кредиты онлайн онлайн кредит на карту кредит наличными

                 

Kurs30516

Bitmarket

Bitcantor1

 

securityKonsorcjum Certyfikacji Kryptowalut (CryptoCurrency Certification Consortium – C4) we współpracy z serwisem BitGo oraz dostawcą usług portfela bitcoin, Armory, podjęły się ustanowienia standardów bezpieczeństwa dla kryptowalut.

t-mobile-logo

T-Mobile Pol­ska, jako pierw­szy ope­ra­tor tele­fo­nii komór­ko­wej w Polsce, wpro­wa­dza moż­li­wość realizacji doładowań telefonów na kartę za pomocą bitcoinów. Przez pierwsze trzy mie­siące, klienci kupu­jący kody doładowań za cyfrową walutę, otrzy­mają 20% war­to­ści doła­do­wa­nia gratis.

bitcoin-upgrade

Wczoraj, światło dzienne ujrzała nowa, kolejna już wersja Bitcoin Core – 0.10.0. Niesie ona ze sobą zestaw nowych funkcjonalności oraz poprawki dotychczasowych błędów.

commonwealth-bitcoin

Na dzisiaj oraz jutro zaplanowano serię spotkań określanych mianem Okrągłego Stołu Walut Cyfrowych, które odbyć się mają w Sekretariacie Wspólnoty Narodów w Londynie. Ich tematem będzie rola jaką w odgrywać mogą waluty takie jak bitcoin w rozwijających się gospodarkach świata.

new-york-3

W zeszły czwartek, jeden z nowojorskich radnych, demokrata Mark Levine, przedłożył przed tamtejszym ratuszem projekt ustawy zakładającej wykorzystanie bitcoinów jako alternatywnego środka płatności w przypadku opłat za mandaty czy też innego rodzaju opłat administracyjnych, na przykład kosztów sądowych.

BitMoby

Australijska firma mHITs uruchamia swoją najnowszą usługę doładowań telefonów na kartę przy pomocy bitcoinów. Tym co odróżnia usługę BitMoby od innych tego typu ofert, jest jej globalny charakter – już teraz obejmuje ona około połowy wszystkich, światowych operatorów telekomunikacyjnych, rozlokowanych w ponad 117 krajach.

bter-2

Chińska giełda kryptowalut, BTER, pada ofiarą, niestety niepierwszego już poważnego cyber-ataku. W jego wyniku, z portfeli platformy nieznanym sprawcom udało się wyprowadzić sumę 7170 bitcoinów, a więc przy aktualnym kursie ponad 6 milionów złotych.

insidemanCNN poświęca Bitcoinowi najbliższy odcinek znanego cyklu dokumentalnego "Morgan Spurlock Inside Man".