniżej nagłówka Transaction Data, to niepodpisane dane naszej transakcji. Od strony bezpieczeństwa nie ma tu żadnych wrażliwych informacji, dlatego bez obaw możemy zapisać dane transakcyjne w wiadomości email czy też przykładowo na pożyczonej pamięci USB.

 

Zapisujemy dane transakcyjne w postaci pliku klikając w przycisk Save as file…

 

Jeśli chcemy skopiować dane do schowka i wkleić je np. do wiadomości email wybieramy: Copy to clipboard.

 

Dane transakcyjne, za pomocą dowolnego nośnika danych, wysyłamy do komputera offline.

 

Send4a

 

W portfelu offline z menu wybieramy pozycję Offline Transactions, a następnie Sign Offline Transaction.

 

Send5a

 

Jeśli zapisaliśmy transakcję w postaci pliku, klikamy w przycisk Load file…, odnajdujemy zapisany plik niepodpisanej transakcji i wgrywamy go do portfela.

 

Przed podpisaniem transakcji uważnie sprawdzamy jej poprawność.

 

Szczegóły na temat transakcji możemy otrzymać klikając w niebieski napis „Click here for more information about this transaction”.

 

Transakcję podpisujemy za pomocą przycisku Sign.

 

Send6a

 

Jeżeli powyższe dane są poprawne, wciskamy Continue.

 

Sign-Verify

 

Podajemy hasło do swojego portfela i wciskamy Unlock.

 

Send7

 

Portfel informuje nas o tym, iż dokonał właśnie podpisania transakcji oraz pokazuje nam lokalizację pliku, w którym została ona zapisana.

 

Jeżeli chcemy zapisać transakcję w innej lokacji używamy przycisku Save file…

 

Plik z podpisaną transakcją przenosimy do komputera online.

 

Send3

 

Jeśli w portfelu online nie zamknęliśmy jeszcze powyższego okna (tego samego, w którym dokonaliśmy wygenerowania niepodpisanej transakcji) klikamy Continue. W przeciwnym wypadku z głównego menu portfela wybieramy kolejno: Offline Transactions -> Sign and/or Broadcast Transaction

 

Send8a

 

Za pomocą przycisku Load file… odnajdujemy plik z podpisaną transakcją.

 

Transakcję nadajemy do sieci Bitcoin za pomocą przycisku Broadcast.

 

Send9a

 

Ostatecznie potwierdzamy transmisję transakcji przyciskiem Send.

 


 

PODPISYWANIE / WERYFIKACJA WIADOMOŚCI

 

Czasami ktoś może zażądać od nas udowodnienia, iż adres z którego zamierzamy mu zapłacić należy właśnie do nas. W tym miejscu z pomocą przychodzi funkcja podpisania wiadomości.

 

Na podstawie klucza prywatnego naszego adresu i wpisanej przez nas wiadomości zostanie wygenerowany specjalny podpis cyfrowy.

 

Za pomocą odpowiedniego narzędzia, zestawiając ze sobą trzy dane: nasz adres odbiorczy, treść wiadomości i podpis cyfrowy (widoczny u dołu ekranu) – odbiorca będzie w stanie zweryfikować, iż to właśnie do nas należy adres z którego zostały wysłane mu pieniądze.

 

Z poziomego menu wybieramy opcje: Tools -> Message Signing/Verification…

 

W polu Sign with Address powinien znaleźć się jeden należących do nas adresów. Wybieramy go z ksiązki adresowej. Ikonka po prawej stronie (zaznaczona na żółto).

 

W polu Message to Sign wpisujemy dowolny tekst wiadomości, którą zamierzamy podpisać.

 

Wybieramy jedną z metod kodowania podpisanej wiadomości: Bare, Base64 lub Clearsign.

 

Sign-Verify

 

Podajemy passphrase do naszego portfela.

 

Nie musimy wprowadzać go z klawiatury. W tym celu możemy użyć klawiatury wirtualnej dostępnej w portfelu Armory (przycisk: Show Keyboard >>>)

 

Użycie klawiatury wirtualnej zapobiega przed wyciekiem newralgicznych informacji poprzez złośliwe oprogramowanie typu keylogger.

 

Wciskamy Unlock

 

Sign-Verify-2-a

 

Wygenerowany podpis (zawartość pola: Message Signature) wysyłamy, wraz z treścią wiadomości, do osoby dla której dokonywaliśmy podpisu. Ta, dysponując naszym adresem, wiadomością i wygenerowanym podpisem, będzie w stanie zweryfikować, iż to właśnie do nas należy wskazany adres bitcoin.

 

Sign-Verify-3a

 

Weryfikacji podpisanej wiadomości dokonujemy w zakładce Verify Bare Signature.

 

W polu Signing Address umieszczamy adres nadawcy transakcji. Poniżej wpisujemy (wklejamy) kolejno: otrzymane od nadawcy wiadomość oraz podpis.

 

Weryfikujemy wiadomość za pomocą przycisku Verify Signature.


 

TWORZENIE I ODZYSKIWANIE PORTFELA

 

Nowy0a

 

Chcąc założyć nowy portfel korzystamy z przycisku dostępnego w głównym panelu Armory – Create Wallet.

 

Alternatywnie z menu poziomego wybieramy pozycje: Wallets -> Create New Wallet.

 

Postępujemy analogicznie jak w przypadku tworzenia naszego pierwszego portfela. Patrz: wcześniejsze rozdziały poradnika.

 

Każdy portfel, który założymy w Armory online będzie pełnym portfelem typu online. Podczas dokonywania transakcji nie będzie zatem wymagane ich dodatkowe podpisywanie. Jednak z tego, jak i innych względów, będzie to portfel znacznie mniej bezpieczny niż jego odpowiednik w wersji offline.

 

Chcąc zaimportować lub odtworzyć portfel z kopii zapasowej korzystamy z przycisku widocznego także w głównym panelu Armory – Import or Restore Wallet.

 

Alternatywnie, z menu poziomego wybieramy pozycje: Wallets -> Import or Restore Wallet.

 

Portfel-Import

 

Wybieramy metodę jaką zarchiwizowaliśmy importowany obecnie portfel – np. kopia papierowa.

 

Portfel-Import2

 

Określamy typ backupu zawartego w zarchiwizowanym dokumencie.

 

W polu Root Key podajemy zarchiwizowany klucz portfela.


 

IMPORT KLUCZY ORAZ KEY SWEEP

 

Jeśli posiadamy inne adresy odbiorcze, które wygenerowaliśmy poza portfelem Armory możemy dokonać ich importu.

 

W panelu głównym zaznaczamy portfel, do którego chcemy zaimportować klucze.

 

Z głównego menu wybieramy pozycję Wallet Properties.

 

Import-Kluczy-a

 

W opcjach wybranego portfela klikamy w pozycję Import/Sweep Private Keys.

 

Import-Kluczy2

 

W polu Private Key wklejamy klucz prywatny adresu, który chcemy zaimportować do portfela.

 

Upewniamy się, że zaznaczyliśmy opcję Import these addresses to your wallet

 

Jeśli chcemy zaimportować więcej niż jeden klucz naraz, zaznaczamy opcję Muliple Keys.

 

Metoda Key Sweep, a więc import balansu z klucza, dostępna jest jedynie dla pełnych portfeli działających w trybie online.

 

W przypadku korzystania metody Key Sweep postępujemy analogicznie, upewniamy się jedynie, że zaznaczyliśmy opcję Sweep any funds owned by this address into your wallet.


 

POZOSTAŁE OPCJE PORTFELA

 

Wallet-Properties

 

  • Change or Remove Passphare – zmienianie lub usuwanie hasła (passphrase) portfela

 

  • Change Wallet Labels – edycja etykiety portfela

 

  • Delete/Remove Wallet – usunięcie portfela

 

  • Remove Imported Address – usunięcie zaimportowanych do portfela adresów.

 

Portal bitcoin.pl nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód powstałych w wyniku wykorzystania danych zawartych na łamach serwisu.