Kurs4075

Bitmarket

Bitcantor.com

Znając zasady funkcjonowania giełdy możemy zacząć inwestowanie naszych pieniędzy. Aby inwestowanie było w miarę bezpieczne należy dokładnie poznać mechanizmy rządzące giełdą. Nie powinniśmy nigdy inwestować więcej pieniędzy niż możemy stracić.

Na giełdzie bitcoin różnice kursów w ciągu dnia mogą sięgać kilkunastu % a w ciągu kilku miesięcy nawet kilkuset. Może to być niewątpliwie zaletą rozwijającego się rynku bitcoin i przyciągać nowych inwestorów lecz niesie też za sobą ryzyko szybkiej utraty wartości naszych inwestycji. Najlepiej kupować wtedy, kiedy cena jest najniższa a sprzedawać wtedy kiedy jest najwyższa. Oczywiście w praktyce nie jest to takie proste. Można np. bazować na analizach technicznych, dzięki którym przewiduje się zmiany trendu kursu. Istotą analizy technicznej jest prawidłowa interpretacja różnych sygnałów kupna i sprzedaży. Można też podążać za Guru czyli osobą, która poprzez swoje płatne publikacje informuje innych inwestorów o tym jak prawdopodobnie będzie zachowywał się rynek. Najlepiej jednak jest poza ww. wskazówkami kierować się własną intuicją i  dokonywać własnej oceny rynku.

Hossa czyli rynek "byka" jest okresem wzrostu cen. Wzrosty w okresie hossy nie muszą odbywać się codziennie. Czasem następują kilkudniowe czy nawet kilkutygodniowe okresy spadku cen w fazie hossy. Te okresy spadków nazywane są korektą. Po dłuższej hossie przychodzi najczęściej bessa czyli "rynek niedźwiedzia". Oczywiście nie jest to pochylona w dół linia prosta. W okresie bessy zdarzają się też wzrosty. Wtedy nazywane są one korektą spadków. Jak widać korekta może oznaczać krótkoterminowy spadek cen w okresie hossy oraz wzrost cen w okresie bessy.

Należy również zwrócić uwagę na zjawisko bańki spekulacyjnej. Jest to tymczasowy stan rynku, w którym cena dóbr rażąco przekracza ich wartość. Dochodzi do niego, gdy spekulacja danym dobrem powoduje wzrost cen do abstrakcyjnych wartości. W pewnym momencie mechanizm ten się załamuje i następuje krach z drastycznym spadkiem cen i wartości zasobów wielu inwestorów. Bańkę spekulacyjną można było zaobserwować w okresie maj-lipiec 2011.

bankaPrzykład bańki spekulacyjnej

 

Bitcoin doskonale sprawdza się też jako platforma treningowa dla tych którzy chcieliby zacząć grę na giełdzie tradycyjnej. Giełdy bitcoin w prosty sposób umożliwiają sprzedaż i kupno BTC. Minimalna ilość formalności i co najważniejsze taka sama funkcjonalność jak np. na giełdzie papierów wartościowych powoduje, że początkujący inwestorzy mogą się wiele nauczyć a jednocześnie zarobić inwestując w bitcoin. Opłaty jakie są pobierane przy transakcjach są przeważnie o wiele mniejsze niż na innych giełdach.

 

Możemy też zarabiać stosując arbitraż, który obarczony jest stosunkowo niewielkim ryzykiem. Istotą arbitrażu jest różnica cen BTC na różnych giełdach. W przypadku, gdy różnica ta (spread) jest większa od kosztów transakcyjnych, inwestor kupując BTC na giełdzie gdzie cena jest najniższa może następnie sprzedać je drożej  na innej giełdzie gdzie ceny są wyższe.