Kurs955

790x100

Znając zasady funkcjonowania giełdy możemy zacząć inwestowanie naszych pieniędzy. Aby inwestowanie było w miarę bezpieczne należy dokładnie poznać mechanizmy rządzące giełdą. Nie powinniśmy nigdy inwestować więcej pieniędzy niż możemy stracić.

Na giełdzie bitcoin różnice kursów w ciągu dnia mogą sięgać kilkunastu % a w ciągu kilku miesięcy nawet kilkuset. Może to być niewątpliwie zaletą rozwijającego się rynku bitcoin i przyciągać nowych inwestorów lecz niesie też za sobą ryzyko szybkiej utraty wartości naszych inwestycji. Najlepiej kupować wtedy, kiedy cena jest najniższa a sprzedawać wtedy kiedy jest najwyższa. Oczywiście w praktyce nie jest to takie proste. Można np. bazować na analizach technicznych, dzięki którym przewiduje się zmiany trendu kursu. Istotą analizy technicznej jest prawidłowa interpretacja różnych sygnałów kupna i sprzedaży. Można też podążać za Guru czyli osobą, która poprzez swoje płatne publikacje informuje innych inwestorów o tym jak prawdopodobnie będzie zachowywał się rynek. Najlepiej jednak jest poza ww. wskazówkami kierować się własną intuicją i  dokonywać własnej oceny rynku.

Hossa czyli rynek "byka" jest okresem wzrostu cen. Wzrosty w okresie hossy nie muszą odbywać się codziennie. Czasem następują kilkudniowe czy nawet kilkutygodniowe okresy spadku cen w fazie hossy. Te okresy spadków nazywane są korektą. Po dłuższej hossie przychodzi najczęściej bessa czyli "rynek niedźwiedzia". Oczywiście nie jest to pochylona w dół linia prosta. W okresie bessy zdarzają się też wzrosty. Wtedy nazywane są one korektą spadków. Jak widać korekta może oznaczać krótkoterminowy spadek cen w okresie hossy oraz wzrost cen w okresie bessy.

Należy również zwrócić uwagę na zjawisko bańki spekulacyjnej. Jest to tymczasowy stan rynku, w którym cena dóbr rażąco przekracza ich wartość. Dochodzi do niego, gdy spekulacja danym dobrem powoduje wzrost cen do abstrakcyjnych wartości. W pewnym momencie mechanizm ten się załamuje i następuje krach z drastycznym spadkiem cen i wartości zasobów wielu inwestorów. Bańkę spekulacyjną można było zaobserwować w okresie maj-lipiec 2011.

bankaPrzykład bańki spekulacyjnej

 

Bitcoin doskonale sprawdza się też jako platforma treningowa dla tych którzy chcieliby zacząć grę na giełdzie tradycyjnej. Giełdy bitcoin w prosty sposób umożliwiają sprzedaż i kupno BTC. Minimalna ilość formalności i co najważniejsze taka sama funkcjonalność jak np. na giełdzie papierów wartościowych powoduje, że początkujący inwestorzy mogą się wiele nauczyć a jednocześnie zarobić inwestując w bitcoin. Opłaty jakie są pobierane przy transakcjach są przeważnie o wiele mniejsze niż na innych giełdach.

 

Możemy też zarabiać stosując arbitraż, który obarczony jest stosunkowo niewielkim ryzykiem. Istotą arbitrażu jest różnica cen BTC na różnych giełdach. W przypadku, gdy różnica ta (spread) jest większa od kosztów transakcyjnych, inwestor kupując BTC na giełdzie gdzie cena jest najniższa może następnie sprzedać je drożej  na innej giełdzie gdzie ceny są wyższe. 

kryptologika3

bitcurex